Korece Dersi 18: Korece Sayılar 2 Korece Kökenli Sayılar ile Bir Şeyin Sayısını Söyleme

Korece sayılar 1 dersinde Çince kökenli sayıların kullanımına değinmiştik. Bu Korece dersimizde Korece kökenli sayıların okunuşuna ve nerelerde kullanıldığına değineceğiz.

Korece sayılar 1 dersinde Çince kökenli sayıların kullanımına değinmiştik. Bu Korece dersimizde Korece kökenli sayıların okunuşuna ve nerelerde kullanıldığına değineceğiz.

Genelde şu şekilde bir soru geliyor. Neden iki farklı sayı söyleme yöntemi var? Çünkü öyle. Dilin yapısı böyle. Pekala şimdi hızlıca öğrenerek Korece kursa devam edelim.

Korece kökenli sayılar

Önce Korece kökenli sayıları, sonra sayaçları ve daha sonra da örnek cümleleri göreceğiz. Bu sayıları genelde yaşımızı, saatleri ve bir şeyin sayısını söylerken kullanırız. Mesela 2 elma, 3 öğrenci, 4 kedi gibi bir şey derken kullanırız. Şimdi ilk 10 sayıyı görelim. Kore kökenli sayılarda 0 bulunmaz. Onun yerine Çin kökenli olan kullanılabilir. Bu dersimizle Korece sayılar konusunu bitireceğiz.

영 / 공Yong / Kong0
하나Hana1
Tul2
Sed3
Ned4
다섯Tasod5
여섯Yosod6
일곱İlgob7
여덟Yodol8
아홉Ahob9
Korece kökenli sayılar

영 / 공

Yong / Kong

0

하나

Hana

1

Tul

2

Sed

3

Ned

4

다섯

Tasod

5

여섯

Yosod

6

일곱

İlgob

7

여덟

Yodol

8

아홉

Ahob

9

Şimdi de iki basamaklı Korece sayıları görelim. Maalesef bunlar düzensiz ve ezberlemeniz gerekiyor.

Korece 10’lu sayılar

Yol10
스물Sımul20
서른Sorın30
마흔Mahın40
Şwin50
예순Yesun60
일흔İrhın 70
여든Yodın80
아흔Ahın 90

Korece sayıları öğrendiğimize göre bunlarla ilgili bilgi verelim. Korece kökenli sayılar yüze kadar böyle gelir. Yüzden ve yüzden sonra Çince kökenli sayılar kullanılır. Geçen derste görmüştük. Tekrar hatırlayalım.

Peg100
Çon1000
Man10.000
십만Şimman100.000
백만Pengman1.000.000

Gelelim bu Korece sayıların kullanım alanlarına. Burada önemli bir noktaya değinmem gerekiyor. Korece kökenli sayıları kullanarak bir şeyin sayısını söyleyecekseniz ilk 4 sayının okunuşunda ve 20 sayısında değişiklik olur. Bunları aşağıda görelim. Mesela 1 var diyecekseniz hana, 1 tane var diyecekseniz han demelisiniz.

Han1
Tu2
Se3
Ne4
스무Sımu20

Sayıları anladıysak bunların kullanım alanlarına değinelim ve konuyu pekiştirmiş olalım.

Korece kökenli sayıların kullanıldığı yerler

Korece dilinde tane anlamına gelen çok sayıda kelime bulunur. Sayacağınız nesneye göre bir sayaç getirmelisiniz. Bu sayaçlar Türkçede de mevcuttur. Örneğin;

2 porsiyon pilav,
3 kişi,
2 tane elma,
4 cilt kitap

yapılarındaki porsiyon, kişi, tane ve cilt kelimeleri birer sayaç görevindedir. Yemek miktarını sayarken 2 tane pilav demeyiz öyle değil mi? Veya kitapları sayarken 4 porsiyon kitap demeyiz. Hepsinin kullanım yerleri bellidir. Fakat biz Türkçede yaygın olarak tane kelimesini kullanırız. Mesela 4 tane kitap diyebiliriz. Veya hiç sayaç söylemeden 4 kitap diyebiliriz. İşte Türkçedeki bu sayaç mantığı Korecede de mevcut ve bu kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Korecede yaygın olarak 25’den fazla sayaç kullanılır. Bir kısmına aşağıda değinelim. Korece sayılarda sizi zorlayacak olan tek şey bu sayaçlardır. Korece dilbilgisinde bu sayaçları dikkatli kullanmalısınız.

명 – Myong – İnsan

Myong kelimesini insanları sayarken kullanırız. Örneğin 2 öğrenci, 3 öğretmen, 4 kişi, 14 Japon, 21 turist, 1 başbakan gibi insanları sayarken sayıyı söyledikten sonra myong demeniz yeterlidir. Bunun dışında insanları sayarken daha nazik olmak isterseniz 분 – Bun diyebilirsiniz. Aşağıda 2 örnekle görelim.

두 명 학생

Tu myong hagseng

2 öğrenci

열네 명 일본 사람

Yolle myong ilbon saram

14 Japon

ㄹ (L) harfinden sonraㄴ (n) harfi gelirse ikisi beraber LL olarak okunurlar. Bu sebeple 열네 (yolle) olarak okunur.

세 분

Se bun

3 kişi

마리 – Mari – Hayvan

Mari kelimesini hayvanları sayarken kullanırız. 5 kedi, 1 köpek, 7 kuş, 2 balık gibi.

다섯 마리 고양이

Tason mari koyani*

5 tane kedi

한 마리

Han mari ke

1 tane köpek

*Tasod mari yerine tason mari olarak okunur. Aynı şekilde tasod myong yerine de tason myong olarak okunur. Çünkü Korecede d/t sesi ile biten bir kelimeden sonra m ile başlayan kelime gelirse d/t sesi n olarak söylenir.

일곱 마리

İlgom* mari se

7 tane kuş

*İlgob mari yerine ilgom mari olarak okunur. B sesi ile biten bir kelimeden sonra m sesi ile başlayan bir kelime gelirse b sesi, m olarak telaffuz edilir.

Genelde biz ilk önce sayıyı daha sonra nesneyi söyledik. Bunu dilerseniz tersten de yapabilirsiniz. Mesela yukarıdaki son örneği yazalım:

일곱 마리 새 – 7 tane kuş

새 일곱 마리 – Kuş 7 tane

Yukarıdaki gibi önce sayacağınız şeyi daha sonra sayısını söylemeniz de mümkündür. Aşağıda en sık kullanılan bazı sayaçları dersin kelimesi olarak verelim. Korece sayılar bu bakımdan da Türkçeye benzemektedir.

Korece Kelimeler

KwonKitap, defter…
GeNesne
PyongŞişe
마리MariHayvan
ÇangKağıt
Myongİnsan

Korece sayılarla sayaçların kullanım mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu yüzden diğer sayaçlar için tek tek örnek vermeyeceğim. Aşağıda toplu bir liste halinde sayaçları vereceğim. Bir sayıdan sonra getirmeniz yeterlidir.

권 – Kwon – Cilt

Kitap, defter gibi şeyleri sayarken kullanılır

개 – Ge – Nesne

Canlılar hariç hemen hemen her şeyi sayarken kullanırız. Makas, meyve, sabun, yatak vs.. Bir şeyin sayacını unuttuysanız bunu kullanabilirsiniz. Aslında Ke olarak okunması lazım ama Ge olarak okuyacağız.

병 – Pyong – Şişe

Şişeleri sayarken kullanılır. 1 şişe su gibi.

켤레 – Kyolle – Çift

Çift olan şeyleri sayarken kullanılır. 1 çift ayakkabı gibi.

장 – Çang – Kağıt

Kart, kağıt, çarşaf, pul gibi şeyleri sayarken kullanılır.

대 – De – Makine

Araba, bisiklet, telefon gibi makinelerde kullanılır. 2 araba, 3 telefon gibi.

송이 – Soni – Demet

1 demet çiçek derken kullanabilirsiniz.

Tabii ki de Korecede çok daha fazla sayaç mevcuttur. Ben sizlere en çok ihtiyaç duyacaklarınızı verdim. Kalanını da Korece çeviriler yaparak ve Korece konuşarak zamanla öğreneceksiniz. Şimdi bir şeyin sayısını sormayı öğrenip örnek cümleler ile Korece sayılara devam edelim.

Korecede “kaç tane?” soru sorma yapısı

Sayaç sayısı fazla olunca, soru sorma yapısı da fazla olacaktır. Sayısını soracağınız şeye göre sayaç kullanmanız gerekir. Kaç demek için 몇 (myod) diyeceğiz. Ardından da sayaç gelecek. Fakat myod kelimesini her zaman kaç olarak Türkçeye çevirmemek lazım. Mesela kat kelimesi ile kullanırsak kaçıncı kat olarak çeviririz.

가족 입니까?

Kacogi myon myonimnigga?

Aileniz, kaç kişi?

우리 가족 입니다.

Uri kacogın yol myonimnida.

Ailemiz, 10 kişidir.

Yukarıda myod kelimesi myon diye okundu. Zira ㅊ+ㅁ arka arkaya geldi. Okunuş kurallarını bilmekte fayda var. d/t sesi veren bir harften sonra m sesi gelirse d/t sesi n olarak okunur demiştik.

Artık Korece sayıları cümle içerisinde kullanalım. Aşağıdaki cümlede fiil kısmına takılmayın. Daha sonra öğreneceksiniz. Şuan sadece sayaçların kullanımını öğrenin.

펜 두 개 샀어요.

Nanın pen tu ge sassoyo.

Ben, 2 tane kalem satın aldım.

Aşağıdaki cümledeki 를 봤어요 kısmına takılmayın. 1 kaç ders sonra öğreneceksiniz.

는 새 두 마리봤어요.

Nanın se tu marirıl pwassoyo.

Ben, 2 tane kuş gördüm.

Böylece Korece sayılar 2 dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde saatleri, yaşımızı ve ayları söylemeyi öğreneceğiz. 20. derste ise şimdiki ve geniş zaman konusunu öğreneceğiz. Korece öğrenmede sizi zorlayacak konulardan birisi bu sayaçlardır. Şimdi günlük deyiş ile Korece derslerine devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Korecede bilmek fiilinin yarı resmi yarı samimi yapıdaki çekimini aşağıda görüyorsunuz. Biliyorum anlamına geliyor. Genelde aşağıdaki gibi kullanırız.

알아요

Arayo

Biliyorum

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 13

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 18 Korece Sayılar 2 Korece Kökenli Sayılar ile Bir Şeyin Sayısını Söyleme
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir