Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (4 Oy)

Korece yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 아요

Korece yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 아요 dersinde Korece geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini farklı bir şekilde göreceksiniz. Korecenin en iyi bilinmesi gereken konusundayız. Bu konuyu ne kadar iyi bilirseniz gelecek dersleri de o kadar iyi anlamış olacaksınız. Zira Korecede birçok yapı fiilin yarı resmi yarı samimi formu ile oluşturulur. Yarı resmi yarı samimi dilde şimdiki zaman ve geniş zaman fiil çekimi aynı şekilde yapılır. Ben size en basit sırada kuralları göstereceğim. Çok fazla kural olduğu için dikkatli okumalısınız.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece 아요 (ayo) kuralları

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

가져가다

Kacyogada

Götürmek

갈아타다

Karatada

Aktarma yapmak

따다

Dada

Koparmak

닫다

Tadda

Kapatmak

닦다

Tagda

Silmek, temizlemek

결혼하다

Kyorhonhada

Evlenmek

Fiil çekimini yaparken gene fiilin en sonundaki da mastar ekini kaldıracağız. Yerine de başka bir ek getireceğiz. Bu eki getirirken de bazı kurallara uyacağız. Ben size en basit sırada kuralları göstereceğim. Bu formu 2 derste bitireceğiz ki kafa karışıklığı olmasın. Bu ilk derste 3 adet kural göreceğiz.

Korece 아요 (ayo) kuralları

Fiilden 다 (da) mastar ekini kaldırdığımızda kalan kısma kök denir demiştik. Fiil köküㅏ veya ㅗ ile bitiyorsa, fiile 아요 (ayo) ekleriz. Fakat bunun da kendi içinde bazı kuralları var. Şimdi sırası ile bunları görelim.

Kural 1: Fiil kökü direktㅏile bitiyorsa arka arkaya 2 taneㅏolmaması için sadece 요 ekleriz. İstisna olarak 하다 (hada) fiilinin çekimi 해요 (heyo) olur.

Kada

Gitmek

Kayo

Gider, gidiyor

Çada

Uyumak

Çayo

Uyur, uyuyor

하다

Hada

Yapmak

해요

Heyo

Yapar, yapıyor

Kural 2: Fiil kökü ㅗ ile bitiyorsa, fiile 아요 (ayo) getirirken ㅗ veㅏbirleşip ㅘ (wa)‘ya dönüşür. Yani fiile ㅘ요 getiririz.

Oda

Gelmek

와요

Wayo

Gelir, geliyor

Poda

Bakmak

봐요

Pwayo

Bakar, bakıyor

가져오

Kacyooda

Getirmek

가져와요

Kacyowayo

Getirir, getiriyor

Kural 3: Fiil kökü sessiz harfle bitiyor ve sessiz harften önceki son sesli harf ㅏ ise, fiil köküne 아요 (ayo) getiririz. Örneğin aşağıdaki ilk fiil olan 앉다’dan 다 kısmını çıkardığımızda fiil kökü olarak 앉 kalır. Bu kökteki en son sesli harf iseㅏ’dır.

Anda

Oturmak

아요

Ancayo

Oturur, oturuyor

Tamda

Benzemek

아요

Talmayo

Benzer, benziyor

Salda

Yaşamak

아요

Sarayo

Yaşar, yaşıyor

Şimdi bu öğrendiklerimizi örnek cümleler içerisinde kullanalım. Bunun için eğitimin en başından beri resmi formda yazdığımız bazı cümleleri yarı resmi yarı samimi formda yazalım. Böylece eski konuları da tekrar etmiş olacağız.

지금 서울에서 살아요.

Çigım soureso sarayo.

Şimdi Seul‘de yaşıyorum.

날마다 학교에 가요.

Nalmada haggyoe kayo.

Her gün okula giderim.

아기 방에서 자요.

Agiga paneso çayo.

Bebekodada uyuyor.

서울에서 일해요.

Soureso irheyo.

Seul’de çalışıyorum.

서울에서 떠나요.

Soureso donayo.

Seul’den ayrılıyorum.

지하철 가요.

Çihaçollo çibe kayo.

Metro ile eve gidiyorum.

이 식당에서 웨이터 일해요.

İ şigdaneso weitoro irheyo.

Bu restoranda garson olarak çalışıyorum.

금요일마다  시간쯤 한국어를 공부해요.

Kımyoilmada han şigancım hangugorıl kongbuheyo.

Her cuma 1 saat kadar Korece çalışıyorum.

어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl çarheyo.

Annem, bir aşçı gibi iyi yemek yapar.

Bu dersimizde sadece bu kuralları göreceğiz. Sonraki dersimizde başka kurallar da olacak. Bu derste gördüğünüz kuralları iyi bir şekilde öğrenin. Aşağıda çekime sokmanız için 10 adet fiil verdim. Bunları yukarıdaki kurallara göre çekimleyin. Şunu da unutmayın ki Korecede düzensiz fiiller olup yukarıda vermiş olduğum kurallara uymazlar. Örneğin 까맣다 – Siyah olmak kelimesinin yarı resmi yarı samimi formu 까매요 oluyor. Bu tür düzensiz fiilleri ezberlemelisiniz. Sonraki derslerde düzensiz fiillere değineceğim.

가져가다Götürmek
사다Satın almak
갈아타다Aktarma yapmak
따다Koparmak
떠나다Ayrılmak
날다Uçmak
남다Artmak
닫다Kapatmak
닦다Temizlemek, silmek
결혼하다Evlenmek

Korece Günlük Deyiş

Günlük deyişimizi Görüşmeyeli uzun zaman oldu demeniz gereken bir yerde kullanabilirsiniz :) Sonraki derste görüşmek üzere.

오랜만이다

Orenmanida

Uzun zaman oldu

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten