Korece Dersi 8: Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve Korece uyruk söyleme

Korece 도 ve 만 ile bile, sadece demek ve uyruk söyleme Korece dersimizde Türkçede ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki 도 - do edatını ve sadece anlamına gelen ve çok sık kullandığımız 만 - man edatını göreceğiz.

Korece 도 ve 만 ile bile, sadece demek ve uyruk söyleme Korece dersimizde Türkçede ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki 도 – do edatını ve sadece anlamına gelen ve çok sık kullandığımız 만 – man edatını göreceğiz.

Ne öğreneceğinizi birer örnek cümle ile gösterelim.

Ben de öğrenciyim.

Sadece ben öğrenciyim.

Önceki Korece derslerimizde ismimizi söylemeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde uyruk (Türk, Fransız, Japon, Alman…) söylemeyi de öğreneceğiz. Yavaş yavaş gramer öğrenirken kendimizi tanıtmayı da eş zamanlı öğrenmek de fayda var. Çayımızı, kahvemizi hazırladıysak başlayalım.

Korece 도 – de, da, dahi, bile

Türkçede kelimeden ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki kelime Korecede 도 (do) olarak söylenir. Türkçeden farklı olarak geldiği kelimeye bitişik yazılır. Önce Türkçeden örnekleyelim. Biz daha önce ben öğretmenim demeyi öğrendik. Peki karşı taraf da öğretmense ne der?

Ben de öğretmenim.

İşte bu de eki Türkçede kelimeden ayrı yazılan bir ek olup çoğu insan yanlış yaparak bitişik yazar. Oysaki bitişik yazılırsa Türkçede temelde bir konum belirtir. Korecede ise konum belirten ekler farklıdır. Çoğu öğrenci “Ankara’dayım, evdeyim, okuldayım gibi şeyler söylerken 도 (do) kullanabilir miyim?” diye sormaktadır. Hayır, kullanamazsınız. Konum belirten ekler Korecede farklıdır. Sonraki derslerde ayrıntılı göreceğiz. Korece dilbilgisi kolay olsa da dikkatli olmak gerekir.

도 (do) konum bildirmez.

도 (do) bir isimden hemen sonra gelir ve kelimeye bitişik yazılır. 도 (do) cümlede varsa 은, 는, 이, 가 yerine gelerek kullanılır. Mesela aşağıdaki ilk cümledeki 는 ekini kaldırıp yerine 도 getirdik.

학생이에요.

Nonın hagsenieyo.

Sen, öğrencisin.

학생이에요.

Nodo hagsenieyo.

Sen de öğrencisin.

Yukarıdaki örnek de olduğu gibi son derece basit bir kullanımı var. Başka örnekler de yapalım.

파란색이에요.

Çegdo paransegieyo.

Kitap da mavidir.

저희 터키 사람입니다.

Çohıido toki saramimnida.

Biz de Türküz.

Gördüğünüz gibi 도 (do) son derece basit bir kullanıma sahip. Şimdi sadece anlamına gelen  만 – man kelimesine bakalım.

Korece 만 – sadece

Bu kelimeyi biz Türkçede bir isimden önce kullanırken Koreliler isimden sonra kullanırlar. 만 (man) kelimesini 은, 는, 이, 가 edatları ile kullanmanıza gerek yoktur. Getirecekseniz de 만 (man)‘dan sonra getirmelisiniz. 만은 (manın), 만이 (mani) gibi. Kelimeye bitişik yazılır.

Yukarıda söylediğimiz cümleleri 만 – man edatı ile yazalım ve cümledeki değişimi görelim:

학생이에요.

Noman hagsenieyo.

Sadece sen öğrencisin.

책만 파란색이에요.

Çengman paransegieyo.

Sadece kitap mavidir.

Korece dilinde ㄱ (g) harfinden sonra ㅁ (m) harfi gelirse, ㄱ (g) harfini ㅇ(ng) olarak okumalısınız. Bu sebeple yukarıda çengman olarak okuduk.

저희 터키 사람입니다.

Çohıi man toki saramimnida.

Sadece biz Türk‘üz.

요코 씨의 차만 보라색이 아닙니다.

Yoko şie çaman porasegi animnida.

Yoko hanımın sadece arabası mor değildir.

제 책 노란색입니다.

Çe çegdo noransegimnida.

Benim kitabım da sarıdır.

Korecede uyruk söyleme

Uyruğumuzu yani hangi milletten olduğumuzu söylerken ülke adından sonra 사람 – saram getirmek yeterlidir. Saram kelime manası olarak insan demektir. Türkiye üzerinden örnek yapalım.

터키

Toki

Türkiye

터키 사람

Toki saram

Türk

Şunu da bildirmekte fayda var; Türkiye’nin adı uluslararası arenada artık Turkey olarak değil Türkiye olarak geçmektedir. Bu sebeple Korecede Türkiye için Toki yerine 튀르키예 – Tüirıkie ifadesi de kullanılmaktadır.

Bu şekilde uyruk söyleyebilirsiniz. Başka örnekler de yapalım:

일본

İlbon

Japonya

미국

Migug

Amerika

일본 사람

İlbon saram

Japon

미국 사람

Migug saram

Amerikalı

요코 씨는 일본 사람입니다.

Yoko şinın ilbon saramimnida.

Yoko hanım, Japon‘dur.

Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Sonraki dersimizde bu, şu, o demeyi öğreneceğiz :) Bu arada Korece öğrenmek kolay değil mi? Gelelim Korece kursun bugünkü günlük deyişimize. 

Korece Günlük Deyiş

Bir hata yaptığınızda özür dilemek için kullanırsınız. Resmi bir özür dileme ifadesidir. Affedersiniz, özür dilerim yolu açar mısınız gibi bir durumda kullanılmaz. Sadece bir kusur sonucu hatanız varsa özür dilerken kullanacaksınız.

죄송합니다

Çüesonghamnida

Özür dilerim

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 6

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 8 Korece 도 ve 만 ile bile, sadece demek ve Korece uyruk söyleme
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir