Korece Dersi 7: Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve Korece isim sorma, Korece saygı ekleri

Korece iyelik eki 의 ile benim, senin, onun demek ve isim sorma Korece dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz. Bu dersimizde Korece saygı eklerini de göreceğiz.

Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve isim sorma Korece dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz. Bu dersimizde Korece saygı eklerini de göreceğiz.

Korece iyelik eki 의

Benim, senin, onun derken kullandığımız im, in, nun… takısına iyelik eki diyoruz. Bu ek Korecede 의 (e) olarak kullanılmaktadır. Yani Korece iyelik eki 의 (e)’dir. Ii, i veya e diye okunabilir. Fakat iyelik eki olarak kullanılacağı zaman e şeklinde okunur.

의 (e) Korece iyelik eki, konuşurken genellikle söylenmez.

의 (e) Korece iyelik eki bir isimden sonra gelir ve isme bitişik yazılır. İlk olarak şahıs zamirlerinden sonra gelmesi durumunu inceleyelim.

Korece İyelik Eki
Korece İyelik Eki

Yukarıdaki yapıların hepsi gramer olarak doğru olsa da pratikte bu şekilde kullanmayız. Ben size bunların konuşma dilindeki halini vereceğim ve Korece kursun devamında da hep bu şekilde kullanacağım.

Korece şahıs zamirlerini anlatırken bazı zamirlerin 가 (ga) ile kullanılırken değişime uğradığından bahsetmiştim. Aynı durum şahıs zamirlerine Korece iyelik eki 의 (e) gelirken de gerçekleşir.

Korecede 나, 너 ve 저 zamirleri Korece iyelik eki 의 ile birleşerek değişime uğrarlar.

나 + 의 = 내

Ne

Benim

너 + 의 = 네

Ne

Senin

저 + 의 = 제

Çe

Benim

Yukarıda benim ve senin anlamına gelen 내 (ne) ve 네 (ne) kelimelerinin okunuşlarının aynı olduğunu biliyoruz. Konuşma dilinde bu farkı anlamak zor olacağından senin anlamında yerine 니 (ni) daha sık kullanılır.

우리 (uri) kelimesi hem biz hem de bizim anlamına gelir. 우리의 (urie) şeklinde kullanmak zorunda değilsiniz. Uri kelimesini aile, okul, şirket gibi sosyal bir grup belirten sözcüklerle kullandığımızda benim ailem, benim okulum, benim şirketim manasında kullanırız.

Kural son derece basittir. İki ismin arasına Korece iyelik eki 의 (e) ekini getirmek yeterlidir. Konuşurken Korece iyelik ekini getirmeseniz de olur. Aşağıdaki ikinci örnekte sen manasında kullanılmıştır.

제 

Çe çeg

Benim kitabım

우리 

Uri ton

Bizim paramız

Ni ça

Senin araban

그의 가방

Kıe kabang

Onun çantası

Korece iyelik ekini isimlerin arasında kullandık. Fakat konuşurken kullanmasak da olur. Vermiş olduğumuz bazı örneklerden bu eki çıkaralım. Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece kısaltma uyguladık. Aşağıdaki örneklerde Korece iyelik eki kullanmadık.

Çeg seg

Kitabın rengi

한국 수도

Hangug sudo

Kore’nin başkenti

 

Ça mun

Arabanın kapısı

제 이름

Çe irım

Benim adım

Gördüğünüz gibi Korece öğrenme gerçekten son derece basit. Geçen derste renkleri görmüştük. Şimdi o renkleri ve Korece iyelik ekini kullanarak cümle yazalım.

제 노란색입니다.

Çe çegın noransegimnida.

Benim kitabımsarıdır.

Şimdi siz de çevrenizdeki nesnelerin kime ait olduğunu ve rengini yukarıdaki örnekteki gibi söyleyin. Örneğin babamın koltuğu gridir cümlesini söylemeyi deneyin. Bu şekilde en az 5 cümle yazın. Başka bir örnek daha yapalım:

한국 수도 서울이에요?

Hangug sudonın sourieyo?

Kore’nin başkentiSeul mu?

한국 수도는 서울이에요.

Nehangug sudonın sourieyo.

EvetKore’nin başkenti, Seul‘dur.

Korecede isim sormak

Bu vesileyle kendimizi tanıtmayı da öğrenelim. Biri ile tanışırken benim adım şeklinde bir yapı kullanırız öyle değil mi? Önce birisine nasıl adını soracağımızı görelim. Korece saygılı bir dil olduğu için karşınızdaki kişiye direkt sen dememelisiniz. Biliyorsanız mesleği ile veya adına saygı ifadesi ekleyerek hitap etmelisiniz. Hakkında hiçbir bilginiz yoksa saygılı bir ifade ile isim sormanız mümkün. Bunun için adınız, isminiz anlamında 성함 – Songham kelimesi kullanılır. Eğer bu kadar resmi olmanız gerekmiyorsa 이름 – İrım kelimesini kullanabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız kendi arkadaşını sizinle tanıştıracaksa irım kelimesini, hastanede doktora adını soracaksanız songham demeniz uygundur.

이름무엇입니까?

İrımmuoşimnigga?

Adınıznedir?

제 이름은 요코입니다.

Çe irımın Yokoimnida.

Benim adım, Yoko‘dur.

무엇 – Muod – Ne? demektir. Fakat ardından imnigga geldiği için muoşimnigga olarak okuduk.

Korece saygı ifadeleri

Korece dilinde de Türkçedeki gibi bey, hanım anlamında ifadeler mevcut. Bunlar 님 – nim ve 씨 – şi kelimeleridir. Cinsiyetten bağımsız olarak kullanılırlar. 님 – nim kelimesini mesleklerde kullanırız. Mesela hocam derken 선생님 – Sonsengnim deriz. 씨 – şi kelimesini isimlerden sonra kullanırız.

안진우 씨는 선생님입니다.

Ancinu şinın sonsengnimimnida.

Ancinu beyöğretmendir.

요코 씨 의사가 아닙니다.

Yoko şinın ıisaga animnida.

Yoko hanımdoktor değildir.

Şimdi önceki derslerimizde öğrendiklerimizi de kapsayan 2 örnek cümle daha yaparak dersimizi bitirelim.

요코 씨 는 보라색이 아닙니다.

Yoko şie çanın porasegi animnida.

Yoko hanımın arabasımor değildir.

이것 제 분홍색 가방입니다.

İgosın çe punhongseg kabanimnida.

Bu, benim pembe çantamdır.

Şimdi aşağıdaki cümleleri nasıl söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Siz de kendi aileniz için bu tarz cümleler kurun. Böylece bu Korece dilbilgisi dersini de bitirmiş olduk. Korece derslere 8. ders ile devam edeceğiz.

Babamın adı ….. dır.

Babamın işi …. dır.

Korece Günlük Deyiş

Madem biri ile tanıştık, memnun da olalım değil mi :) Bunun için mannaso pangabsımnida demeniz yeterlidir.

만나서 반갑습니다

Mannaso pangabsımnida

Tanıştığımıza memnun oldum

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 5

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 7 Korece iyelik eki 의 ile benim, senin, onun demek ve Korece isim sorma, Korece saygı ekleri
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir