Korece Dersi 47: Korece Fiilimsiler -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서, -(으)ㄹ 때

Korece fiilimsiler dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır. 

Korece fiilimsiler dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır. 

Bu dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -자마자 ile yapar yapmaz
  • -(ㄴ/은) 후에 ile yaptıktan sonra
  • -(기) 전에 ile yapmadan önce
  • -(으)면서 ile yaparak
  • -(으)ㄹ 때 ile yaparken

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Korece Kelimeler

MogBoğaz
끝나다GınnadaBitmek
메모하다MemohadaNot almak
SonEl
학기HaggiDönem, yarı yıl, sömestr
샤워하다ŞyawohadaDuş almak

Korece fiilimsi -자마자 ile -er… -mez

Yapar yapmaz, gider gitmez gibi yapılar için kullanabilirsiniz. Fiilin köküne 자마자 (camaca) getiririz.

하자마자

Hacamaca

Yapar yapmaz

읽자마자

İgcamaca

Okur okumaz

Örnekler yapalım.

수업끝나자마자 집에 갈 거예요.

Suobi gınnacamaca çibe kal goyeyo.

Ders, biter bitmez eve gideceğim.

집에 가자마자 식사를 먹었습니다.

Çibe kacamaca şigsarıl mogossımnida.

Eve gider gitmez yemek yedim.

Korece fiilimsi -(ㄴ/은) 후에 ile -den sonra

Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son harfin altına ㄴ (n) gelir. Ardından da 후에 (hue) gelir. 후에 (hue) yerine 다음에 (taıme) de kullanabilirsiniz. Fiil ile bitiyorsa kalkar yerine ㄴ (n) gelir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 은 (ın) gelir. Ardından da 후에 (hue) gelir. 다음에 (taıme) de kullanabilirsiniz.

한 후에

Han hue

Yaptıktan sonra

읽은 후에

İlgın hue

Okuduktan sonra

판 후에

Pan hue

Sattıktan sonra

2 örnekle devam edelim.

요코 씨일이 끝난 후에 집에 갔습니다.

Yoko şinın iri gınnan hue çibe kassımnida.

Yoko, iş bittikten sonra eve gitti.

세수를 한 후에 부엌에서 아침 식사를 먹었습니다.

Sesurıl han hue puokeso açim şigsarıl mogossımnida.

Yüzümü yıkadıktan sonra mutfakta kahvaltı yaptım.

Korece fiilimsi -(기) 전에 ile -meden önce

Fiilin köküne 기 전에 (gi çone) gelir.

기 전에

Hagi çone

Yapmadan önce

기 전에

İlggi çone

Okumadan önce

2 örnek yeterli gelecektir anlamak için.

식사를 하기 전에 손을 씻습니다.

Şigsarıl hagi çone sonıl şissımnida.

Yemek yemeden önce ellerimi yıkarım.

자기 전에 샤워하세요.

Çagi çone gog şyawohaseyo.

Uyumadan önce kesinlikle duş al lütfen.

Korece fiilimsi -(으)면서 ile -erek

Yaparak, koşarak, yiyerek gibi ifadelerde kullanılır. Fiilin kökü sesli harf veya ile bitiyorsa son hecenin yanına 면서 gelir. Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으면서 gelir.

하면서

Hamyonso

Yaparak

읽으면서

İlgımyonso

Okuyarak

팔면서

Palmyonso

Satarak

Örnekler yapmaya devam edelim. Böylece bolca pratik etmiş oldunuz.

친구하고 같이 텔레비전을 보면서 과일먹었습니다.

Çinguhago kaçi tellebiconıl pomyonso kwairıl mogossomnida.

Arkadaşımla beraber televizyon izleyerek meyve yedik.

커피숍에서 커피를 마시면서 이야기를 했어요.

Kopişyobeso kopirıl maşimyonso iyagirıl hessoyo.

Kahve dükkanında kahve içerek konuştuk.

Korece fiilimsi -(으)ㄹ 때 ile -ken

Yaparken, koşarken, yerken gibi ifadelerde kullanılır. En yaygın kullanılan eklerden birisidir. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son heceye ㄹ 때 eklenir. Son harf ise sadece eklenir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son heceye 을 때 eklenir.

할 때

Hal de

Yaparken

읽을 때

İlgıl de

Okurken

팔 때

Pal de

Satarken

Örnek cümlelerle devam edelim.

한국 사람들먹을 때 젓가락사용합니다.

Hangug saramdırın mogıl de çodgaragıl sayonghamnida.

Koreliler, yemek yerken yemek çubuğu kullanırlar.

집에 있을 때 영화를 보면서 팝콘먹었어요.

Çibe issıl de yonghwarıl pomyonso pabkonıl mogossoyo.

Evdeyken film izleyerek patlamış mısır yedim.

Böylece bir dersi daha bitirmiş olduk. Gelecek ders 5 adet daha sık kullanılan yapı göreceğiz.

Korece Günlük Deyiş

목말라요

Mongmallayo

Susadım

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 47 Korece Fiilimsiler -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서, -(으)ㄹ 때
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum
  • gizemm avatarıgizemm says:

    ellerinize, emeğinize sağlık.

    Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir