Korece Dersi 2: Korece İsim Cümlesi ve Korece Soru Yapısı – 입니다 ve 입니까 Kullanımı

Korece isim cümlesi adlı Korece dersimizde 입니다 ile Korece isim cümlesini ve 입니까 ile Korece soru yapısını en basit şekilde görüp Korece dilbilgisini keşfedin!

Korece isim cümlesi adlı Korece dersimizde 입니다 ile Korece isim cümlesini ve 입니까 ile Korece soru yapısını en basit şekilde görüp Korece dilbilgisini keşfedin!

İlk dersimizde dır, dir takısını ve bu takının soru hali olan mıdır?, midir? yapısını göreceğiz. Aşağıda bununla ilgili 3 tane Türkçe örnek görüyorsunuz.

Öğrencidir. Öğrenci midir?

Mavidir. Mavi midir?

Arabadır. Araba mıdır?

Önceki Korece dersimizde sizlere Korecede resmi ve yarı resmi yarı samimi form olduğunu söylemiştim. Bu sebeple tüm gramer kurallarını hem resmi hem de yarı resmi yarı samimi formda göreceğiz. İlk olarak Korecenin temel fiili olan 이다 (ida) fiilini tam manası ile öğrenerek başlayalım.

Korece dilbilgisine başlıyoruz! Korecede oluş bildiren fiil 이다 (ida) fiilidir ve kelimeye bitişik yazılır. Olumsuzu ise 아니다 (anida)’dır. İda fiili bir durum bildirir. Örneğin öğrenciyim dediğimizde öğrenci oluşumuzu bildiririz. Aşağıda 학생 (hagseng) öğrenci kelimesi üzerinden inceleyelim.

학생이다.

Hagsenida.

Öğrenciyim, öğrencisin, öğrencidir, öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrencidirler

학생 (hagseng) kelimesinin son harfi ㅇ (ng) harfidir. Bu harften sonra sesli bir harf gelirse g kısmı baskın olarak söylenmez. Bu sebeple yukarıdaki örnekte okunuşu hagsen olarak verilmiştir. Mümkün olduğunca yakın okunuşlarını yazmaya gayret göstereceğim.

Yukarıdaki örneklerde yim, sin, dir, yiz, siniz, dirler eklerini görüyorsunuz. İşte bu eklerin Korecede karşılığı 이다 (ida) fiilidir. Biz Türkçede çok sayıda şahıs eki kullanırken Korecede şahıs eki bulunmaz. Bu sebeple hagsenida dediğimizde kimin öğrenci olduğu belli değildir. Oysaki biz Türkçede öğrenciyim dediğimizde kimin öğrenci olduğu bellidir. Korecede kimin öğrenci olduğunu anlamak için özneyi belirtmemiz gerekir.

Yukarıdaki yapı gramer olarak doğru olsa da günlük hayatta bu şekilde kullanmak yerine resmi veya yarı resmi yarı samimi formda çekimleyerek kullanırız. 이다 (ida) fiilinin resmi form şimdiki zaman çekimi 입니다 (imnida)’dır. Resmi form olumsuz şimdiki zaman çekimi ise 아닙니다 (animnida)’dır. Saygılı bir ifadedir.

입니다 (imnida) İbnida olarak yazılsa da imnida olarak okunur. Çünkü Korecede ㅂ(b) harfinden sonra ㄴ(n) gelirse, ㅂ(b) harfini m olarak okuruz.

Korece 입니다 (resmi olumlu yapı)

Bazı kelimeleri imnida ile yazalım. 입니다 (imnida) her zaman kelimeye bitişik yazılır.

축구입니다.

Çugguimnida.

Futboldur.

입니다.

Çegimnida.

Kitaptır.

터키입니다.

Tokiimnida.

Türkiye’dir.

커피입니다.

Kopiimnida.

Kahvedir.

입니다.

Çaimnida.

Arabadır.

Yukarıdaki cümlelerde hep imnida ile bitiriliyor. Genelde yeyo, ieyo gibi şeyler duyuyorum. Onlar ne? dediğinizi duyar gibiyim. İmnida yapısı resmi konuşma dilinde, yo ile biten yapılar ise yarı resmi yarı samimi konuşma dilinde kullanılır. Birkaç ders sonra öğreneceksiniz.

İmnida’nın kelimeye bitişik yazıldığını unutmayınız. Aşağıdaki 1 numaralı yazım yanlıştır. 2 numaralı yazım doğru olandır.

 1. 집 입니다. (yanlış)
 2. 집입니다. (doğru)

이다 (ida) fiilinin resmi kullanımının 입니다 (imnida) olduğunu öğrendik. Olumsuz ve yarı resmi yarı samimi kullanımına geçmeden önce soru halini öğrenelim.

Korece 입니까? (resmi soru yapısı)

입니다 (imnida) fiilinin soru hali 입니까? (imnigga?)‘dır. Dikkat ettiyseniz imnigga kelimesinin hangıl ile yazımı ibnigga şeklindedir. Fakat okunuşu imnigga‘dır. Resmi ve saygılı bir ifadedir ve kelimeye bitişik yazılır. Korecede soru cümlesinin sonuna (?) soru işareti konmalıdır. Türkçeye çevirirken -mı, mıdır, mi, midir gibi çevirebilirsiniz. Vereceği anlam aynıdır. Örneğin kitap mı? veya kitap mıdır? gibi. Bu sebeple yukarıdaki formülde dır, dir kısımlarını parantez içerisine aldım.

학생입니까?

Hagsenimnigga?

Öğrenci midir?

입니까?

Çegimnigga?

Kitap mıdır?

입니까?

Çoimnigga?

Ben miyim?

커피입니까?

Kopiimnigga?

Kahve midir?

입니까?

Çaimnigga?

Araba mıdır?

Korecede evet, hayır demek

Korece dilinde evet demek için 네 (ne) veya 예 (ye) kullanılır. Hayır demek için ise 아니요 (aniyo) veya kısaca 아니 (ani) deriz.

네.

Ne.

Evet

아니.

Ani.

Hayır.

예.

Ye.

Evet.

아니요.

Aniyo.

Hayır.

Gördüğünüz gibi soru hali de son derece basit. Şimdi size ödev vereceğim. Evinizden en az 10 adet eşya bulun. Bunları sözlükten araştırın ve yukarıdaki gibi imnida ve imnigga ile yazın. Ödevinizi bu ünitenin altına yorum olarak yazın. Ayrıca kendi kendinize bir deftere yazın.

Bu dersimizde resmi formdaki dır, dir takısını ve resmi form soru yapısını öğrendik. Sonraki dersimizde olumsuz yapı ve olumsuz soru yapısını göstereceğim. Ondan sonra da bu yapıların yarı resmi yarı samimi formlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi Korece öğrenmek oldukça hızlı ve kolay. Böylece Korece dersleri kursunun 2. dersini de bitirdik. Şimdi günlük deyişle Korece kursa devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Şimdi gelelim günlük deyişimize. En son teşekkür etmeyi öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Bu dersimizde selam vermeyi öğreneceğiz. Korecede merhaba, selam demenin en kolay ve en yaygın yolu 안녕하세요 (annyeong haseyo) demektir. Normalde bitişik bir kelimedir. Annyeong kısmını annyong diye okuyacaksınız. Samimi olduğunuz kişileri selamlarken 안녕 – annyong demeniz de yeterlidir. Sondaki G harfini baskın söylemeyin. Alfabeyi bilenler nasıl okumasını gerektiğini zaten biliyorlar.

안녕하세요

Annyonghaseyo

İyi günler

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 1

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 2 Korece İsim Cümlesi ve Korece Soru Yapısı – 입니다 ve 입니까 Kullanımı
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
5 Yorum
 • User AvatarFeyza Ustaoğlu says:

  Ödevimi teslim ediyorum hocam. Bazı yerlerde hata olabilir ancak dersimizin bu aşamasında yalnızca öğrettiğinizi uygulamaya çalıştım.

  Vazo: 꽃병
  꽃병입니다. – Kobyon𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Vazo𝗱𝘂𝗿.)
  꽃병입니까? – Kabyon𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Vazo 𝗺𝘂𝗱𝘂𝗿?)

  Masa: 테이블
  테이블입니다. – Teibıl𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Masa𝗱ı𝗿.)
  테이블입니까? – Teibıl𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Masa𝗺ı𝗱ı𝗿?)

  Sandalye: 의자
  의자입니다. – Uica𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Sandalye𝗱𝗶𝗿.)
  의자입니까? – Uica𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Sandalye 𝗺𝗶𝗱𝗶𝗿?)

  Koltuk: 안락의자
  안락의자입니다. – Anlaguica𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Koltuk𝘁𝘂𝗿.)
  안락의자입니까? – Anlaguica𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Koltuk 𝗺𝘂𝗱𝘂𝗿?)

  Dolap: 찬장
  찬장입니다. – Çangcan𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Dolap𝘁ı𝗿.)
  찬장입니까? – Çangcan𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Dolap 𝗺ı𝗱ı𝗿?)

  Ayna: 거울
  거울입니다. – Kaoul𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Ayna𝗱ı𝗿.)
  거울입니까? – Kaoul𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Ayna 𝗺ı𝗱ı𝗿?)

  Halı: 상태
  상태입니다. – Sangte𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Halı𝗱ı𝗿.)
  상태입니까? – Sangte𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Halı 𝗺ı𝗱ı𝗿?)

  Çiçek: 꽃
  꽃입니다. – Kod𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Çiçek𝘁𝗶𝗿.)
  꽃입니까? – Kod𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Çiçek 𝗺𝗶𝗱𝗶𝗿?)

  Kalem: 펜
  펜입니다. – Pen𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Kalem𝗱𝗶𝗿.)
  펜입니까? – Pen𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Kalem 𝗺𝗶𝗱𝗶𝗿?)

  Telefon: 전화
  전화입니다. – Çonnwa𝗶𝗺𝗻𝗶𝗱𝗮. (Telefon𝗱𝘂𝗿.)
  전화입니까? – Çonnwa𝗶𝗺𝗻𝗶𝗴𝗴𝗮? (Telefon 𝗺𝘂𝗱𝘂𝗿?)

  Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • User Avatarali veli says:

  elinize saglik hocam

  Yanıtla
 • User Avatarberrak çelik says:

  teşekkürlerrrrrrr

  Yanıtla
 • User AvatarBanu says:

  Emeğinize sağlık..

  Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir