Korece Dersi 38: Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile “ve, ama, öyle mi?, bu arada” demek

Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile ve, ama, öyle mi, bu arada demek adlı Korece dersimizde Korecede en sık kullanılan bazı 그 ile başlayan kelimeleri göreceğiz.

Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile ve, ama, öyle mi, bu arada demek adlı Korece dersimizde Korecede en sık kullanılan bazı 그 ile başlayan kelimeleri göreceğiz. Bunlar günlük hayatta son derece yaygın olarak kullanılırlar. Bu dersimizde bu kelimelerin bir kısmını göreceğiz. Şimdi Korece öğrenmeye yeni kelimelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

갈색KalsegKahverengi
바나나PananaMuz
우유UyuSüt
치약ÇiyagDiş macunu
칫솔ÇissolDiş fırçası
PyoBilet

Korece 그리고 – Kırigo – Ve, ilaveten, ek olarak, ayrıca

Bu kelimeyi 2 cümle arasında ve, ayrıca anlamında aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

배는 노란색입니다. 그리고 바나나도 노란색입니다.

Penın noransegimnida. Kırigo pananado noransegimnida.

Armut, sarıdır. Ve muz da sarıdır.

저는 선생님입니다. 그리고 요코 씨도 선생님입니다.

Çonın sonsengnimimnida. Kırigo Yoko şido sonsengnimimnida.

Ben, öğretmenim. Ayrıca Yoko hanım da öğretmendir.

Korece 그렇지만 – Kıroçiman – Ama, ancak

그렇지만 (kıroçiman) ama anlamında kullanılan en yaygın kelimelerden birisidir. 2 karşıt cümle arasında kullanabilirsiniz. Korece dilinde ama anlamında kullanılan başka kelimeler de mevcuttur.

배는 노란색입니다. 그렇지만 감자는 갈색입니다.

Penın noransegimnida. Kıroçiman kamcanın kalsegimnida.

Armut, sarıdır. Ama patates, kahverengidir.

내 책은 갈색이에요. 그렇지만 집 문은 빨간색이에요.

Ne çegın kalsegieyo. Kıroçiman çim munın balgansegieyo.

Benim kitabım, kahverengidir. Ama evin kapısı, kırmızıdır.

Korece 그래요? – Kıreyo? – Öyle mi?

Genelde şaşırdığımız bir durumda kullanırız. Ben kullanımını anlamanız için minik bir tanışma metni yazacağım.

안녕하세요. 저는 의사입니다.

Annyonghaseyo. Çonın ıisaimnida.

Merhaba, ben doktorum.

Yukarıdaki arkadaşa cevap verelim.

그래요? 저도 의사입니다.

Kıreyo? Çodo ıisaimnida.

Öyle mi? Ben de doktorum.

Korece 그런데 – Kıronde – Bu arada, ama, ancak, ve

그런데 (kıronde) kelimesini bu arada, ama, ancak gibi manalarda kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte zıtlıktan bahsetmek için kullandık.

나는 병원에 갔어요. 그런데 어머니는 저와 안 왔어요.

Nanın pyonwone kassoyo. Kıronde omoninın çowa an wassoyo.

Ben, hastaneye gittim. Ama / ancak annem benimle gelmedi.

Aşağıdaki örnekte konuyu değiştirmek için kullandık.

네, 맞아요. 그런데 몇 시예요?

Ne, macayo. Kıronde myod şiyeyo?

Evet, doğru. Bu arada saat kaç?

Bunların dışında da 그 (kı) ile başlayan kelimeler var. Mesela bu yüzden, öyleyse gibi yapıları da ileride başka konuların sonunda göstereceğim. Hepsini bir arada verip kafanızı karıştırmak olmaz. Şimdi günlük deyişle Korece derslerine devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Aşağıdaki günlük deyiş iyi geceler demenin farklı bir yoludur. Çok resmi bir yapıdır.

안녕히 주무십시오

Annyonghi çumuşibşio

İyi geceler

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 38 Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile ve, ama, öyle mi?, bu arada demek
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir