Korece Dersi 17: Korece Sayılar 1 Çince Kökenli Sayılar ile Korece Sayı Sayma

Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma Korece dersinde Korece bir sayının okunuşu ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma Korece dersinde Korece bir sayının okunuşu ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz. Pekala Korece derslerine hızlıca devam edelim!

Korecede 2 farklı sayı söyleme yöntemi vardır. Bunlar Korece ve Çince kökenli sayılar olarak ayrılırlar. Kullanım alanları da farklıdır. Örnek vermek gerekirse Korece kökenli sayıları saatlerde kullanabilirken, Çince kökenli sayıları dakikalarda kullanabiliriz. Biz bu dersimizde Çince kökenli sayıları göreceğiz. Bu sayılara Sino sayıları da denir. Hazırsanız Korece sayılar 1 dersine başlayalım.

Korece Kelimeler

센티미터SentimitoCm (santimetre)
PonOtobüs numarası, kez, defa
킬로그램KillogıremKg (kilogram)
NyonYıl
WolAy
İlGün, bir, iş

Çince kökenli Korece sayılar

Korece sayılar 1 dersinde Çince kökenli sayıları görerek sayılara giriş yapacağız. Çince kökenli sayılara Sino sayıları da denir. Çince kökenli sayıları genelde bir sayıyı okurken kullanırız. Bu yüzden bu dersimizde ilk olarak bir sayının okunuşunu öğrenmemiz gerekiyor. Aşağıda ilk 10 rakamı görerek başlayalım. Sıfır için yong veya kong diyebilirsiniz.

Korece sayılar ve okunuşları

영 / 공Yong / Kong0
İl1
İ2
Sam3
Sa4
O5
Yug6
Çil7
Pal8
Ku9
Korece sayılar

영 / 공

Yong / Kong

0

İl

1

İ

2

Sam

3

Sa

4

O

5

Yug

6

Çil

7

Pal

8

Ku

9

Bu rakamları kullanarak 2 basamaklı sayıları elde edebiliriz. 10 demek için 십 (şib) diyeceğiz. Ardından da rakamı söyleyerek bir sayıyı belirtmiş olacağız. Biz bunu Türkçede de böyle yapıyoruz. Örneğin 15 demek için önce 10 sonra 5 diyoruz. Aynı mantıkla ben Korece 15 demek istersem önce 십 sonra 오 demeliyim. Yani 십오 (şibo) diyerek 15 demiş olurum. Aşağıda 20’ye kadar olan sayıları görelim. 16 sayısına dikkat etmek gerekir. Dikkat ederseniz şibyug demek yerine şimnyug dedik.

Çince kökenli Korece sayılar okunurken 16, 26, 36, 46… 96 gibi 6 ile biten sayılarda şib yerine şim, yug yerine nyug deriz.

Şib10
십일Şibil11
십이Şibi12
십삼Şibsam13
십사Şibsa14
십오Şibo15
십육Şimnyug16
십칠Şibçil17
십팔Şibpal 18
십구Şibgu19

20 ve sonraki sayıları söylerken Koreliler düz bir mantıkla 2 tane 10 diyerek 20, 3 tane 10 diyerek 30… 9 tane 10 diyerek 90 demektedirler. Örneğin 20 demek isterseniz önce 2 sonra 10 diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi Korece sayılar son derece basit.

Korece 10’lu Sayılar

이십İşib20
삼십Samşib30
사십Saşib40
오십Oşib50
육십Yugşib60
칠십Çilşib70
팔십Palşib80
구십Kuşib90

Şu ana kadar öğrendiklerimiz ile örnek 2 tane Korece sayı yazalım. Dikkat ettiyseniz heceler arasında boşluk bırakmadan hangıl ile yazdık.

구십

Kuşibsa

94

삼십

Samşibi

32

Gelelim 3 basamaklı sayılara. Korece sayılar söylenirken 100 demek için 백 (peg) deriz. Biz 200 derken önce 2 sonra 100 deriz. Korece dilinde de aynısı geçerlidir.

ㅂ harfi kelimenin ortasında b olarak okunduğundan aşağıdaki bazı okunuşlar değişti.

Korece 100’lü Sayılar

Peg100
이백İbeg200
삼백Sambeg300
사백Sabeg400
오백Obeg500
육백Yugbeg600
칠백Çilbeg700
팔백Palbeg800
구백Kubeg900

3 basamaklı sayıların okunuşunda da mantık aynıdır. Korece sayılar bu yüzden çok da zor değildir.

칠백육십

Çilbengnyugşibsam*

763

구백삼십

Kubegsamşibo

935

* ㄱ harfinden sonra 육 gelirse gyu olan kısım ngnyu olarak okunur. Bu sebeple çilbengnyugşibsam olarak okuduk.

Peki Korece sayılar söylenirken büyük sayıları nasıl söyleyeceğiz? Bunları toplu halde vereceğim.

Pegman sayısı pengman olarak okunur. Şibman yerine de şimman deriz.

Çon1000
Man10.000
십만Şimman100.000
백만Pengman1.000.000

Gelelim büyük sayıların okunuşuna. Korece sayılarda 5 basamaklı sayıları okurken bizimkinden farklı bir yol izleriz. Biz 10000 derken önce on sonra bin deriz. Fakat Korecede bu sayı için şibçon demiyorlar. Bunun yerine direkt man diyorlar. Bu sebeple bu sayının okunuşuna dikkat edilmelidir. Bunu bir örnek sayı ile gösterelim.

14359 sayısını okurken soldan sağa doğru hareket edeceğiz. Önce bu sayıyı basamaklara bölelim ki daha anlaşılır olsun.

10000 – 만

4000 – 사천

300 – 삼백

50 – 오십

9 – 구

Yukarıdaki gibi okuyacağız.

사천 삼백 오십

Man saçon sambeg oşib gu

14359

Kolay geldi değil mi? Gelelim 6 basamaklı sayıya. İş burada karışıyor biraz :) Kolaylık olsun diye yukarıdaki sayının başına 3 ekleyerek 6 basamaklı sayı yazalım ve okunuşun nasıl değiştiğini görelim.

314359 sayısını biz Türkçede okurken sağdan 3 basamak koyup okuruz. Fakat Korecede 4 basamak koyarız. Korece sayıları okumak basit bir mantıkla gidiyor.

Türkçe: 314.359

Korece: 31.4359

Bu sebeple sayıyı okurken 31만 deyip kalan kısmı normal okumalıyız. Öyleyse sayı şöyle okunacak:

31.0000 + 4359

삼십일만 사천 삼백 오십 구

Samşibil man saçon sambeg oşib gu

314359

Sayıların okunuşunu öğrendiğimizi düşünüyorum. Kendi kendinize sayılar yazmayı deneyerek pratik yapabilirsiniz. Örneğin şu sayıları yazmayı deneyin: 5389, 15781, 985641, 326581, 132.

Peki bu sayıları nerede kullanacağız?

Çince kökenli sayıların kullanıldığı yerler

Telefon numarası, otobüs numarası, boyunuz, kapı numarası, kat sayısı, fiyat, adres numaraları, tarih, dakikalar ve saniyeleri söylerken kullanacağız. Diğer durumlarda ise bir sonraki derste göreceğimiz Korece kökenli sayıları kullanacağız.

Birkaç örnek yapıp dersi bitirelim:

Telefon numarası: Korecede telefon numarasını söylerken aralarda 에 – E deriz. İsterseniz rakam rakam isterseniz sayı olarak okuyabilirsiniz. Ben rakam rakam yazdım aşağıya.

(010-2358-6943)

공일공 에 이삼오팔 에 육구사삼

Otobüs numarası: Otobüs numarasını söylerken sayıdan sonra 번 – Bon deriz.

358번

삼백오십팔 번

358 numaralı otobüs

Boyunuz: Boyumuzu santimetre cinsinden söyleriz. Bunun için 센티미터 – Sentimito kullanılır.

178센티미터

백칠십팔 센티미터

178 cm boy

Kilonuz: Kilomuzu kg cinsinden söyleriz. Bunun için 킬로그램 – Killogırem kullanılır.

63킬로그램

육십삼 킬로그램

63 kg

Apartman katı: Kaçıncı katta oturduğumuzu söylerken 층 – Çıng kullanırız.

3층

삼 층

3. kat

Kapı numarası: Oda veya kapı numarasını söylerken 호 – Ho deriz.

29호

이십 구 호

29 numaralı kapı / oda

Bina numarası: Bina numarasını söylerken 동 – Tong deriz.

18동

십팔 동

18 numaralı bina

Fiyat: Kore para birimi 원 – Won oluyor. Fakat söylerken on deriz.

4359원

사천 삼백 오십 구 원

4359 On

Tarih: Bir tarihi okurken yıl için 년 – Nyon, ay için 월 – Wol, gün için 일 – İl deriz.

2018년2월25일

이천십팔년 이월 이십오일

2018 yılı şubat ayı 25. gün

Dakikalar: Dakikalar için 분 – Pun deriz. Fakat bun diye okunur.

18분

십팔 분

18 dakika

Bu Korece dilbilgisi dersimiz de bitti. Gördüğünüz gibi Korece sayıları birçok yerde kullanıyoruz. Sonraki dersimizde Korece sayılar konusuna devam edeceğiz. Son derece kapsamlı bir ders oldu. Ücretsiz bir Korece kurs için fazla mı kaliteli? Size değer :) Sonraki derste görüşmek üzere demeden önce günlük deyişimize bakalım ki Korece öğrenmeniz istikrarlı olsun.

Korece Günlük Deyiş

Affedersiniz demenin başka bir yolu. Resmi bir yapıdır. Ben Kore’de adres soracağım zaman şillyehamnida deyip insanların dikkatini çekip sonra adresi soruyordum. Restoranda da kullanabilirsiniz ama orada daha çok yogiyo ve cogiyo kullanılır.

실례합니다

Şillyehamnida

Affedersiniz

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 12

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 17 Korece Sayılar 1 Çince Kökenli Sayılar ile Korece Sayı Sayma
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir