Japonca edilgen yapı

Japonca edilgen fiil çekimlerini ve cümle yapılarını göreceğiz.

japonca kelime kartı

 

Özneleri bilinmeyen fiillere edilgen fiil denir. Yani cümlede bir iş yapılmış ama kimin yaptığı bilinmiyor.

Yemek pişirildi (kimin pişirdiği bilinmiyor)
Duvar boyandı (kimin boyadığı bilinmiyor)

İşte bu dersimizde bu tür fiil çekimlerini göreceğiz. Çok basit olduğunu baştan söyleyeyim.

1. grup fiillerin edilgen yapısı


Bu gruptaki fiillerde, fiilin olumsuz çekimindeki nai eki kaldırılır ve yerine normal kullanım için reru, kibar kullanım için ise remasu getirilir. Ya da kısa yoldan şunu da yapabilirsiniz: 1. grup fiilin sonundaki u harfini kaldırıp yerine areru ya da aremasu getirebilirsiniz.

Edilgen hale gelmiş fiil artık 2. grup fiil özelliği gösterir.

Bu yüzden edilgen haldeki fiili farklı bir çekime sokacaksanız 2. grup fiil muamelesi yapmalısınız.

Kaku

Yazmak


かれる

Kakareru

Yazılmak


Kau

Satın almak


われる

Kawareru

Satın alınmak


Kasu

Ödünç vermek


される

Kasareru

Ödünç verilmek


Yukarıdaki edilgen haldeki yapıların tamamı artık 2. grup fiildir. Mesela geçmiş zaman edilgen yapacaksanız 2. grup fiillerin geçmiş zaman kuralına göre çekimlemelisiniz.

2. grup fiillerin edilgen yapısı


Bu fiil grubundaki fiillerde fiilin köküne rareru ya da raremasu getirilir. Fiilin kökünü bulmasanız da olur. İşin pratik yolu var. Fiilin sonundaki u harfi kalkar yerine areru ya da aremasu gelir. Aynı durum 1. grup fiiller için de geçerliydi. Bu sebeple edilgen fiil çekimi son derece kolaydır. Fiilin sözlük halinden u harfi yerine areru getirmek yeterlidir.

食べ

Taberu

Yemek


食べられる

Taberareru

Yenilmek


あげ

Ageru

Vermek


あげられる

Agerareru

Verilmek


Miru

Bakmak


られる

Mirareru

Bakılmak


2. grup edilgen fiil çekimi ile 2. grup fiillerin -ebilmek çekimi aynıdır.

Düzensiz fiillerin edilgen yapısı


Bu grubun filleri her zamanki gibi gene düzensizlerdir.

する

Suru

Yapmak


される

Sareru

Yapılmak


来る

Kuru

Gelmek


来られる

Korareru

Gelinmek


Şimdi edilgen cümle kurma yollarını görelim:

EDİLGEN CÜMLE YAPISI 1


A は B に edilgen fiil

A wa B ni edilgen fiil

A, B tarafından edilgen fiil

食べられました。

Nezumi wa neko ni taberaremashita.

Fare, kedi tarafından yenildi.


9時に不動産屋売られました。

İe wa 9 ji ni fudousanya ni uraremashita.

Ev saat 9’da emlakçı tarafından satıldı.


Yukarıdaki cümlenin anlamı 2 tanedir. Emlakçıya satıldı veya emlakçı tarafından satıldı.  Belirgin olması için ni yerine kara getirirseniz tarafından anlamı olacaktır.

塗られます。

Kabe wa aka ni nuraremasu.

Duvar kırmızıya boyanacak.


EDİLGEN CÜMLE YAPISI 2


A は B から C に edilgen fiil

A wa B kara C ni edilgen fiil

A, B tarafından C’ye edilgen fiil

この本先生から学生にあげられました。

Kono hon wa sensei kara gakusei ni ageraremashita.

Bu kitap öğretmen tarafından öğrenciye verildi.


手紙郵便配達人から家に早く届けられた。

Tegami wa yuubinhaitatsunin kara ie ni hayaku todokerareta.

Mektuplar postacı tarafından evlere hızlıca dağıtıldı.


EDİLGEN CÜMLE YAPISI 3


A は B によって edilgen fiil

A wa B ni yotte edilgen fiil

A, B tarafından edilgen fiil

Bir eserin kimin tarafından yapıldığını belirtmek için ni yotte kullanılır.

この建物ミマル シナンによって建てられた。

Kono tatemono wa Mimaru Shinan ni yotte taterareta.

Bu bina Mimar Sinan tarafından yapıldı.


このテレビ東芝によって作られた。

Kono terebi wa Toushiba ni yotte tsukurareta.

Bu televizyon Toshiba tarafından yapıldı.


Japoncadaki en basit fiil çekimlerinden biri edilgen fiil çekimidir. Burada bilmeniz gereken en önemli şey, edilgen fiiller artık 2. grup fiil özelliği gösterir. Yani 1. grupta yer alan bir fiili edilgen hale getirirseniz o edilgen hali artık 2. grup fiildir. Günlük deyişimize geçelim. Erkekler kendi aralarında selamlaşırken ossu diyebilirler. Bunu animelerde de bazen duyabilirsiniz.

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar