Korece Dersi 33: Korecede 고 있다 ile “yapmaktayım, yapıyordum” Demek

Korecede 고 있다 ile yapmaktayım, yapıyordum demek adlı Korece dersimizde Korecede şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.

Korecede 고 있다 ile yapmaktayım, yapıyordum demek adlı Korece dersimizde Korecede şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.

Daha önce yapıyorum, yaparım demeyi, sonrasında ise yaptım demeyi öğrendik. Bu dersimizde ise yapmaktayım ve yapıyordum gibi ifadeleri söylemeyi öğreneceğiz. Bu da şimdiki zaman yapısıdır ve yapıyorum ile aynı anlamı vermektedir. Şimdi Korece kurstaki yeni kelimeleri öğrenerek başlayalım.

Korece Kelimeler

쇼핑을 하다Şyopinıl hadaAlışveriş yapmak
소리치다SoriçidaBağırmak
대답하다TedapadaCevap vermek
노력하다NoryokadaÇabalamak
초대하다Çodehada Davet etmek
명령하다MyonnyonghadaEmretmek

Korece -maktayım fiil çekimi – 고 있다

Fiilin sonundaki 다 mastar ekini atıp yerine 고 있다 getireceğiz. Tabii ki bu mastar formudur. Yarı resmi yarı samimi konuşma dilinde 고 있어요, resmi konuşma dilinde ise 고 있습니다 getirebilirsiniz.

사다

Sada

Satın almak

사고 있다

Sago idda

Satın almaktayım

오다

Oda

Gelmek

오고 있어요

Ogo issoyo

Gelmekteyim

울다

Ulda

Ağlamak

울고 있습니다

Ulgo issımnida

Ağlamaktayım

Korece dilbilgisine göre bu yapının olumsuz halinde 2 tane yöntem var. Birincisinde 고 있다 yerine 고 있지 않다 getirmek yeterlidir. Bunu da yarı resmi yarı samimi dilde 고 있지 않아요 ve resmi dilde 고 있지 않습니다 şeklinde değiştiririz. Aşağıda bir tabloda görelim.

사고 있다Olumlu mastar
사고 있지 않다Olumsuz mastar
사고 있지 않아요Olumsuz yarı resmi
사고 있지 않습니다Olumsuz resmi

İkinci yöntemde ise 안 olumsuzluk ekini fiilden önce getireceksiniz.

사고 있다Olumlu mastar
안 사고 있다 Olumsuz mastar
안 사고 있어요Olumsuz yarı resmi
안 사고 있습니다Olumsuz resmi

Şimdi birkaç örnek cümle yapalım. Bu yapıyı genelde -makta şeklinde değil de şimdiki zamandaki gibi -yor olarak çeviririz. Çünkü verdikleri anlam aynıdır. Ben gene de normal şekilde çevireceğim. Bu yapı genellikle ne giydiğimizi söylerken kullanılır.

남자기타를 조율하고 있다.

Namcaga kitarıl çoyurhago idda.

Adam, gitarı akort ediyor.

싱크대에서 숟가락과 젓가락을 씻고 있다.

Şingkıdeeso sudgaraggwa çodgaragıl şidgo idda.

Eviyede kaşık ve yemek çubuğunu yıkamaktayım.

박물관 옆에서 할아버지를 기다리고 있습니다.

Pangmulgwan yopeso harabocirıl kidarigo issımnida.

Müzenin yanında dedemi beklemekteyim.

요코 씨오늘 검은색 구두신고 있습니다.

Yoko şinın onıl komınseg kudurıl şingo issımnida.

Yoko hanım, bugün siyah ayakkabı giyiyor.

Korece -yordum fiil çekimi – 고 있었다

Yapmaktayım yapısının geçmiş zaman hali yapıyordum / yapmaktaydım olur. Fiilden 다 ekini kaldırıp yerine 고 있었다 getireceğiz. Yarı resmi yarı samimi konuşma dilinde ise 고 있었어요, resmi konuşma dilinde ise 고 있었습니다 getireceğiz.

사다

Sada

Satın almak

사고 있었다

Sago issodda

Satın alıyordum

오다

Oda

Gelmek

오고 있었어요

Ogo issossoyo

Geliyordum

울다

Ulda

Ağlamak

울고 있었습니다

Ulgo issossımnida

Ağlıyordum

Bu yapının olumsuz halinde 2 tane yöntem var. Birincisi 고 있었다 yerine 있지 않았다 getirmek yeterlidir. Bunu da yarı resmi yarı samimi dilde 고 있지 않았어요 ve resmi dilde 고 있지 않았습니다 şeklinde değiştiririz. İkinci yöntemde ise fiilden önce 안 olumsuzluk ekini getireceğiz.

사고 있다Olumlu mastar
사고 있지 않았다Olumsuz mastar
사고 있지 않았어요Olumsuz yarı resmi
사고 있지 않았습니다Olumsuz resmi

İkinci yöntemde ise 안 olumsuzluk ekini fiilden önce getireceksiniz.

사고 있다Olumlu mastar
안 사고 있었다Olumsuz mastar
안 사고 있었어요Olumsuz yarı resmi
안 사고 있었습니다Olumsuz resmi

Şimdi birkaç Korece örnek cümle yapıp dersimizi bitirelim.

강한 태풍우리 쪽으로 다가오고 있었어요.

Kanghan tepuni uri cogıro tagaogo issossoyo.

Güçlü bir tayfun, bizim tarafa yaklaşıyordu.

고양이 두 마리키우고 있었어요.

Koyani tu marirıl kiugo issossoyo.

İki tane kedi yetiştiriyordum / besliyordum.

매일 넥타이매고 있었어요.

Hyonın meil negtairıl mego issossoyo.

Abim, her gün kravat takıyordu.

칠판을 지우고 있었다.

Nanın çilpanıl çiugo issodda.

Ben, tahtayı siliyordum.

Gördüğünüz gibi son derece basit bir yöntemle yaptık. Bakın bu yapının zaman dilimleri şu şekildedir:

Yapıyordum (geçmiş zaman)

Yapmaktayım (şimdiki zaman)

Yapıyor olacağım (gelecek zaman)

İlk 2 tanesini bugün öğrendiniz. Gelecek zamanlı yapıyı öğrenebilmeniz için önce gelecek zaman fiil çekimini bilmelisiniz. Bu sebeple sonraki dersimizde gelecek zamanı göreceğiz. Umuyorum ki bu dersler, Korece öğrenmenize faydalı oluyordur.

Korece Günlük Deyiş

Günlük deyişimizde ise en basit yolla seni seviyorum demeyi öğreneceksiniz. Seviyorsan git konuş bence :)

사랑해

Saranghe

Seni seviyorum

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 33 Korecede 고 있다 ile yapmaktayım, yapıyordum Demek
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum
  • dilek avatarıdilek says:

    Her dersteki , anlatışınız , enerjiniz bu dili öğrenme isteğini daha da artırıyor. Emeğinize sağlık , Allah razı olsun.

    Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir