Korece Dersi 31: Korece Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 었

Korece geçmiş zaman adlı Korece dersimizde 었 ile Korece geçmiş zaman fiil çekiminin nasıl yapıldığını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

Korece geçmiş zaman adlı Korece dersimizde 었 ile Korece geçmiş zaman fiil çekiminin nasıl yapıldığını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

Daha önceki dersimizde fiilin ayo / oyo çekimini öğretmiştim. Bu çekimlerde ufak bir değişiklik yaparak geçmiş zaman haline getireceğiz. Geçmiş zaman konusunu isimler ve fiiller için ayrı ayrı göreceğiz.

Daha önce ben öğrenciyim demiştik. Bu cümleyi bu derste ben öğrenciydim haline getireceğiz. Daha sonra da fiillerin çekimini göreceğiz. Örneğin okula gidiyorum demeyi öğrenmiştik. Bu sefer okula gittim diyeceğiz. Şimdi Korece derslerimize kaldığımız yerden devam edelim.

Korece geçmiş zaman yarı resmi yarı samimi form -ㅆ어요

Korece dilinde geçmiş zamanı yapabilmeniz için öncelikle fiilin 아요 / 어요 çekimini bilmelisiniz. Boşuna mı dedim çok iyi öğrenin o konuyu diye. Birçok yerde kullanacağız. Gerçekten de önceki üniteyi iyi bilen birisi sonraki konuları çok rahat anlar. Korecenin en önemli konusudur diyebilirim.

Fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki 요 kısmını atıp yerine -ㅆ다 getireceksiniz. ㅆ harfi, son hecenin altına gelecek. Fakat günlük hayatta böyle kullanmak yerine bunu da çekimleyerek kullanırız. Çünkü aşağıdaki yapı 갑니다  – Kamnida demek yerine 가다 – Kada demek gibidir. E bu da konuşurken pek doğal değil.

Korece Geçmiş Zaman 1
Korece Geçmiş Zaman 1

Yukarıdaki yapı yerine fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki  kısmını atıp yerine aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi -ㅆ어요 getireceksiniz.  harfi, son harfin altına gelecek. Tüm fiillerin geçmiş zaman çekimi aynı yöntemle yapılır.

Korece Geçmiş Zaman 2
Korece Geçmiş Zaman 2

Yukarıdaki resmi inceleyelim. İlk olarak 가다 fiilini 가요 olarak çekimledik. Ardından da 요 son ekini atıp yerine -ㅆ어요 getirdik. 먹다 fiilini de 먹어요 olarak çekimledik. Son ek olan 요 ekini atıp yerine de -ㅆ어요 getirdik. Gördüğünüz gibi son derece basit. Gelin bir kaç tane fiili bu şekilde çekimleyelim.

오다

Oda

Gelmek

와요

Wayo

Geliyorum

왔어요

Wassoyo

Geldim

자다

Çada

Uyumak

자요

Çayo

Uyuyorum

잤어요

Çassoyo

Uyudum

읽다

İgda

Okumak

읽어요

İlgoyo

Okuyorum

읽었어요

İlgossoyo

Okudum

하다

Hada

Yapmak

해요

Heyo

Yapıyorum

했어요

Hessoyo

Yaptım

Olumsuz yaparken fiilin önüne 안 getirmek yeterli olacaktır.

했어요

An hessoyo

Yapmadım

끝냈어요

An gınnessoyo

Bitirmedim

이다 (ida) fiilini çekimlerken 2 farklı kullanım vardı. Bunlar da 예요 ve 이에요 halleriydi. 2 farklı kullanım olduğu için geçmiş zamanda da 2 farklı ek getireceksiniz. Bunlar aşağıdaki gibidir. Olumsuz halleri ise aynıdır. 이 / 가 아니었어요 diyeceksiniz.

Şimdiki / Geniş ZamanGeçmiş Zaman
이에요 (ieyo)이었어요 (iossoyo)
예요 (yeyo)였어요 (yossoyo)
이 / 가 아니에요 (i / ga anieyo)이 / 가 아니었어요 (i / ga aniossoyo)

Bununla ilgili birkaç örnek yapalım.

학생이에요.

Hagsenieyo.

Öğrenciyim.

학생이었어요.

Hagseniossoyo.

Öğrenciydim.

의사예요.

Iisayeyo.

Doktorum.

의사였어요.

Iisayossoyo.

Doktordum.

선생님이 아니에요.

Sonsengnimi anieyo.

Öğretmen değilim.

선생님이 아니었어요.

Sonsengnimi aniossoyo.

Öğretmen değildim.

Gördüğünüz gibi son derece basit bir şekilde çekimledik. Şimdi de resmi form geçmiş zaman yapısını görelim. Korece dilbilgisinde biraz karışık gözükse de anlaşılınca son derece basit olduğunu fark edeceksiniz.

Korece geçmiş zaman resmi form -ㅆ습니다

Şimdi de resmi form geçmiş zaman yapısını görelim. Fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra, sondaki 요 kısmını atıp yerine aşağıdaki gibi -ㅆ습니다 getireceksiniz. ㅆ harfi, son harfin altına gelecek.

Korece Geçmiş Zaman 3
Korece Geçmiş Zaman 3

Gördüğünüz gibi son derece basit. Daha önce de dediğim gibi fiilin ayo / oyo çekimini bilirseniz gerisi çok kolaydır.

이에요 ve 예요 ise aşağıdaki gibi çekimlenecek.

Şimdiki / Geniş ZamanGeçmiş Zaman
이에요 (ieyo)이었습니다 (iossımnida)
예요 (yeyo)였습니다 (yossımnida)
이 / 가 아니에요 (i / ga anieyo)이 / 가 아니었습니다 (i / ga aniossımnida)

Bir örnek yapalım.

휴가였습니다.

Hyugayossımnida.

Tatildi.

휴가가 아니었습니다.

Hyugaga aniossımnida.

Tatil değildi.

Şimdi son iki dersteki bazı örnek cümleleri geçmiş zamanda çekimleyerek eski konuları da tekrar edelim. Aşağıda en sık kullanılan geçmiş zaman sözcüklerini verdim. Bunları da kullanacağız. Bu zaman sözcüklerinin bazıları 에 zaman eki ile kullanılır.

Korece Kelimeler

어제OceDün
어제 밤Oce pamDün gece
그저께KıcoggeEvvelsi gün
지난 주Çinan çuGeçen hafta
지난 달Çinan talGeçen ay
작년Çangnyon / ÇannyonGeçen yıl
Korece zarflar

Korecede g harfinden sonra n harfi gelirse g harfi ng olarak okunur. Fakat g neredeyse hiç duyulmaz. Bu sebeple Çangnyon yerine Çannyon diyebilirsiniz.

Ben aşağıdaki tüm cümleleri yarı resmi yarı samimi formda yazacağım. Siz ise tüm bu cümleleri el alışkanlığı kazanmak için resmi formda çekimleyerek defterinize yazınız.

어제 학교에 갔어요.

Oce haggyoe kassoyo.

Dün okula gittim.

작년에 이 식당에서 웨이터 일했어요.

Çangnyone i şigdaneso weitoro irhessoyo.

Geçen yıl bu restoranda garson olarak çalıştım.

그저께 오빠한테 이메일보냈어요.

Kıcogge obbahante imeirıl ponessoyo.

Evvelsi gün abime email gönderdim.

사무실 월요일부터 금요일까지 안 열었어요.

Samuşirın woryoilbuto kımyoilgaci an yorossoyo.

Ofis, pazartesiden cumaya kadar açık değildi.

어제 밤에 지하철 집에 갔어요.

Oce pame çihaçollo çibe kassoyo.

Dün gece metro ile eve gittim.

지난 주 자주 대학교에  다녔어요.

Çinan çu çacu tehaggyoe tanyossoyo.

Geçen hafta sık sık üniversiteye gidip geldim.

학교에서 까지 달렸어요.

Haggyoeso çibgaci tallyossoyo.

Okuldan eve kadar koştum.

전차 뒤에 파란색 차있었어요.

Çonça twie paranseg çaga issossoyo.

Tankın arkasında mavi bir araba vardı.

Korece kursumuzun bu dersini de sonlandırdık. Korece öğrenmeniz için oldukça fazla açıklayıcı olmaya gayret gösterdim. Umarım faydalı olmuştur.

Korece Günlük Deyiş

Kadeh tokuştururken söylenilen şerefe kelimesinin karşılığı Korecede konbe’dir.

건배

Konbe

Şerefe

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 31 Korece Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 었
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir