Japonca Cümle Sonuna Gelen Ekler な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ

5 / 5

Japonca cümle sonuna gelen ekler adlı Japonca dersimizde cümleye farklı birer hava katan な, ね, ぜ, ぞ, よ, わ eklerinin kullanımını göreceğiz.

Japonca Koşul Cümleleri ったら, たら

5 / 5

Japonca koşul cümleleri adlı Japonca dersimizde たら yapısını kullanarak bir şarta bağlı koşullu cümleler kuracağız.

Japonca Ettirgen Edilgen Yapı させる, させられる

5 / 5

Japonca ettirgen edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Ettirgen Yapı せる, させる

5 / 5

Japonca ettirgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili ettirgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Edilgen Yapı れる

5 / 5

Japonca edilgen yapı adlı Japonca dersimizde bir fiili edilgen fiil çekimine sokup cümle içerisinde nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz.

Japonca Dolaylı Anlatım, Bir Sözü Aktarmak

5 / 5

Japonca dolaylı anlatım adlı Japonca dersimizde başkasından duyduğumuz bir sözü bir başkasına aktarmayı öğreneceksiniz

Japonca Yasak, Birliktelik, -mak istemek, ken, -erek İfadeleri

5 / 5

Japonca yasak, birliktelik, -mak istemek, ken, -erek adlı Japonca dersimizde てはいけません, ましょう, たいです, ながら yapılarını kullanarak bazı ifadeleri söylemeyi öğreneceğiz.

Japonca Rica, Japonca İzin ve Japonca İstek, -meden ve İçin İfadeleri でください, ないでください, ってもいい, て, ないで

5 / 5

Japonca rica, Japonca izin ve Japonca istek dersimizde でください, ないでください, ってもいい, て, ないで yapılarını kullanarak bazı ifadeleri söylemeyi öğreneceğiz.

Japonca Fiiller ile İsmi Nitelemek ve Eylemin Sahipliği

5 / 5

Japonca fiiller ile isim niteleme adlı Japonca dersimizde bir fiili isimden önce kullanmayı ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

Japonca Bağlaçlar Ama, Ancak, Rağmen, -den が, でも, のに, ので

5 / 5

Japonca bağlaçlar adlı Japonca dersimizde ama, ancak, rağmen gibi bazı Japonca bağlaçları söylemeyi öğreneceğiz.

Japonca Sou Desu ile “..diye duydum /..görünüyor” demek

5 / 5

Japonca dersi 46'da sou desu ifadesi ile duyduğumuz bir şey hakkındaki fikri söylemeyi öğreneceğiz.

Japonca Yeterlilik İfadesi, -ebilmek できる, ことができる

5 / 5

Japonca yeterlilik ifadesi adlı Japonca dersimizde できる ve ことができる ifadelerini kullanarak Japoncada neyi yapıp yapamayacağımızı söyleyeceğiz.