Korece Dersi 1: Temel Bilgiler, Türkçe ile Korece Karşılaştırması ve Dilin Özellikleri

Koreceye giriş isimli Korece dersimizde Korece'ye giriş yapın, Korece dilinin temel özelliklerini keşfedin ve Türkçe ile karşılaştırarak öğrenin.

Koreceye giriş isimli Korece dersimizde Korece’ye giriş yapın, Korece dilinin temel özelliklerini keşfedin ve Türkçe ile karşılaştırarak öğrenin.

Ben Kore’ye ilk gittiğimde hiç Korece bilmiyordum. Seul’de kalacak bir yer arıyordum. Fakat daha Korelilere merhaba demeyi bile bilmiyordum. Ben de telefonumdaki Korece sözlükten merhaba demeyi öğrendim. Bir Koreliye usulca yaklaşıp şöyle dedim: 안녕하세요 (annyonghaseyo). O da bana aynı şekilde 안녕하세요 (annyonghaseyo) diyerek karşılık verdi. Ardından elimdeki haritada gitmek istediğim yeri gösterdim. Bana yardımcı oldukları için teşekkür etmek istedim. Fakat Korecede nasıl teşekkür edilir bilmiyordum. Ben de mecburen İngilizce teşekkür edip sözlüğe baktım. 감사합니다 (kamsahamnida) demem yeterliymiş.

안녕하세요

Annyonghaseyo

Merhaba, iyi günler

감사합니다

Kamsahamnida

Teşekkürler

Öğrendiğimiz ilk 2 kelime üzerinden inceleme yapalım. En üstte Korece yazılışlarını görüyorsunuz. Koreliler eskiden Çince karakterler kullanırlardı. Bunlara Korecede hanja diyorlar. Hanjanın zor olması sebebi ile Koreliler hangıl adını verdikleri yeni bir alfabe ürettiler. Günümüzde de bunu kullanıyoruz. Yukarıda 안녕하세요 ve 감사합니다 hangıl ile yazılmıştır. Bu Korece kursta Kore alfabesi öğretilmeyecektir. Bildiğinizi varsayacağız. Kore alfabesini öğrenmek için Türkiye’nin ilk Kore alfabesi kitabı olan Asialogy Kore Alfabesi kitabından görsel hafıza teknikleri ile çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İnternet sitemizdeki kurslar arasında ise ücretsiz bir Kore Alfabesi kursu bulunmaktadır. Oradan da öğrenebilirsiniz.

Hangılla yazılan kelimenin hemen altında onun okunuşunu görüyorsunuz. Korecede harflerin okunuşu bulunduğu yere göre değiştiği için kelimelerin okunuşları da Latin yazımlarından farklıdır. Bunu 감사합니다 kelimesinin son kısmı olan 합니다 kısmını inceleyerek göstereyim.

Korece dilinde ㅂ harfi b, ㄴ ise n harfidir. Bu sebeple 합니다 kelimesinin Latin yazımını yaparken habnida olarak yazarız. Fakat Korecede ㅂ harfinden sonra ㄴ harfi gelirse, ㅂ harfini b olarak değil m olarak okuruz. İşte bu sebeple 합니다 kısmını hamnida olarak okuruz.

Kore Alfabesi bilmeli miyim?

Korece öğrenmeden önce alfabeyi kesinlikle bilmelisiniz. Latin veya okunuşları ile Korece öğrenmeniz çok zordur. Onun yerine birkaç gün ayırıp önce alfabeyi öğreniniz. Korece dilbilgisi ise oldukça kolaydır.

Aklınıza şu gelebilir: madem 합니다 kelimesi hamnida diye okunuyor, o zaman hangıl ile ㅂ(b) yerine ㅁ(m) yazamaz mıyım? Yani 합니다 yerine 함니다 yazamaz mıyım?

Hayır yazamazsınız. Kelimelerin yazılışları bellidir. Koreliler nasıl yazıyorsa siz de öyle yazacaksınız. Kelimelerdeki harfleri hiçbir sebeple başka bir harfle değiştiremezsiniz. Kelimeler size nasıl verildiyse öyle ezberlemelisiniz.

Genelde Korece öğrenen çoğu kişi hangıl öğrendikten sonra kelimelerin yazılışını ezberlemekte güçlük çekerler. Gene 합니다 kelimesi üzerinden düşünelim. Korece öğrenen çoğu kişi bu kelimeyi yazarken hamnida diye telaffuz ettiği için yazarken de 합니다 olarak mı 함니다 olarak mı yazılıyor diye bir tereddüte düşebiliyor. İşte bu sebeple nasıl yazıldığını ezberlemelisiniz. Bu sorunu çözmenin en hızlı yolu bol bol Korece yazmaktır. Bunun da en kolay yolu günlük tutmaktır. Kursu bitirdikten sonra Korece günlük tutarsanız birkaç ay içerisinde sık kullanılan kelimelerin yazılışını ezberlemiş olursunuz.

Korece Cümle Yapısı

Korece tıpkı Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir. Bu bakımdan Türkçe ile çok benzerdir. Bu sebeple de Türklerin öğrenebileceği en kolay dil Korecedir. Japoncadan bile daha kolaydır. Zira alfabesi çok daha basit olduğu için kendinizi geliştirme imkanınız da son derece hızlı olacaktır. Ortalama 1 yıl içerisinde iyi seviyede Korece öğrenebilirsiniz.

Peki Koreceyi kolay yapan nedir?

Kelimelerin sırası Türkçe ile aynıdır demiştik. Gelin bunu örnek bir cümle ile görelim.

 1. Dün kitabı okudum.
 2. Kitabı dün okudum.
 3. Okudum kitabı dün.

3 adet cümle verdim. Hepsinin de anlamı aynı fakat öğelerin yerleri değişik. Korecede de cümlenin öğelerinin yerini kolayca değiştirerek cümleler kurabilirsiniz. 3 cümledeki öğelere baktığımızda:

Dün: Zarf
Kitap: Nesne
Okumak: Fiil
Ben: Gizli özne

Olarak yer alıyor. Bu kolaylık Korecede de mevcut. Fakat konuşurken okudum kitabı dün gibi devrik cümleler kurmayız. Zira bu doğal değil. Normali kitabı dün okudum veya dün kitabı okudum şeklindedir. Kelimelerin yerini değiştirebiliyoruz diye de yapboz gibi cümle kurmayalım.

Biraz ayrıntıya girelim:

1) Yüklem, Türkçedeki gibi cümlenin sonunda yer alır.

집에 갑니다.

Çonın çibe kamnida.

Ben, eve gidiyorum.

2) Özneyi söylemek zorunda değiliz. Aşağıda ben gizli öznesini hem Türkçede hem de Korecede söylemedik.

집에 갑니다.

Çibe kamnida.

Eve gidiyorum.

3) Cümlede öğelerin yeri değişebilir.

매일 섬에 갑니다.

Meil some kamnida.

Her gün adaya giderim.

섬에 매일 갑니다.

Some meil kamnida.

Adaya her gün giderim.

4) Eylem ve adlara kişi eki gelmez.

Türkçede yaparım, yaparsın, yaparlar örneklerindeki gibi ım, sın, lar şeklinde fiillere gelen şahıs ekleri var ve işi kimin yaptığını belirtiyor. Korecede böyle bir kullanım yoktur. Herkes için tek fiil kullanılır. Bunlar cansızlar ve nesneler için de geçerlidir.

갑니다

Kamnida

Gidiyorum, gidiyorsun, gidiyor, gidiyoruz, gidiyorsunuz, gidiyorlar

Manalarına gelir. Peki kimin ne yaptığını nasıl öğreniyoruz? Bunu öğrenmek için ya özne belirtilir ya da konuşmanın gidişatından bunu anlayabilirsiniz. Mesela birisi size gelip gidiyor musun? diye sorar ve siz de sadece 갑니다 (kamnida) derseniz gidiyorum anlamına gelecektir.

Korecede bazı ekler gelecekleri kelimenin son harfine göre eklenir. Bir örnek yapalım:

Çeg

Kitap

사과

Sagwa

Elma

Yukarıdaki kitap ve elma kelimeleri ismin yalın halidir. Hiçbir ek almamıştır. Şimdi bunları ismin i haline sokalım. Yani kitabı, elmayı diyeceğiz. İşte burada çeg ve sagwa kelimelerine ayrı ekler geliyor. Çünkü çeg kelimesi g sessiz harfi ile, sagwa ise wa sesli harfi ile bitmektedir. Yani son harfler farklı olduğu için farklı ekler alacaklar. Bunu ileride ayrıntılı olarak göreceğiz.

Çegıl

Kitabı

사과

Sagwarıl

Elma

Bu yapıdan 1 tane yok. Neredeyse tüm Korece böyle. Zor mu? Pek sayılmaz. Hepsinin kuralları belli. Hemen kapıyorsunuz. Zaten fonetik olarak da konuşurken, sagwarıl demek sagwaıl demekten daha kolay. Bu sebeple hemen aklınızda yer edecektir.

Korece Resmi ve Yarı Resmi Yarı Samimi Konuşma Dili

Korecede cümleleri aşağıdaki gibi 3 temel forma ayırabiliriz.

 • Resmi form
 • Yarı resmi yarı samimi form
 • Samimi form

Her ne kadar böyle ayırsak da onursal kullanım gibi yapılar da bulunur. Fakat en sık kullanılan yapı resmi ve yarı resmi yarı samimi olan formdur. Samimi form ise yarı resmi yarı samimi formun kısaltılmış halidir diyebiliriz. Samimi form genelde yakın arkadaşlar arasında kullanılır.

Şimdi tek tek görelim.

Resmi form: Bu formda fiiller resmi çekime sokulur. Genel olarak yeni tanıştığınız kişilerle, bir iş yerindeki üstlerinizle ya da saygı duyduğunuz kişilerle kullanacağınız dildir. Kısacası resmi konuşmanız gerektiği anlarda sözcüklerinizi ona göre seçmeli, fiilleri ona göre çekime sokmalısınız. Bu formdaki cümleler genelde -nida eki ile biter.

Yarı resmi yarı samimi form: Günlük hayatta kullanılır. Rahat bir konuşma dilidir. Bu yapıdaki cümleler genellikle -yo eki ile biter.

Samimi form: Yarı resmi yarı samimi formun biraz kısaltılmışıdır diyebiliriz. Yakın arkadaşlar arasında kullanılır. Genellikle fiilin sadece kökü kullanılsa da bazen da mastar eki eklenir. Fikir vermesi için bir kelimenin 3 formunu da görelim.

Resmi form: 안녕하십니까?

Yarı resmi yarı samimi form: 안녕하세요

Samimi form: 안녕

Kursun devamında yarı resmi yarı samimi form için yarı resmi form ifadesi kullanılacaktır.

Aşağıda aynı cümleyi hem resmi hem yarı resmi yarı samimi halde görüyorsunuz:

Resmi kullanıma örnek:

학생입니다.

Çonın hagsenimnida.

Ben, öğrenciyim.

Yarı resmi kullanıma örnek:

학생이에요.

Nanın hagsenieyo.

Ben, öğrenciyim.

Yukarıdaki cümlelere dikkat edecek olursanız, kelimelerin sıraları aynıdır. Korecede yazarken kelimeler arasında boşluk kullanılır. Fakat edatlar ve bazı ekler kelimelerden ayrı yazılmaz. Genelde bitişik yazarız. Mesela yukarıdaki cümlelerde 는 (nın) konu belirteci edatını ben anlamına gelen ço ve na ile birleşik yazdım. Ço resmi, na ise yarı resmi yarı samimi bir kullanımdır.

Bu kursta kelimelerin Latin harfleri ile yazımında okunuşları yazılmıştır. Normalde  kelimesi Jeo olarak yazılır. Fakat okurken Ço olarak okunur. Ben de kafanız karışmasın diye okunuşunu yazacağım. Kore’ye gittiğinizde zaten Kore alfabesi bildiğiniz için Latin alfabesi ile yazılan yerler sizi alakadar etmez. Evet Kore’de bazı tabelalarda Latin alfabesi var. Mesela başkent Seul, Latin alfabesi ile Seoul olarak yazılır. Fakat Soul olarak okunur. Biz ise Seul olarak biliriz :)

Koreceye başlamak için küçük bir alt yapımız oluştu. Bundan sonraki Korece derslerimizde ayrıntılı gramer göreceğiz. Bu kurs size, Kore’ye yapacağınız bir turistik gezide ihtiyacınız olandan fazlasını öğretecektir. Her dersin sonunda aşağıdaki gibi bir adet günlük deyiş bulunmaktadır. Bu Korece kurs süresince günlük hayatta sık kullanılan bu tür deyişleri de öğreneceksiniz. Günlük deyişimiz ile bu ilk Korece dersi bitirelim.

Korece Günlük Deyiş

İlk deyişimiz teşekkür etmek anlamına gelen kamsahamnida kelimesidir. Resmi bir yapı olduğu için her yerde kullanabilirsiniz. Samimi arkadaşlarınızla konuşurken sadece kamsa demeniz de yeterlidir. Çok teşekkür ederim demek isterseniz acu kamsahamnida diyebilirsiniz.

감사합니다

Kamsahamnida

Teşekkürler

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 1 Temel Bilgiler, Türkçe ile Korece Karşılaştırması ve Dilin Özellikleri
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
4 Yorum
 • Feyza Ustaoğlu avatarıFeyza Ustaoğlu says:

  Ne kadar özenle hazırlanmış bir dersti! Çok teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • ali veli avatarıali veli says:

  elinize saglik hocam

  Yanıtla
 • mrwarsln avatarımrwarsln says:

  Teşekkürler 🫠

  Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir