Japonca Dili

Japonca dili, Japonya’nın resmi dilidir. Türklerin Koreceden sonra öğrenebilecekleri en kolay dildir. Japonca ve Korece ise dilbilgisi açısından ikiz denecek kadar yakın diller olsa da alfabe ve kelimelerin telaffuzları elbette farklıdır. Japonca Dersleri kursumuz ile hemen öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Japonca Dersi 60: Japonca Cümle Çalışmaları 4

Japonca cümle çalışmaları 4 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 59: Japonca Cümle Çalışmaları 3

Japonca cümle çalışmaları 3 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 58: Japonca Cümle Çalışmaları 2

Japonca cümle çalışmaları 2 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 57: Japonca Cümle Çalışmaları 1

Japonca cümle çalışmaları 1 adlı Japonca dersimizde önceki 56 derste gördüğümüz yapıları pekiştirecek örnek cümleler göreceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 56: Japonca Cümle Sonuna Gelen Ekler な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ

Japonca cümle sonuna gelen ekler adlı Japonca dersimizde cümleye farklı birer hava katan な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ eklerinin kullanımını göreceğiz.

5 / 5

Japonca Dersi 55: Japonca Koşul Cümleleri ったら, たら

Japonca koşul cümleleri adlı Japonca dersimizde たら yapısını kullanarak bir şarta bağlı koşullu cümleler kuracağız.

5 / 5

Japonca Dersi 54: Japonca Ettirgen Edilgen Yapı させる, させられる

Japonca ettirgen edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 53: Japonca Ettirgen Yapı せる, させる

Japonca ettirgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 52: Japonca Edilgen Yapı れる

Japonca edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 51: Japonca Dolaylı Anlatım, Bir Sözü Aktarmak

Japonca dolaylı anlatım adlı Japonca dersimizde başkasından duyduğumuz bir sözü bir başkasına aktarmayı öğreneceksiniz

5 / 5