Korece Dersi 43: Korece Zarflar ve 게 ile Korecede Zarf Oluşturma

Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.

Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz. Korecede sıfatları zarfa dönüştürmek mümkündür. Korece dersleri kursumuzun bu dersinde bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bunun yanında tek başına zarf olan kelimeler de vardır. Bunlara da değineceğiz.

Korecede sıfatlar zarfa dönüşürken ek alırlar. Türkçede ise ek almadan da kullanabiliyoruz. Bu yüzden aşağıdaki açıklamayı mutlaka okumalısınız. Aksi halde kafanız karışır.

Zarf nedir? sorusu ile başlayalım. Zarfları genelde sıfat ve fiilleri nitelemek için kullansak da tek başına kullanılan zarflar da mevcuttur. Mesela bugün, yarın, aniden gibi kelimeler de zarftır. Genellikle bir fiilin nasıl yapıldığına cevap olarak zarfları kullanırız.

Adam hızlı geldi.

Hızlı adam geldi.

Yukarıdaki her iki cümlede de hızlı sözcüğü kullanılmıştır. 1. cümlede gelme eyleminin hızlı yapıldığı, 2. cümlede ise gelen adamın hızlı olduğu söylenmektedir. Dikkat ederseniz bir anlam farklılığı var.

Birinci cümlede biz yapılan eylemle ilgili bir şey söyledik. İkinci cümlede ise adamın hızlı olmasına vurgu yaptık. Sıfat bildiğiniz gibi bir ismin önüne gelip o ismi nitelerdi. Adam sözcüğü bir isim olduğu için adamdan önceki hızlı sözcüğü bir sıfattır.

Zarf ise fiilin önüne gelen, fiile etki eden kelimedir. Tabii ki her zaman fiilin önüne gelmez. İsmin önüne geldiği de olur ama isme bir özellik eklemez. Asla alkol içmem gibi. Buradaki asla sözcüğü zarftır.

Birinci cümledeki hızlı sözcüğü gelmek fiilini niteleyen bir zarftır. Ama biz her iki durumda da hızlı sözcüğünü kullandık. Fakat Korecede sıfat olarak kullanılan hızlı ile zarf olarak kullanılan hızlı sözcüğü farklıdır.

Hızlıca geldi (hızlıca – zarf, hızlıca: hızlı bir biçimde demek)

Hızlı adam geldi (hızlı – sıfat)

Sanırım şimdi tam olarak anlaşılmıştır. Biz Türkçede genel olarak zarfın sonundaki ce, ca ekini pek kullanmayız. O yüzden bu 2 cümlede sadece hızlı dedik. Korecede ise sıfatı zarfa dönüştürdüğümüzde yazılışı ve okunuşu farklı olduğundan gördüğünüz anda zarf olduğunu anlarsınız. Eğer biz de Türkçede her zaman ce, ca ile kullansaydık biz de anlardık.

Adam hızlıca geldi.

Hızlı adam geldi.

Yukarıdaki cümlelere baktığımızda hangisinin sıfat ve hangisinin zarf olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Çünkü zarf olan ca ekini almıştır. Sanırım zarfın ne olduğunu anlamış olduk.

Tek başına kullanılan zarflara örnek olması için birkaç adet zarfı bu Korece derste vereceğim. Kursun bu aşamasına kadar zaten bir sürü Korece zarf gördünüz. Mesela geçen derslerde gördüğünüz 더, 가장, 같이 gibi bir sürü kelime zarftır. Bu derste de yeni Korece zarflar görelim.

Korece Kelimeler

아직AcigHenüz, hala
TaHepsi, tüm, tamamen
일찍İlcigErken, erkenden
아까AggaBiraz önce, demin
이따가İddagaBiraz sonra, sonra
갑자기KabcagiAniden
Korece zarflar

Korece zarflar ile örnekler

Hep mogda fiilini kullanacağım ki Korece zarfların cümleye kattığı anlamı da görün.

아직 밥을 먹어요.

Acig pabıl mogoyo. 

Hala yemek yiyorum.

먹을 거예요.

Ta mogıl goyeyo.

Hepsini yiyeceğim.

아까 먹었어요.

Agga mogossoyo.

Biraz önce yedim.

갑자기 먹었어요.

Kabcagi mogossoyo.

Aniden yedim.

아직 밥을 안 먹었어요.

Acig pabıl an mogossoyo.

Henüz yemek yemedim.

일찍 먹을 거예요.

İlcig mogıl goyeyo.

Erkenden yiyeceğim.

이따가 먹을 거예요.

İddaga mogıl goyeyo.

Biraz sonra yiyeceğim.

Buraya kadar tek başına zarf olan bazı kelimelerin kullanımını gördük. Şimdi Korece sıfattan zarf oluşturmayı görelim. Korece zarflar gerçekten çok kolay. Aşağıda yeni bir Korece dilbilgisi kuralı göreceğiz.

Korecede 게 ile zarf oluşturma

Korece dilinde sıfattan zarf oluşturmak için 게 (ge) kullanacağız. 다 (da) mastar ekini atıp yerine 게 (ge) getireceğiz. Ben ce, ca ekini çevirilerde parantez içinde yazacağım. Korece zarflar sıfattan böylece ayrılmış olacaklar.

크게

Kıge

Büyük(çe)

쉽게

Şwibge

Kolay(ca)

Bazı Korece sıfatların zarf halleri farklıdır. Ben en sık kullanılan 3 tanesini vereceğim. Kalanını da zamanla öğrenirsiniz. Aşağıdaki gibi Korece zarfları sözlüklerden de bakabilirsiniz.

많이

Mani

Çok(ça)

천천히

Çonçonhi

Yavaş(ça)

빨리

Balli

Hızlı(ca)

Şimdi Korece zarflar ile 2 örnek cümle yapıp dersi bitirelim.

교수 쉽게 설명했어요. 

Kyosuga şwibge solmyonghessoyo.

Profesör, kolay(ca) açıkladı.

책을 빨리 읽었어요.

Çegıl balli ilgossoyo.

Kitabı hızlı(ca) okudum.

Son olarak her Korece derste olduğu gibi günlük deyiş ile Korece öğrenmeye devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

그때 만나요

Kıdde mannayo

O zaman görüşürüz

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 43 Korece Zarflar ve 게 ile Korecede Zarf Oluşturma
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir