Changdeokgung Sarayı Kompleksi

Changdeokgung Sarayı, UNESCO dünya mirasları listesine girerek doğal ortamlarıyla bütünleşmiş ve uyumlu hale getirilmiş resmi ve konut binalarının olağanüstü bir örneğidir.
Changdeokgung Sarayı Kompleksi
Changdeokgung Sarayı Kompleksi

15. yüzyılın başlarında Kral Taejong, elverişli bir yerde yeni bir saray inşa edilmesini emretti. 58 hektarlık alanın engebeli topoğrafyasına uyarlanmış bir bahçe içinde yer alan bir dizi resmi ve konut binasından oluşan kompleksi oluşturmak için bir Saray İnşaat Bürosu kurulmuştur. Bunun sonucunda, çevredeki manzarayla uyumlu bir şekilde harmanlanan, Uzak Doğu saray mimarisi ve tasarımının olağanüstü bir örneği haline gelmiştir.

Olağanüstü Evrensel Değer

15. yüzyılda Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edilen Changdeokgung Saray Kompleksi, Seul’un kuzeyi Jongno-gu’da, koruyucu ana dağ olan Baegaksan Dağı’nın Ungbong Zirvesi’nin eteklerinde 57,9 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Changdeokgung, doğal ortamlarıyla bütünleşmiş ve uyumlu hale getirilmiş resmi ve konut binalarının olağanüstü bir örneğidir. Kompleks başlangıçta Gyeongbokgung’un ana sarayına ikincil bir saray olarak inşa edilip amacı ve başkentteki konumsal düzeninden dolayı farklılaşmıştır. Bir dağ sırasının eteğinde yer alan bu yapı, saray yapılarını güneye yerleştirilerek kuzeyde ”Biwon”, yani, Gizli Bahçe adında geniş bir arka bahçeyi birleştirerek pungsu prensiplerine uygun ve topografyayı kucaklayacak şekilde tasarlandı. Doğal araziye olan uyumu, Changdeokgung’u geleneksel saray mimarisinden ayırdı.

Changdeokgung Sarayı Kompleksi
Changdeokgung Sarayı Kompleksi

Kompleksi oluşturan resmi ve konut binaları, geleneksel saray yerleşim düzeni esaslarına uygun olarak tasarlanmıştır. Binalar ve yapılar, ‘sammun samjo (三門三朝)’ ve ‘jeonjo huchim (前朝後寢)’ ilkelerini yansıtan idari alanın arkasındaki yerleşim alanıyla beraber üç kapı ve üç avlu (bir idari mahkeme, kraliyet konut mahkemesi ve resmi izleyici mahkemesi) içeriyor. Binalar ahşaptan inşa edilmiş ve taş platformlar üzerine yerleştirilmiştir. Birçoğunda bindirmeli çoklu braket sistemi ve süs oymaları bulunan kiremitli kırma çatılar bulunmaktadır.

Changdeokgung Sarayı Kompleksi 2
Changdeokgung Sarayı Kompleksi 2

Bahçe; çimenler, çiçekli ağaçlar, çiçekler, bir nilüfer havuzu ve ormanlık bir arka planın önünde yer alan çardaklarla dikilmiş bir dizi terasla düzenlenmiştir. Bahçede ceviz, beyaz meşe, zelkova, erik, akçaağaç, kestane, gürgen, porsuk, gingko ve çam gibi çeşitli ağaç ve bitki türlerinin 56.000’den fazla örneği bulunmaktadır.

Changdeokgung, 200 yıl boyunca Gyeongbokgung’un ikincil sarayı olarak kullanıldı, ancak 16. yüzyılın sonlarında Japon işgali sırasında saraylar yakıldıktan sonra yeniden inşa edilen ilk saray oldu ve 250 yıl boyunca hanedanın ana merkezi olarak hizmet verdi. Yüzyıllar boyunca Kore mimarisinin, bahçe ve peyzaj planlamasının ve ilgili sanatların gelişiminde büyük etkisi olmuştur. Saray güzel çevreyle uyumlu olan sofistike mimari değerleri yansıtıyor.

Ayırıcı özellikler

Changdeokgung yüzyıllar boyunca Kore mimarisi, bahçe tasarımı ve peyzaj planlaması ve ilgili sanatların gelişimi üzerinde büyük etki yaratmıştır.

Changdeokgung, mimarisi ve manzarasıyla geleneksel pungsu ilkelerini ve Konfüçyüsçülüğü örneklendiriyor. Sarayın yer seçimi ve düzenlemesi pungsu ilkelerine dayanmakta; binalar ise hem işlevsel hem de sembolik olarak Joseon Hanedanlığı’nın dünyaya eşsiz bakış açısını tasvir eden Konfüçyüsçü ideolojiye uygun olarak inşa edildi.

Changdeokgung, binaların doğal ortamla bütünleşme, topoğrafyaya uyum sağlama ve yerli ağaç örtüsünü koruma biçimi ile olağanüstü, Doğu Asya saray mimarisi ve bahçe dizaynının olağanüstü bir örneğidir.

Sarayın Bütünlüğü

Changdeokgung, Kore saray mimarisinde gerekli olan tüm temel bileşenleri bünyesinde barındırıyor ve mekânsal düzeni, binaların düzeni, bahçeleri ve sarayın arkasındaki ormanlık dağ manzarasıyla Konfüçyüsçü ilkelere ve protokollere uyuyor. Hanedanlığın kraliyet sarayı, Oejo da dahil olmak üzere, tüm saray bileşenleri; sarayın idari bölgesi Chijo, Kraliyet ailesinin ikametgahı Chimjo, ve kralın eğlencesine ayrılmış bahçe hâlâ sağlam durumdadır. Changdeokgung’un tüm mimari kompleksi ve doğal ortamı sarayın sınırları içerisindedir.

Yangın binaların fiziksel bütünlüğüne yönelik başlıca tehdittir. Ahşap yapılar tarih boyunca defalarca yangınlar sebebiyle zarar görmüştür.

Sarayın Özgünlüğü

Changdeokgung Saray Kompleksi’nin binaları yangınla tahrip olmuş ve peş peşe yeniden inşa edilmiş, ve inşaatını takip eden yüzyıllarda komplekse bazı eklemeler yapılmıştır. Ancak Asya’da standart olan felsefe ve uygulamalarla karşılaştırıldığında kompleksin özgünlüğü yüksek seviyededir. Arka bahçedeki binalar ve doğal unsurlar, genellikle Joseon Hanedanlığı’nın son dönemlerinden kalma orijinal formlarını ve bunların doğal arazi ve manzara ile olan ilişkilerini korumuştur. Son zamanlarda, 20. yüzyılın başlarındaki Japon işgali sırasında yapılan değişiklikleri tersine çevirmek için çalışmalar yapıldı. Bu çalışma geleneksel yöntem ve materyaller kullanılarak, tarihsel kanıtlara ve araştırmalara dayanmaktadır.

Koruma ve yönetim gereksinimleri

Kompleks içindeki bireysel binalar ve bitkiler de dahil olmak üzere Changdeokgung Sarayı Kompleksi’nin tüm alanı, Kültürel Mirası Koruma Yasası kapsamında Devlet tarafından belirlenen Kültürel Miras olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, kompleksin bazı binaları Ulusal Hazineler veya Hazineler (Injeongjon Salonu, Injeongmun Kapısı, Seonjeongjeon Salonu, Huijeongdang Salonu, Daejojeon Salonu, Eski Seonwonjeon Tapınağı ve Donhwamun Kapısı) veya Doğal Anıtlar (Çin ardıç ağacı ve Actinidia arguta erik ağacı) olarak belirlenmiştir. Bu tanımlamalar, mülkte yapılacak herhangi bir değişiklik üzerinde sıkı denetleme yapar.

Changdeokgung Sarayı Kompleksi 1
Changdeokgung Sarayı Kompleksi 1

Changdeokgung Sarayı Kompleksi sınırından 100 metreye kadar uzanan alan, Kültürel Mirası Koruma Kanunu kapsamında Tarihi Kültürel Çevre Koruma Alanı olarak belirlenmiştir ve bölgedeki tüm inşaat işleri ve değişiklikler, Jongno-gu bölge ofisi aracılığıyla Kültürel Miras İdaresi’nin iznini gerektirir. Changdeokgung’un Arka Bahçesi ise Doğal Çevre Koruma Yasası kapsamında Ekolojik Manzara Koruma Alanı olarak belirlenmiştir.

Ulusal düzeyde, Kültürel Miras İdaresi, Changdeokgung’un korunması ve yönetimine yönelik politikaların oluşturulmasından ve uygulanmasından ve korunması için mali kaynakların tahsis edilmesinden sorumludur. Yaklaşık 40 çalışanıyla Changdeokgung Yönetim Ofisi günlük yönetimden sorumludur. Düzenli olarak günlük kontrol gerçekleştirilmekte ve 3 ila 4 yıllık aralıklarla derinlemesine mesleki kontrol yapılmaktadır.

Changdeokgung çevresindeki bölge, Seul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Planlama Bölümü, Trafik Politikası Bölümü ve Kültürel Miras Bölümü tarafından işbirliği içinde yönetiliyor. Seul Şehri’nin Changdeokgung’u çevreleyen alanları için periyodik olarak revize edilen ve güncellenen Temel Manzara Planı ve Bölge Birim Planı, ara bölgede yönetim ve iş planlaması için çalışma alanı sağlar.

Changdeokgung’daki koruma çalışmaları, kendi uzmanlık alanlarında Ulusal Sertifikasyon Sınavlarını geçmiş olan Kültürel Mirası Koruma Uzmanları tarafından yürütülmektedir. Kültürel Miras İdaresi, mülkün bütünlüğünü bozabilecek kazalara veya felaketlere hazırlık amacıyla 2009’dan beri yürürlükte olan 5 Saray ve Jongmyo için Entegre Güvenlik Sistemi Kurulum Planını uyguluyor.

Paylaş
Yorum Yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir