Korece Dersi 40: Korece Sıfatlar 1 ve Korece Sıfatların Resmi Formu

Korece sıfatlar 1 ve Korece sıfatların resmi formu adlı Korece dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz.

Korece sıfatlar 1 ve Korece sıfatların resmi formu adlı Korece dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz. İsmi niteleyen sözcüklere sıfat diyoruz. Mesela kırmızı araba, hızlı uçak, yavaş adam, zor soru ifadelerindeki kırmızı, hızlı, yavaş ve zor kelimeleri birer sıfattır. Bu dersimizde sıfatları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.

Hazırsak Korece kursa yeni kelimelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

싸다SadaUcuz olmak
비싸다PissadaPahalı olmak
아름답다Arımdabda Güzel, muhteşem olmak
사전SaconSözlük
바쁘다PabbıdaMeşgul olmak
유명하다YumyonghadaÜnlü olmak
Korece sıfatlar

Korece sıfatlar

Hatırlarsanız size daha önce Korece dilinde sıfat ve fiillerin 다 (da) mastar eki ile bittiğini söylemiştim. Hatta tüm sıfat ve fiillerin çekimleri de aynı şekilde yapılır demiştim. Bu sebeple bir kelimenin yazılışından sıfat mı fiil mi olduğunu anlayamayız. Kelimeleri öğrenirken sıfat mı fiil mi olduğunu da öğrenirseniz zorluk yaşamazsınız.

Daha önce renkleri anlatırken kırmızı olmak sıfatı üzerinden bir anlatımda bulunmuş ve cümle sonunda sıfatı mastar haliyle kullanabileceğimizi dile getirmiştim. Oradaki örnek cümlemizi buraya yazarak hatırlayalım.

내 책은 빨갛다.

Ne çegın balgata.

Benim kitabım, kırmızıdır.

Gördüğünüz gibi bir cümlenin sonunda tıpkı fiillerde olduğu gibi mastar haliyle, yani hiçbir çekime uğratmadan kullanabilirim. Korece derslerinde daha önce fiilleri gördünüz değil mi?

사전 싸다.

İ saconi sada.

Bu sözlük, ucuzdur.

잡지비싸다.

çabciga pissada.

O (şu) dergi, pahalıdır.

Gördüğünüz gibi sıfatları doğrudan cümle sonunda kullanabiliyorum. Bu mastar hallerini olumsuz yapmak istersem tıpkı fiillerdeki gibi önlerine 안 (an) getirebilirim. Veya sıfatın köküne 지 않다 (ci anta) ekleyebilirim.

오늘 안 바쁘다.

Onıl an pabbıda.

Bugün meşgul değilim.

오늘 바쁘지 않다.

Onıl pabbıci anta.

Bugün meşgul değilim.

Tabii ki de biz günlük hayatta bu şekilde kullanmayacağız. Fiilleri nasıl ki yarı resmi yarı samimi ve resmi formda çekimliyorsak, aynı şeyi sıfatlarda da yapacağız. Sıfatların çekimleri de fiiller ile aynı şekilde yapılır.

Korecede sıfatların resmi formu

Kural 1: Sıfattan 다 mastar ekini kaldırdığımızda kalan kısma sıfatın kökü denir. Sıfatın kökü sesli harf ile bitiyorsa -ㅂ니다 (mnida) getireceğiz.

예쁘다

Yebbıda

Hoş, güzel olmak

예쁩니다

Yebbımnida

Hoştur

크다

Kıda

Büyük olmak

큽니다

Kımnida

Büyüktür

Kural 2: Sıfatın kökü sessiz harf ile bitiyorsa -습니다 (sımnida) getireceğiz.

작다

Çagda

Küçük olmak

작습니다

Çagsımnida

Küçüktür

많다

Manta

Çok olmak

많습니다

Mansımnida

Çoktur

Bu kurallara uymayan düzensiz Korece sıfatlar da mevcuttur. Mesela uzun olmak anlamına gelen 길다 (kilda) sıfatının resmi hali 깁니다 (kimnida)‘dır. Bu düzensizlere daha sonra değineceğiz.

Korecede sıfatlar yarı resmi yarı samimi, resmi veya mastar halleri ile bir ismi nitelemek için bir ismin önünde kullanılamazlar. Örneğin ben küçük çanta demek istersem aşağıdaki yapıları kullanamam. Hepsi hatalıdır. Bir sıfatı ismin önünde kullanmanın yöntemi farklıdır.

작다 가방 Çagda kabang

작습니다 가방 Çagsımnida kabang

Hepsi hatalıdır. Bir sıfatı ismin önünde kullanmanın yöntemi farklıdır. Sonraki ders göreceğiz. Şimdi örnek cümleler yapıp bu dersi bitirelim.

이 옷예쁘지 않습니다.

İ oşi yebbıci ansımnida.

Bu kıyafet, güzel değil.

이 식당음식비쌉니까?

İ şigdanın ımşigi pissamnigga?

Bu restoranda yemekler pahalı mı?

Dikkat ettiyseniz sıfatların resmi formu fiillerle aynı şekilde yapılıyor. Aslında böyle madde madde verip açıklamaya gerek bile yok. Ben gene de örnek olması için resmi formu madde madde açıkladım ve örnekler verdim. Çünkü Asialogy’de boş ver bu da böyle olsun mantığında iş yapılmaz!

Şimdi günlük deyişimizle bu dersi bitirelim. Sonraki ders sıfatlara devam ederek Korece öğrenmeyi biraz daha hızlandıracağız.

Korece Günlük Deyiş

보고싶다

Pogoşibda

Seni özledim

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 40 Korece Sıfatlar 1 ve Korece Sıfatların Resmi Formu
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir