Korece Dersi 29: Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 아요

Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi adlı Korece dersinde Korece geniş zaman ve Korece şimdiki zaman fiil çekimini samimi formda öğreneceksiniz.

Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi adlı Korece dersinde Korece geniş zaman ve Korece şimdiki zaman fiil çekimini samimi formda öğreneceksiniz.

Korecenin en iyi bilinmesi gereken konusundayız. Korece dersleri kursunun en önemli dersi bu ders! Bu konuyu ne kadar iyi bilirseniz gelecek dersleri de o kadar iyi anlamış olacaksınız. Zira Korecede birçok yapı fiilin yarı resmi yarı samimi formu ile oluşturulur. Yarı resmi yarı samimi dilde şimdiki zaman ve geniş zaman fiil çekimi aynı şekilde yapılır. Ben size en basit sırada kuralları göstereceğim. Çok fazla kural olduğu için dikkatli okumalısınız. Hazırsak Korece kursa devam ediyoruz!

Korece Kelimeler

가져가다KacyogadaGötürmek
갈아타다KaratadaAktarma yapmak
따다DadaKoparmak
닫다TaddaKapatmak
닦다TagdaSilmek, temizlemek
결혼하다KyorhonhadaEvlenmek

Fiil çekimini yaparken gene fiilin en sonundaki da mastar ekini kaldıracağız. Yerine de başka bir ek getireceğiz. Bu eki getirirken de bazı kurallara uyacağız. Ben size en basit sırada kuralları göstereceğim. Bu formu 2 derste bitireceğiz ki kafa karışıklığı olmasın. Bu ilk derste 3 adet kural göreceğiz. Korece dilbilgisi derslerinin en önemli konularından birisidir. Lütfen dikkati çalışınız.

Korece 아요 (ayo) kuralları

Fiilden 다 (da) mastar ekini kaldırdığımızda kalan kısma kök denir demiştik. Fiil köküㅏ veya ㅗ ile bitiyorsa, fiile 아요 (ayo) ekleriz. Fakat bunun da kendi içinde bazı kuralları var. Şimdi sırası ile bunları görelim.

Kural 1: Fiil kökü direktㅏile bitiyorsa arka arkaya 2 taneㅏolmaması için sadece 요 ekleriz. İstisna olarak 하다 (hada) fiilinin çekimi 해요 (heyo) olur.

Kada

Gitmek

Kayo

Gider, gidiyor

Çada

Uyumak

Çayo

Uyur, uyuyor

하다

Hada

Yapmak

해요

Heyo

Yapar, yapıyor

Kural 2: Fiil kökü ㅗ ile bitiyorsa, fiile 아요 (ayo) getirirken ㅗ veㅏbirleşip ㅘ (wa)‘ya dönüşür. Yani fiile ㅘ요 getiririz.

Oda

Gelmek

와요

Wayo

Gelir, geliyor

Poda

Bakmak

봐요

Pwayo

Bakar, bakıyor

가져오

Kacyooda

Getirmek

가져와요

Kacyowayo

Getirir, getiriyor

Kural 3: Fiil kökü sessiz harfle bitiyor ve sessiz harften önceki son sesli harf ㅏ ise, fiil köküne 아요 (ayo) getiririz. Örneğin aşağıdaki ilk fiil olan 앉다’dan 다 kısmını çıkardığımızda fiil kökü olarak 앉 kalır. Bu kökteki en son sesli harf iseㅏ’dır.

Anda

Oturmak

아요

Ancayo

Oturur, oturuyor

Tamda

Benzemek

아요

Talmayo

Benzer, benziyor

Salda

Yaşamak

아요

Sarayo

Yaşar, yaşıyor

Şimdi bu öğrendiklerimizi örnek cümleler içerisinde kullanalım. Bunun için eğitimin en başından beri resmi formda yazdığımız bazı cümleleri yarı resmi yarı samimi formda yazalım. Böylece eski konuları da tekrar etmiş olacağız.

지금 서울에서 살아요.

Çigım soureso sarayo.

Şimdi Seul‘de yaşıyorum.

아기 방에서 자요.

Agiga paneso çayo.

Bebekodada uyuyor.

서울에서 떠나요.

Soureso donayo.

Seul’den ayrılıyorum.

이 식당에서 웨이터 일해요.

İ şigdaneso weitoro irheyo.

Bu restoranda garson olarak çalışıyorum.

어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl çarheyo.

Annem, bir aşçı gibi iyi yemek yapar.

날마다 학교에 가요.

Nalmada haggyoe kayo.

Her gün okula giderim.

서울에서 일해요.

Soureso irheyo.

Seul’de çalışıyorum.

지하철 가요.

Çihaçollo çibe kayo.

Metro ile eve gidiyorum.

금요일마다  시간쯤 한국어를 공부해요.

Kımyoilmada han şigancım hangugorıl kongbuheyo.

Her cuma 1 saat kadar Korece çalışıyorum.

Bu dersimizde sadece bu kuralları göreceğiz. Sonraki dersimizde başka kurallar da olacak. Bu derste gördüğünüz kuralları iyi bir şekilde öğrenin. Aşağıda çekime sokmanız için 10 adet fiil verdim. Bunları yukarıdaki kurallara göre çekimleyiniz. Şunu da unutmayın ki Korece dilinde düzensiz fiiller olup yukarıda vermiş olduğum kurallara uymazlar. Örneğin 까맣다 – Siyah olmak kelimesinin yarı resmi yarı samimi formu 까매요 oluyor. Bu tür düzensiz fiilleri ezberlemelisiniz. Sonraki derslerde düzensiz fiillere değineceğim. Pekala şimdi ödevinizi yaparak Korece öğrenmeye devam edebilirsiniz.

가져가다Götürmek
사다Satın almak
갈아타다Aktarma yapmak
따다Koparmak
떠나다Ayrılmak
날다Uçmak
남다Artmak
닫다Kapatmak
닦다Temizlemek, silmek
결혼하다Evlenmek

Korece Günlük Deyiş

Günlük deyişimizi Görüşmeyeli uzun zaman oldu demeniz gereken bir yerde kullanabilirsiniz :) Sonraki derste görüşmek üzere.

오랜만이다

Orenmanida

Uzun zaman oldu

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 29 Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 아요
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
2 Yorum
  • User AvatarBetül says:

    Emekleriniz için çok teşekkürler.

    Yanıtla
  • User Avatardilek says:

    Emeğiniz için çok teşekkürler

    Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir