Korece Dersi 41: Korece Sıfatlar 2 Korece Sıfatların Yarı Resmi Yarı Samimi Formu ve Geçmiş Zaman Hali

Korece sıfatlar 2 dersinde sıfatlara devam edip Korece sıfatların yarı resmi yarı samimi hallerini, Korece sıfatların geçmiş zaman yapılarını ve bir ismi nitelemelerini göreceğiz.

Korece sıfatlar 2 dersinde sıfatlara devam edip Korece sıfatların yarı resmi yarı samimi hallerini, Korece sıfatların geçmiş zaman yapılarını ve bir ismi nitelemelerini göreceğiz.

Korece fiillerin yarı resmi yarı samimi form yapısı ile Korece sıfatlarınki aynıdır. Bu yüzden yarı resmi yarı samimi form çekiminin maddelerini burada tekrar etmeyeceğim. Hatırlamak isterseniz fiillerin o formunu anlattığımız üniteye tekrar bakabilirsiniz. Ben maddeleri burada tekrar yazmayacak olsam da çekime uğramış birkaç sıfat yazacağım. Zaten gördüğünüzde direkt hatırlayacaksınız. Şimdi Korece dersleri kursumuza yeni kelimelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

KoreceOkunuşTürkçe
세다SedaGüçlü olmak
흐리다HıridaKapalı olmak (hava durumu)
작다ÇagdaKüçük olmak
맛있다MaşiddaLezzetli olmak
많다MantaÇok olmak
좋다Çotaİyi olmak

Korece sıfatların yarı resmi yarı samimi formu

Mesela 가다 (kada) gitmek fiilinin yarı resmi yarı samimi formu neydi? 가요 (kayo)’ydu. Çünkü fiilin köküㅏile bitiyorsa, sadece 요 getiririz demiştim. İşte bu ve diğer kurallar Korece sıfatlar için de geçerlidir. Öyleyse bir sıfatın kökü deㅏile bitiyorsa, sadece 요 getiririz. Bu kadar basit.

싸다

Sada

Ucuz olmak

싸요

Sayo

Ucuzdur

세다

Seda

Güçlü olmak

세요

Seyo

Güçlüdür

흐리다

Hırida

Kapalı olmak

흐려요

Hıryoyo

Kapalıdır

Şimdi bu formda basit örnek cümleler yaparak devam edelim.

오늘 날씨흐려요.

Onıl nalşiga hıryoyo.

Bugün hava kapalı.

서울지하철 많아요.

Sourın çihaçori manayo.

Seul‘de metro çoktur.

Gördüğünüz gibi çok basit. Korece sıfatlar o kadar da zor değilmiş, öyle değil mi? Fiillerin ayo / oyo çekimini biliyorsanız Korece sıfatlar da son derece kolaydır.

Korece sıfatların geçmiş zaman formu

Korece sıfatların geçmiş zaman halleri de fiiller ile aynı şekilde yapılır. Gelin bunu da önceki sıfatlar üzerinden görelim. Sıfatın 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki kısmını atıp yerine -ㅆ다 getireceksiniz. harfi, son harfin altına gelecek. Fakat günlük hayatta böyle kullanmak yerine bunu da çekimleyerek kullanırız.

Şimdi ilk olarak bazı sıfatların yarı resmi yarı samimi halini sonra da geçmiş zaman mastar halini yazalım.

작아요

Çagayo

Küçüktür

작았다

Çagadda

Küçüktü

맛있어요

Maşissoyo

Lezzetlidir

맛있었다

Maşissodda

Lezzetliydi

싸요

Sayo

Ucuzdur

쌌다

Sadda

Ucuzdu

Olumsuz yaparken sıfatın önüne getirmek yeterli olacaktır veya sıfatın köküne 지 않았어요 getirebilirsiniz. Tıpkı fiillerdeki gibi. 많다 (manta) sıfatı üzerinden görelim.

안 많았어요

An Manassoyo

Çok değildi

많지 않았어요

Mançi anassoyo

Çok değildi

2 örnek yapalım.

이 가방 쌌어요.

İ kabanggwa çegi sassoyo.

Bu çanta ve kitap ucuzdu.

어제 날씨 아주 좋았습니다.

Oce nalşiga acu çoassımnida.

Dün hava çok iyiydi.

Korece sıfatların ismi nitelemesi

Şimdiye kadar sıfatları hep cümle sonunda kullandık. Şimdi de bir ismin önünde ismi nitelemek için kullanalım.

Büyük köpek

Küçük ev

Pahalı çanta

Gibi ifadelerde yer alan büyük, küçük, pahalı gibi sıfatları bir çekime uğratacağız. Sıfatları Korece dilinde bir isimden önce kullanırken sıfatın son harfine göre bir ek getiririz. Bu ek de sıfata bitişik yazılır. Bazı sıfatlar düzensiz olduğu için onlarda durum değişebilir.

Kural 1: Sıfattan 다 (da) kısmını attığınız zaman son harf sesli bir harf ise sıfata -ㄴ (n) ekleriz. Son hecenin altına gelir.

공책

San kongçeg

Ucuz defter

비싼

Pissan çeg

Pahalı kitap

Kural 2: Sıfattan 다 (da) kısmını attığınız zaman son harf sessiz harf ise -은 (ın) ekleriz.

작은

Çagın çib

Küçük ev

좋은 아침

Çoın açim

İyi sabahlar

*있다 / 없다 ile biten sıfatlar 는 eki alırlar. Okunuşları aşağıdaki gibi olur. Korece dilbilgisinde bu ayrıntılara dikkat etmelisiniz.

있는 – innın, 없는 – obnın

맛있는 음식

Maşinnın ımşig

Lezzetli yemek

Şimdi örnek cümlelerle devam edelim.

작은 집 살 수 없습니다.

Çonın çagın çibe sal su obsımnida.

Ben, küçük bir evde yaşayamam.

Olumsuz yapmak istersem niteleme eki almış sıfata 지 않은 (ci anın) getireceğiz.

어제 크지 않은 차를 탔어요.

Oce kıci anın çarıl tassoyo.

Dün büyük olmayan arabaya bindim.

Böylece bu Korece dersi ile sıfatlar dersini de bitirmiş olduk. Şimdi Korece öğrenmeye deyiş ile devam edelim. 

Korece Günlük Deyiş

Senil doğum günü demek. Cukahamnida tebrikler demek. İkisi birleşince doğum günün kutlu olsun anlamına geliyor.

생일 축하합니다

Senil çukahamnida

Doğum günün kutlu olsun

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 41 Korece Sıfatlar 2 Korece Sıfatların Yarı Resmi Yarı Samimi Formu ve Geçmiş Zaman Hali
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir