Korece Zamanlar

Korece zamanlar konusu esasında 4 temel zamandan oluşur. Bunlar Korece geniş zaman, Korece şimdiki zaman, Korece geçmiş zaman ve Korece gelecek zamandır.

Korece Dersi 34: Korece Gelecek Zaman Fiil Çekimi -(으)ㄹ 거

Korece gelecek zaman fiil çekimi -(으)ㄹ 거 adlı Korece dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 32: Korece Mişli Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 았었/었었어요

Korece mişli geçmiş zaman fiil çekimi adlı Korece dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz. Bu yapı geçmişte yapılmış ama günümüzde olmayan şeyleri ifade ederken kullanılır.

5 / 5

Korece Dersi 31: Korece Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 었

Korece geçmiş zaman adlı Korece dersimizde 었 ile Korece geçmiş zaman fiil çekiminin nasıl yapıldığını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 30: Korece Fiiller 2 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 어요

Korece fiiller 2 yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 어요 isimli Korece dersinde Korece geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini farklı bir şekilde göreceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 29: Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 아요

Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi adlı Korece dersinde Korece geniş zaman ve Korece şimdiki zaman fiil çekimini samimi formda öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 21: Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다

Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 isimli Korece dersinde Korece fiil çekimini olumlu, olumsuz ve soru yapısı ile beraber öğreneceğiz.

5 / 5