Korece İyelik Eki

Korece iyelik eki 의 şeklinde bir hecedir. İyelik eki olarak kullanılacağı zaman e şeklinde okunur. Korece iyelik eki kelimenin sonuna bitişik yazılır.

Korece Dersi 7: Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve Korece isim sorma, Korece saygı ekleri

Korece iyelik eki 의 ile benim, senin, onun demek ve isim sorma Korece dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz. Bu dersimizde Korece saygı eklerini de göreceğiz.

5 / 5