Korece Sıfatlar

Korece Sıfatlar Korece öğrenen herkesin çok kolay bulacağı derslerdendir. Korecede tüm fiiller ve sıfatlar 다 (da) mastar eki ile bitmektedir. Bu sebeple bu ek ile biten bir kelimenin fiil veya sıfat olup olmadığı da ezberlenmelidir. Unutulmamalıdır ki Korece 다 (da) ile biten isimler de bulunur.

Korece Dersi 56: Korece Düzensiz Fiiller ve Korece Düzensiz Sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ

Korece düzensiz filler ve Korece düzensiz sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ Korece dersi ile düzensiz yapıları görerek dilbilgisi derslerini tamamlayacağız.

5 / 5

Korece Dersi 42: Korece Kıyaslama Cümleleri 더, 보다, 제일, 어느 쪽

Korece kıyaslama cümleleri adlı Korece dersimiz, sıfatları öğrendikten sonra görülmesi gereken bir konudur.

5 / 5

Korece Dersi 41: Korece Sıfatlar 2 Korece Sıfatların Yarı Resmi Yarı Samimi Formu ve Geçmiş Zaman Hali

Korece sıfatlar 2 dersinde sıfatlara devam edip Korece sıfatların yarı resmi yarı samimi hallerini, Korece sıfatların geçmiş zaman yapılarını ve bir ismi nitelemelerini göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 40: Korece Sıfatlar 1 ve Korece Sıfatların Resmi Formu

Korece sıfatlar 1 ve Korece sıfatların resmi formu adlı Korece dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 9: Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 Kullanımı

Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile bu, şu, o demek Korece dersinde Korecedeki bu kitap, şu kalem, o silgi gibi yapıları öğreneceksiniz.

5 / 5