Japonca Kursu Dersleri

Japonca Dersleri kategorisinde Japonca Dersleri kursuna ait dersler yayınlanmaktadır. Bu derslerde günlük hayatta bilinmesi en gerekli olan Japonca konular anlatılmaktadır.

Japonca Kursu Dersleri Kategorisinden Son Yazılar

Japonca Cümle Çalışmaları 4

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 4 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Cümle Çalışmaları 3

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 3 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Cümle Çalışmaları 2

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 2 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Cümle Çalışmaları 1

5 / 5

Japonca cümle çalışmaları 1 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

Japonca Cümle Sonuna Gelen Ekler な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ

5 / 5

Japonca cümle sonuna gelen ekler adlı Japonca dersimizde cümleye farklı birer hava katan な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ eklerinin kullanımını göreceğiz.

Japonca Koşul Cümleleri ったら, たら

5 / 5

Japonca koşul cümleleri adlı Japonca dersimizde たら yapısını kullanarak bir şarta bağlı koşullu cümleler kuracağız.

Japonca Ettirgen Edilgen Yapı させる, させられる

5 / 5

Japonca ettirgen edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Ettirgen Yapı せる, させる

5 / 5

Japonca ettirgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Edilgen Yapı れる

5 / 5

Japonca edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.