Japonca Dersleri

Japonca Dersleri kategorisinde Japonca Dersleri kursuna ait dersler yayınlanmaktadır. Bu derslerde günlük hayatta bilinmesi en gerekli olan Japonca konular anlatılmaktadır.

Japonca Dersleri Kategorisinden Son Yazılar

Japonca Dersi 60: Japonca Cümle Çalışmaları 4

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 4 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Dersi 59: Japonca Cümle Çalışmaları 3

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 3 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Dersi 58: Japonca Cümle Çalışmaları 2

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 2 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Dersi 57: Japonca Cümle Çalışmaları 1

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 1 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Dersi 56: Japonca Cümle Sonuna Gelen Ekler な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ

5 / 5

Japonca cümle sonuna gelen ekler adlı Japonca dersimizde cümleye farklı birer hava katan な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ eklerinin kullanımını göreceğiz.

Japonca Dersi 55: Japonca Koşul Cümleleri ったら, たら

5 / 5

Japonca koşul cümleleri adlı Japonca dersimizde たら yapısını kullanarak bir şarta bağlı koşullu cümleler kuracağız.

Japonca Dersi 54: Japonca Ettirgen Edilgen Yapı させる, させられる

5 / 5

Japonca ettirgen edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Dersi 53: Japonca Ettirgen Yapı せる, させる

5 / 5

Japonca ettirgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Dersi 52: Japonca Edilgen Yapı れる

5 / 5

Japonca edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.