Korece Dersi 22: Korece İsmin Halleri 을, 를, 에, 에서 ile İsmin “i, e, de, den” Hali

Korece ismin halleri 을, 를, 에, 에서 ile ismin “i, e, de, den" hali adlı Korece dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz.

Korece ismin halleri 을, 를, 에, 에서 ile ismin “i, e, de, den” hali adlı Korece dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz. Korecede 을, 를, 에, 에서 dersi size çağ atlatacak ve konuşma yeteneğinizi arttıracak en önemli derstir. Çoğu dilde en önemli konu ismin halleri konusudur. İyi bir şekilde öğrenirseniz güzelce Korece konuşabilirsiniz. Şimdi Korece kursa yeni kelimelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

거실KoşilOturma odası
İçki
파인애플PainepılAnanas
구급차KugıbçaAmbulans
목도리MogdoriAtkı
발코니PalkoniBalkon

Geçen dersimizde Korece dilindeki ilk fiil çekimini öğrendik ve bazı zaman sözcükleri ile kullanımına değindik. Fakat cümle kurabilmek için ismin hallerini bilmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Şimdi fiillerle çok sık kullanacağımız bazı ekleri göreceğiz. Bu ekler en sık kullanılan eklerdir. Korece öğrenenlerin çok sık hata yaptığı bir konu bu. Bu yüzden dikkatli okumanızı öneririm. Bu dersi iyi öğrenen birisi Koreceyi artık çok kolay anlayabilir. Bu derste göreceğimiz edatları sırası ile tek tek inceleyeceğiz. Ne işe yarar bu edatlar derseniz bunu Türkçedeki ismin i, e, de, den hali gibi değerlendirebilirsiniz. Benim her zaman dediğim gibi neyin ne olduğunu bilmenizden ziyade, nasıl kullanıldığını bilmeniz daha önemli. Bu şekilde yaparsanız kendi kendinize bir dili öğrenebilirsiniz. Şimdi Korece dilbilgisine devam edelim.

Öncelikle ismin hallerini Türkçe olarak görelim:

Seul’uİsmin i hali
Seul’eİsmin e hali
Seul’de İsmin de hali
Seul’den İsmin den hali

Korece ismin i hali – 을 /를

Yüklemin kimi, kimleri, neyi, neyleri etkilediğini gösterir. Mesela suyu, kapıyı, arabayı vs derken kullanılır. Kendinden önceki kelimenin son harfine göre ekleyeceksiniz. Kelimeye bitişik yazılır.

Kelime sessiz harf ile bitiyorsa 을 (ıl) getireceğiz.

Somıl

Ada

Surıl

İçkiyi

Kelime sesli harf ile bitiyorsa 를 (rıl) getireceğiz.

구급차

Kugıbçarıl

Ambulansı

목도리

Mogdorirıl

Atkı

Şimdi 2 tane örnek cümle yapalım.

을 안 마십니다.

Çonın surıl an maşimnida.

Ben, içki içmem.

엄마만, 파인애플 먹습니다.

Ommaman painepırıl mogsımnida.

Sadece annem, ananas yer.

Korece ismin e hali – 에

Korecede bir yere veya nesneye yönelme edatı olarak 에 (e) kullanılır. Kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve kelimenin sesli veya sessiz harf ile bitmesi önemli değildir.

발코니

Palkonie

Balkona

서울

Soure

Seul’e

Bu 에 edatının farklı kullanımlarından birisi de ismin bulunma halinde görülür. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi önce örnek cümleler yazalım.

매일  갑니다.

Meil some kamnida.

Her gün adaya giderim.

가끔 대학교에 다닙니다.

Kaggım tehaggyoe tanimnida.

Bazen üniversiteye gidip geliyorum.

Korece ismin de hali – 에 ve 에서

Korecede ismin de hali için iki tane edat bulunur. Bunlar 에 (e) ve 에서 (eso) edatlarıdır. Peki aralarındaki fark nedir? Bunlardan 에 (e) edatı aksiyon içermeyen sadece konum bildiren durumlarda kullanılır. 에서 (eso) ise bulunduğumuz yerde bir eylem yapıyorsak kullanılır. Örneğin ben adadayım dersem sadece konumumu bildirmiş olurum. Adada bir şey yaptığımı söylemiyorum. Doğal olarak bu cümlede 에 (e) kullanmalıyım. 에 (e) edatını genellikle 있다 (idda) var olmak fiili ile beraber kullanırız.

Fakat ben adada yemek yiyorum dersem adada bir eylem yaptığım için bu durumda 에서 (eso) getirmeliyim. Kısacası bulunduğum yerde hiçbir şey yapmıyor, sadece bulunuyorsam 에 (e), bulunduğum yerde bir şey yapıyorsam 에서 (eso) getireceğiz.

Peki yönelme bildirmediğini nasıl anlayacağız? Fiilden anlayacağız. Eğer fiil gitmek, gelmek, uçmak, gidip gelmek gibi bir konum değiştiren fiil ise yönelme bildiriyordur. Değilse bulunma bildiriyordur. Mesela bulunmak, var olmak, ikamet etmek, ayakta durmak, oturmak gibi fiiller bulunma bildirir. Bir örnekle görelim.

Kafa karışıklığı olmaması için aşağıda sırası ile adım adım göreceğiz. Aşağıdaki birinci cümlede 에 edatı yönelme bildiriyor. Çünkü yönelme bildiren 가다 – Gitmek fiili ile beraber kullanıldı. İkinci cümlede ise 에 edatı bulunma bildiriyor. Çünkü bulunma bildiren 있다 – Var olmak, bulunmak fiili ile beraber kullanıldı.

서울갑니다.

Soure kamnida.

Seule gidiyorum.

서울있습니다.

Soure issımnida.

Seul’deyim.

Seul’e gidiyorduk. Sonra vardık. Ama niye? Belli ki Seul’de bir şey yapacağız. Aşağıdaki cümlede bulunma edatı olarak 에서 kullanıldı. Çünkü aksiyon bildiren 일하다 – Çalışmak fiili var cümlede.

서울에서 일합니다.

Soureso irhamnida.

Seul’de çalışıyorum.

일하다 fiili genellikle irhada veya il hada olarak okunur. Kulağa gelen ses genelde irhada gibidir. Fakat il hada deseniz de anlarlar. Sanırım 에 ve 에서 farkı anlaşılmıştır. Konuya devam edelim.

Korece ismin den hali – 에서

Dersimizin son kısmında ismin den halini göreceğiz. Daha önce bulunma eki olarak kullandığımız 에서 (eso) gene karşımıza çıktı.

Eğer ayrılma bildiren ayrılmak, dışarı çıkmak, gelmek gibi fiillerle kullanılırsa -den manasındadır. Diğer durumlarda ise bulunma bildirir. Yukarıdaki son cümlemizi devam ettirelim. Ne yapmıştık?

Seul’e gidiyorum.

Seul’deyim.

Seul’de çalışıyorum.

Demiştik. Diyelim ki 1 yıl çalıştık. İş bitti artık dönelim o zaman. Aşağıdaki cümlede 떠나다 – Ayrılmak fiilini kullandım.

서울에서 떠납니다.

Soureso donamnida.

Seul’den ayrılıyorum.

Önceki dersimizde de bu yapıları kullanmıştık. O cümleleri de aşağıya pratik olsun diye tekrar yazıyorum.

지금 서울에서 안 삽니다.

Çigım soureso an samnida.

Şimdi Seulde yaşamıyorum.

아기 방에서 잡니다.

Agiga paneso çamnida.

Bebekodada uyuyor.

날마다 학교갑니다.

Nalmada haggyoe kamnida.

Her gün okula giderim.

Böylece dersimiz bitti. Korece öğrenmeye başlamış herkes eminim ki bu dersten sonra birçok şeyi aklında oturtmuştur. Hatta az da olsa Korece çeviri yapacak kıvama gelmiştir. Korece dersleri kursumuzun en önemli derslerinden birisiydi. Sırada günlük deyiş var.

Korece Günlük Deyiş

Aşağıdaki kelimeden sonra bir şeyler daha demelisiniz. Affedersiniz, ama bu dediğiniz doğru değil gibi :)

실례지만

Şillyeciman

Affedersiniz, ama…

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 22 Korece İsmin Halleri 을, 를, 에, 에서 ile İsmin i, e, de, den Hali
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
2 Yorum
  • Nabi avatarıNabi says:

    Elinize sağlık 2 aydir öğrenemedigim şeyi sizinle tek attim.

    Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir