Korece sıfatlar 2 sıfatların samimi formu ve geçmiş zaman hali

Bu dersimizde Korece sıfatlara devam edip, Korece sıfatların samimi form çekimini niteleme hallerini göreceğiz.

Fiillerin samimi form yapısı ile sıfatların samimi form yapısı aynıdır. Bu yüzden samimi form çekiminin maddelerini burada tekrar etmeyeceğim. Hatırlamak isterseniz fiillerin samimi formunu anlattığımız derse geri dönebilirsiniz. Ben maddeleri burada tekrar yazmayacak olsam da çekime uğramış birkaç sıfat yazacağım. Zaten gördüğünüzde direkt hatırlayacaksınız. Bu derste aşağıdaki kelimeleri kullanacağız.

Korece kelime kartı 41

Korece sıfatların samimi formu


Mesela 가다 (kada) gitmek fiilinin samimi formu neydi? 가요 (kayo)‘ydu. Çünkü fiilin köküile bitiyorsa, sadece getiririz demiştim. İşte bu ve diğer kurallar sıfatlar için de geçerlidir. Öyleyse bir sıfatın kökü deile bitiyorsa, sadece getiririz. Bu kadar basit. Birkaç örnek görelim.

싸다

Sada


싸요

Sayo

Ucuzdur


세다

Seda


세요

Seyo

Güçlüdür


흐리다

Hırida


흐려요

Hıryoyo

Kapalıdır


Şimdi samimi formda basit örnek cümleler yaparak devam edelim.

오늘 날씨흐려요.

Onıl nalşiga hıryoyo.

Bugün hava kapalı.


서울지하철 많아요.

Sourın cihaçori manayo.

Seul‘da metro çoktur.


Gördüğünüz gibi çok basit. Fiillerin ayo / oyo çekimini biliyorsanız sıfatlar da son derece kolaydır. Hiç bir fark yok aralarında.

Korece sıfatların geçmiş zaman formu


Sıfatların geçmiş zaman halleri de fiiller ile aynı şekilde yapılır. Sıfatın 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki kısmını atıp yerine -ㅆ다 getireceksiniz. harfi, son harfin altına gelecek. Fakat günlük hayatta böyle kullanmak yerine bunu da çekimleyerek kullanırız.

Şimdi ilk olarak bazı sıfatların samimi halini sonra da geçmiş zaman mastar halini yazalım.

작아요

Cagayo


작았다

Cagatda

Küçüktü


맛있어요

Maşissoyo


맛있었다

Maşissotda

Lezzetliydi


싸요

Sayo


쌌다

Satda

Ucuzdu


Olumsuz yaparken sıfatın önüne getirmek yeterli olacaktır. Veya sıfatın köküne 지 않았어요 getirebilirsiniz. Tıpkı fiillerdeki gibi. 많다 (manta) sıfatı üzerinden görelim.

안 많았어요

An Manassoyo

Çok değildi


많지 않았어요

Mançi anassoyo

Çok değildi


2 örnek yapalım.

이 가방 쌌어요.

İ kabanggwa çegi sassoyo.

Bu çanta ve kitap ucuzdu.


어제 날씨 아주 좋았습니다.

Oce nalşiga acu coassımnida.

Dün hava çok iyiydi.


Korece sıfatların ismi nitelemesi


Şimdiye kadar sıfatları hep cümle sonunda kullandık. Şimdi de bir ismin önünde ismi nitelemek için kullanalım.

Büyük köpek
Küçük ev
Pahalı çanta

Gibi ifadelerde yer alan büyük, küçük, pahalı gibi sıfatları bir çekime uğratacağız. Sıfatları Korecede bir isimden önce kullanırken sıfatın son harfine göre bir ek getiririz. Bu ek de sıfata bitişik yazılır. Bazı sıfatlar düzensiz olduğu için onlarda durum değişebilir.

Kural 1: Sıfattan 다 (da) kısmını attığınız zaman son harf sesli bir harf ise sıfata -ㄴ (n) ekleriz. Son hecenin altına gelir.

공책

San kongçeg

Ucuz defter


비싼

Pissan çeg

Pahalı kitap


Kural 2: Sıfattan 다 (da) kısmını attığınız zaman son harf sessiz harf ise -은 (ın) ekleriz.

맛있는 음식

Maşinnın ımşig

Lezzetli yemek


작은

Cagın cib

Küçük ev


좋은 아침

Coın açim

İyi sabahlar


*있다 / 없다 ile biten sıfatlar 는 eki alırlar. Okunuşları aşağıdaki gibi olur.

있는 – innın
없는 – obnın

Şimdi örnek cümlelerle devam edelim.

작은 집 살 수 없습니다.

Conın cagın cibe sal su obsımnida.

Ben, küçük bir evde yaşayamam.


Olumsuz yapmak istersem niteleme eki almış sıfata 지 않은 (ci anın) getireceğiz.

어제 크지 않은 차를 탔어요.

Oce kıci anın çarıl tassoyo.

Dün büyük olmayan arabaya bindim.


Böylece sıfatlar dersini de bitirmiş olduk. Günlük deyişle devam edelim. Senil doğum günü demek. Cukahamnida tebrikler demek. İkisi birleşince doğum günün kutlu olsun anlamına geliyor.

GÜNLÜK DEYİŞ


생일 축하합니다

Senil Çukahamnida

Doğum günün kutlu olsun

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar