Japonca Miktar Sözcükleri Birkaç, Biraz, Az, Çok, Hiç

Japonca miktar sözcükleri adlı Japonca dersimizde birkaç, biraz, az, çok ve hiç demeyi öğreneceksiniz.

Japonca miktar sözcükleri adlı Japonca dersimizde birkaç, biraz, az, çok ve hiç demeyi öğreneceksiniz.

“Çok hızlı” dediğimizde çok sözcüğünü bir sıfattan önce, “çok araba” dediğimizde çok sözcüğünü bir isimden önce, “çok yedim” derken ise bir fiilden önce kullanıyoruz. Buradaki çok sözcüklerini Japoncada farklı kelimelerle söyleyeceğiz. Biz ise Türkçede bir tane çok diyoruz.

Birkaç

数 – Suu  kullanarak Japoncada bir kaç diyebiliriz. Japoncada birkaç demenin farklı yolları da mevcut. Ben en basiti bu olduğu için bunu size göstereceğim. Japoncada miktar sözcüklerini doğru kullanabilmek için sayaçları da bilmek gerekir. Aşağıdaki formüle baktığımız zaman suu’dan sonra bir sayaç geliyor. Bu sayacı, sayacağımız nesneye göre getireceğiz. Örneklere baktığımızda birkaç kağıt ve birkaç araba demişiz. Kağıt düz bir nesne olduğu için mai, araba ise makine olduğu için dai ile kullanılmıştır.

Birkaç insan derken suunin demek yeterlidir. Suunin no hito demeyiz. Fakat birkaç öğrenci diyeceksek suunin no gakusei dememiz gerekir.

Suumai no kami – Birkaç kağıt

Suudai no kuruma – Birkaç araba

Aşağıda aru’dan önce ga edatını getirmedik. Çünkü miktar sözcüklü yapılar zarf olurlar. Fiil ve zarf arasına ga edatı gelmez.

テーブルのところに数枚のお皿ある。

Te-buru no tokoro ni suumai no osara aru.

Masada birkaç tabak var.


数人のイギリス人来ました。

Suunin no İgirisujin ga kimashita.

Birkaç İngiliz geldi.

Biraz

Sukoshi’yi sayılamayan isimlerden önce kullanacaksak no edatı ile beraber kullanırız. Sayılabilen isimlerle kullanmayız. Biraz araba demeyiz öyle değil mi? Bana biraz araba getir cümlesi saçma olacaktır. Sayılabilen isimlerle birkaç sözcüğü kullanılır. Sıfat, zarf veya fiilden önce sukoshiyi kullanacaksak direkt kullanabiliriz.

Sukoshi no A – Biraz A

Sukoshi sıfat / zarf / fiil

少しの

Sukoshi no mizu 

Biraz su

(mizu – isim)

少し美味しい

Sukoshi oishii

Biraz lezzetli

(oishii – sıfat)

少し近く

Sukoshi chikaku

Biraz yakın

(chikaku – zarf)

少し走る

Sukoshi hashiru

Biraz koşmak

(hashiru – fiil)

Sukoshi yapısı gördüğünüz gibi çok basit bir kullanıma sahip. Daha önce sayılar konusunda bir şeyin sayısını söylemenin 3 yolu olduğunu göstermiştim. Bunlardan wo’lu yapının fiillerle kullanıldığından bahsetmiştim. Aşağıdaki ilk 2 cümleye bakalım:

少しの水買います。

Sukoshi no mizu wo kaimasu.

Biraz su satın alacağım.

Bu şekilde bir kullanım doğru ama çok yaygın değildir. Bunun yerine aşağıdaki cümleyi söyleriz.

水を少し買います。

Mizu wo sukoshi kaimasu.

Biraz su satın alacağım.

Suyu biraz satın alacağım.

Yukarıdaki cümle daha kısa bir söyleme tarzıdır ve genelde böyle söyleriz. Bu konuyu hatırlamıyorsanız sayılar konusuna tekrar bakın lütfen.

この車少し速いです。

Kono kuruma wa sukoshi hayai desu.

Bu araba biraz hızlıdır.


あなたと9時に少し話します。

Anata to ku ji ni sukoshi hanashimasu.

Seninle saat 9’da biraz konuşacağız.

Az

Sukunai sözcüğünü hem sayılabilen hem de sayılamayan sözcüklerde kullanabilirsiniz. Sukunai bir i sıfatıdır. Genelde cümlenin sonunda yer alır. Bir isimden önce kullanmayız. Yani sukunai hito gibi bir kullanım yanlıştır. Veya sukunaku no hito gene yanlış bir kullanımdır. Sukunai, ga edatı ile kullanılır ve var olan şeyin az miktarda olduğunu gösterir.

A ga sukunai – Az A

B ga sukunai – Az B

冷蔵庫にジャムと砂糖が少ないです。

Reizouko ni jamu to satou ga sukunai desu.

Buzdolabında reçel ve şeker azdır.

Buzdolabında az reçel ve şeker var.

この学校に学生が少ないです。

Kono gakkou ni wa gakusei ga sukunai desu.

Bu okulda öğrenci azdır.

Bu okulda az öğrenci var.

今年雪が少ない。

Kotoshi wa yuki ga sukunai.

Bu yıl kar az.

Bu yıl kar az yağıyor anlamı var.

Çok

Çok demenin birçok yolu var. Ben en yaygın olan takusan ve totemo kelimelerini vereceğim. Totemo sıfat, zarf ve fiillerle kullanılır. Bazen tottemo şeklinde de telaffuz edilebilir. İsimden önce gelmez.

Totemo sıfat / zarf / fiil

Çok sıfat / zarf / fiil

とても長い

Totemo nagai

Çok uzun

とても早く

Totemo hayaku

Çok erken

とても飲む

Totemo nomu

Çok içmek

昨日の試験とても難しかったです。

Kinou no shiken wa totemo muzukashikatta desu.

Dünkü sınav çok zordu.


今日の映画とても短いです。

Kyou no eiga wa totemo mijikai desu.

Bugünkü film çok kısadır.

Takusan, bir isimden önce kullanılacaksa araya no gelir. Fiillerden önce de kullanabilirsiniz.

TAKUSAN: ÇOK

Takusan no A – Çok A

Takusan fiil – Çok fiil

たくさんの

Takusan no hito

Çok insan

たくさん飲む

Takusan nomu

Çok içmek

たくさん走る

Takusan hashiru

Çok koşmak

私たちの家の近くにたくさんの店ある。

Watashitachi no ie no chikaku ni takusan no mise ga aru.

Evimizin yakınında çok sayıda mağaza var.


トルコに車がとてもたくさんある。

Toruko ni wa kuruma ga totemo takusan aru.

Türkiye’de çok çok fazla araba var.

Totemo takusan şeklinde arka arkaya kullanabilirsiniz.

Hiç

Son olarak hiç demeyi öğrenelim. Bunun için amari kelimesi kullanılır. Amari sözcüğü olumsuz cümlede hiç anlamında kullanır. Bir zarftır ve isimden önce gelmez. Fiil ve sıfattan önce kullanırız. Genelde isim ga amari yapısı ile kullanırız.

AMARİ: HİÇ

A ga amari – Hiç A

B ga amari – Hiç B

コーラがあまり

Ko-ra ga amari

Hiç kola / Kola hiç

バイクがあまり

Baiku ga amari

Hiç motosiklet / Motosiklet hiç

国があまり

Kuni ga amari

Hiç ülke / Ülke hiç

お金があまりない。

Okane ga amari nai.

Hiç para yok.

天気あまり良くありません。

Tenki wa amari yoku arimasen.

Hava hiç iyi değil.

ジュースあまり飲まない。

Ju-su wa amari nomanai.

Meyve suyu hiç içmem.

冷蔵庫の中にコーラがあまりない。

Reizouko no naka ni ko-ra ga amari nai.

Bozdolabının içinde hiç kola yok.

Bu dersi bir kez daha okumanızı öneririm. Biraz kapsamlı bir konu. Kelimeleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenin. Neden böyle diyorlar ki diye düşünmeyin. Japonlar bu şekilde kullanıyorlar.

Günlük Deyiş

どうげんき

Dou genki

Ne var ne yok?

Tüm Japonca Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Japonca Dersi 31 Japonca Miktar Sözcükleri Birkaç, Biraz, Az, Çok, Hiç
Yorumlar
5
Ücretsiz Japonca Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir