Korece Dersi 23: Korecede 에게, 한테, 까지 ve 부터 İle “e, den, e kadar” demek

Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile e, den, e kadar demek adlı Korece dersinde ismin e halini, zaman sözcükleri için den halini ve -e kadar yapısını göreceksiniz.

Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile e, den, e kadar demek adlı Korece dersinde ismin e halini, zaman sözcükleri için den halini ve -e kadar yapısını göreceksiniz.

Bu Korece kursun önceki dersinde bazı edatlar ile ismin halleri konusuna değinmiştik. Bu dersimizde ismin e halini farklı bir edat ile göreceğiz. Bunun yanında birkaç edat daha göreceğiz. Pekala hazırsanız Korece öğrenmeye devam edelim!

Korece Kelimeler

Aşağıdaki obba kelimesi her ne kadar obba olarak yazılsa da çoğunlukla oppa olarak söylenir.

오빠Obba / OppaAbi
언니OnniAbla
HyongAbi
동굴TongulMağara
교실KyoşilSınıf
사무실사무실Ofis

Önceki derste ismin e hali için 에 edatını görmüştük. Fakat bu edat bir konuma veya nesneye doğru yönelmek için kullanılıyordu. Canlı varlıklar için ise 2 farklı edat kullanılır. Bunlar 에게 ve 한테 edatlarıdır.

Korecede ismin e hali – 에게 ve 한테

Bu iki edatı da bir canlı varlıktan sonra kelimeye bitişik olarak yazarız. 한테 (hante) konuşurken daha sık kullanılır.

요코 씨에게

Yoko şiege

Yoko hanıma

고양이한테

Koyanihante

Kediye

학생한테

Hagsenghante

Öğrenciye

Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek cümle yapalım. Aşağıdaki örnek cümleler Asialogy Korece kelimeler kitabımızdan alınmıştır. Aşağıdaki cümlelerde yönelim canlılara doğrudur. Bu tür cümlelerde 에 (e) kullanılamaz. Aşağıdaki bazı cümlelerde fiil yarı resmi yarı samimi formda kullanılmıştır. Birkaç ders sonra bu yapıyı da göreceğiz.

오빠한테 이메일보냈습니다.

Obbahante imeirıl ponessımnida.

Abime email gönderdim.

에게 선물 줍니다.

Çonın hyonege sonmurıl çumnida.

Ben, abime hediye veriyorum.

언니에게 줘요.

Onniga seege pabıl çwoyo.

Ablam, kuşa yemek veriyor.

Gördüğünüz gibi son derece basit. Şimdi 2 adet daha edat öğrenelim.

Korecede ismin den hali – 부터

Korecede zaman sözcüklerine -den takısı geleceği zaman 에서 (eso) yerine 부터 (puto) getirmelisiniz. 부터 kelimesi bir isimden sonra kullanılacağı için buto olarak okunacaktır. Kelimeye bitişik yazılır.

8시부터

Yodol şibuto

Saat 8′den

이월부터

İwolbuto

Şubattan

수요일부터

Suyoilbuto

Çarşambadan

Korecede e kadar – 까지

Biz Türkçede sıklıkla -e kadar yapısını kullanırız. Mesela evden okula kadar, hastaneden eve kadar gibi. İşte bu tür yapılardaki kadar kısmı için Korece dilinde 까지 (gaci) kullanılır. Bir isimden sonra gelir ve kelimeye bitişik yazılır. Kendinden önce sesli harf varsa ggaci olarak okunur.

동굴까지

Tongulgaci

Mağaraya kadar

사무실까지

Samuşilgaci

Ofise kadar

교실까지

Kyoşilgaci

Sınıfa kadar

Bildiğiniz üzere Türkçede A’dan B’ye kadar gibi yaygın bir kullanım mevcuttur. Bunun benzeri Korecede de mevcut. Fakat Korecede iki farklı yapı kullanılır. Bunlardan birisi lokasyon ile diğeri ise zaman ifadeleri ile kullanılır. Korece dilbilgisini öğrenirken buna da dikkat etmek gerekir.

Lokasyon ile kullanım:

A 에서 B 까지

A eso B gaci

A’dan B’ye kadar

Zaman ile kullanım:

A 부터 B 까지

A buto B ggaci

A’dan B’ye kadar

Şimdi birkaç örnek görelim. Aşağıdaki ilk örnekte bir lokasyon belirttik.

학교에서 까지 달렸어요.

Haggyoeso çibgaci tallyossoyo.

Okuldan eve kadar koştum.

Aşağıdaki cümlede ise zaman sözcükleri ile kullandık.

사무실 월요일부터 금요일까지 엽니다.

Samuşirın woryoilbuto kımyoilgaci yomnida.

Ofis, pazartesiden cumaya kadar açık.

까지 kelimesini tek başına da kullanabilirsiniz tabii ki.

부상자들구급차 병원까지 이송되었다.

Pusangcadırın kugıbçaro pyonwongaci isongdweodda.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kadar gönderildiler.

Yukarıdaki cümlede 로 edatını henüz öğretmedim. Sonraki Korece derslerinde anlatacağım. En sonda da 이송되다 – Gönderilmek fiilini geçmiş zamanda çekimledik. Bunları da sonraki derslerde anlatacağız. Şuan sadece konumuz olan edatları cümle içerisinde anlayın yeterli. Bu dersi kafanızı karıştırmaması için kısa tutacağım. Sonraki derste başka edatlar görecek ve bu dersteki yapıları da başka örneklerle sık sık göreceğiz. Şimdi gelelim günlük deyişimize.

Korece Günlük Deyiş

Zrrrr. Telefon geldi :) Yoboseyo dedik ve telefonu açtık :)

여보세요

Yoboseyo

Alo

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 23 Korecede 에게, 한테, 까지 ve 부터 İle e, den, e kadar demek
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir