Korece İsmin Halleri

Korece ismin halleri Türkçedeki ile benzerdir. Fakat Korecede ismin yalın hali durumunda kelimeye özne eki gelir. Türkçede ise hiçbir ek almamış hale yalın hal denir.

Korece Dersi 22: Korece İsmin Halleri 을, 를, 에, 에서 ile İsmin “i, e, de, den” Hali

Korece ismin halleri 을, 를, 에, 에서 ile ismin “i, e, de, den" hali adlı Korece dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz.

5 / 5