Korece Geçmiş Zaman

Korece geçmiş zaman konusu dili ve mişli geçmiş zaman olarak ikiye ayrılabilir. Korecede mişli geçmiş zaman bazı kaynaklarda çift geçmiş zaman olarak da adlandırılır.

Korece Dersi 32: Korece Mişli Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 았었/었었어요

Korece mişli geçmiş zaman fiil çekimi adlı Korece dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz. Bu yapı geçmişte yapılmış ama günümüzde olmayan şeyleri ifade ederken kullanılır.

5 / 5

Korece Dersi 31: Korece Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 었

Korece geçmiş zaman adlı Korece dersimizde 었 ile Korece geçmiş zaman fiil çekiminin nasıl yapıldığını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

5 / 5