Guan Yin; Merhamet Tanrıçası

Guan Yin, Doğu Asya'da şefkati sembolize etmesi nedeniyle vejeteryanlıkla ilişkilendirilir. Budist mutfağı genellikle onun imajıyla dekore edilmiştir ve çoğu Budist vejetaryen broşürü ve dergisinde yer almaktadır.

Guan Yin
Görsel: shuanglin
Hakkında
  • Guan Yin kimdir?
  • Guan Yin'in tapınakları nerededir?
  • Eski Hindistan'da GuanYin nasıldı?
  • Guan Yin Meryem Ana'ya benziyor mu?
  • Guan Yin'in popüler kültüre etkisi nedir?

Kaynağını Hindistan’daki Avalokiteşvara inancından alan Merhamet Bodhisattva’sı olup, Çince Guan Şih Yin “Dünyanın seslerini dinleyen” kelimesinin kısaltılmış formudur. Guan Yin Bodhisattva Avalokitesvara’nın Çince ismidir. Bu inanışa benzer formlarda Tibet’te de Chenrezig adıyla rastlanır. Guan Yin inancı ilk olarak MÖ 1 yüzyılda Budizm ile birlikte Çin’de yayılmaya başlamıştır. Ancak zamanla Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerindeki halk inanışları Guan Yin’e çok farklı özellikler atfetmiştir. Hindistan ve Tibet’te Avalokitesvara bir erkek olarak resmedilirken, onun Çinli versiyonu Guan Yin Song Hanedanlığı’ndan (960-1279) itibaren bir kadına benzetilmiştir.

Çin kültüründe, Guan Yin’in halk tarafından bir tanrıça olarak popüler inancı ve tapınması, genellikle Bodhisattva Avalokitesvara’nın doğasıyla çelişiyor olarak görülmez. Aslında Guan Yin’e “Merhamet ve Merhamet Tanrıçası” olarak yaygın tapınma, Budistler tarafından iş başındaki bodhisattva Avalokiteśvara’nın sınırsız kurtarıcı doğası olarak görülür (Budizm’de buna Guan Yin’in “becerikli araçları” veya upaya denir). Budist kanonu, bodhisattvaların varlıkları cehaletten ve dukkhadan kurtarmak için gerekli olan her türlü cinsiyeti ve formu üstlenebileceğini belirtir. Bazı Budist okulları, Guan Yin’den birbirinin yerine hem erkek hem de kadın olarak söz eder.

Guan Yin, Doğu Asya’da şefkati sembolize etmesi nedeniyle vejeteryanlıkla ilişkilendirilir. Budist mutfağı genellikle onun imajıyla dekore edilmiştir ve çoğu Budist vejetaryen broşürü ve dergisinde yer almaktadır. Ayrıca mide bulantısı ve ishali önleme gibi faydalı özellikleriyle bilinen, onun adını taşıyan bir toprak türü de vardır. Guan Yin, koşulsuz sevgisi ve şefkatinden dolayı genel Çin nüfusu içinde saygı görüyor. Belki de Hariti’nin resimleriyle ikonografik karışıklık nedeniyle, çoğu kişi tarafından kadınların ve çocukların koruyucusu olarak kabul edilir. Eski bir Çin batıl inancı, çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının Guan Yin’e bir ayakkabı teklif etmesiyle ilgilidir. Çin kültüründe ödünç alınan bir ayakkabı bazen çocuk beklenirken kullanılır. Çocuk doğduktan sonra teşekkür hediyesi olarak ayakkabı yeni bir çiftle birlikte sahibine iade edilir. Doğu Asya’daki birkaç büyük tapınak, Shaolin Manastırı, Longxing Tapınağı, Puning Tapınağı, Nanhai Guanyin Tapınağı, Dharma Drum Dağı, Kwan Im Thong Hood Cho Tapınağı, Shitennō-ji, Sensō-ji, Kiyomizu-dera, Sanjūsangen- dahil olmak üzere Guan Yin’e adanmıştır.

Tapınaklar nerede?

Doğu Asya’da Guan Yin için birkaç hac merkezi var. Putuoshan, Çin’deki ana hac bölgesidir. Kore’de Naksansa’yı da içeren 33 tapınak Guan Yin hac vardır. Japonya’da, Guan Yin ile ilgili birkaç hac vardır. Bunların en eskisi, Guanyin türbeleri ile 33 tapınaktan geçen bir hac olan Saigoku Kannon Haccı’ıdır. Guan Yin, çoğu Budist geleneği tarafından mezhepsel olmayan bir şekilde sevilir ve çoğu Tibet tapınağında Chenrézik (Wylie: Spyan ras gzigs) adı altında bulunur. Guan Yin, Nepal’deki tapınaklarda da sevilir ve tapılır. Patan’da bulunan Hiranya Varna Mahavihar buna bir örnekti. Guan Yin, bazı etkili Theravada’da da bulunur. Sri Lanka’daki Diş Tapınağı’nın yakınındaki Gangaramaya Tapınağı, Kelaniya ve Natha Devale gibi tapınaklar; Guan Yin, Tayland’ın Zümrüt Buda Tapınağı’nda, Wat Huay Pla Kang’da (devasa heykelinin genellikle yanlışlıkla “Büyük Buda” olarak anıldığı yer) Guan Yin heykelleri, Asya sanatının yaygın olarak tasvir edilen bir konusudur ve dünyadaki çoğu müzenin Asya sanatı bölümlerinde bulunur.

Guan Yin tasvirleri nasıl?

Çin’deki Guan Yin heykelleri ve resimleri genelde Guan Yin’i beyaz uzun bir elbise giymiş, boynunda kraliyet ailesinin simgesi bir gerdanlıkla gösterir. Sağ elinde içinde su olan bir çömlek, sol elinde ise bir söğüt dalı bulunmaktadır. Başındaki taçta ise, Guan Yin’in Bodhisattva olmadan önceki ruhani hocası Amitabha Buddha’nın resmi bulunur. Zaman zaman Guan Yin, bodhisattva, annelik ve doğum arasındaki ilişkiyi daha da vurgulamak için bir bebeği tutarken tasvir edilir. Modern dönemde, Guan Yin çoğunlukla güzel, beyaz cüppeli bir kadın olarak temsil edilir, bu tasvir önceki Pandaravasini formundan türemiştir. Guan Yin’e birçok doğaüstü güç atfedilmiştir. Bunlardan hastalıkları iyileştirme ve acılara çare olmak dışında, Çin’de Guan Yin’in çocuğu olmayanların da yardımına koştuğuna inanılır. Kimi yerde ise Guan Yin’in on bir başlı ve bin kollu olarak resmedildiğini görürüz. İnanışa göre Guan Yin yeryüzündeki acılardan yani samsara döngüsünden kendisi kurtarmış olmasına rağmen, dünya üzerindeki tüm duyarlı canlılar kurtulana dek bu dünyada canlıların yardımına koşmaya kendini adamıştır. Adından da anlaşılabileceği gibi yeryüzündeki her sesi duyabilmek gibi bir yetenek geliştirmiştir. Bu yeteneği sayesinde her tür yardım dileyen sesi duyabilir ve yardıma koşar. Onun bu kararlılığını gören Amitabha Buda ona on bir tane baş ve bin tane kol verir.

Eski Hindistan’da Guan Yin nasıldı?

Çin mitolojisinde Guan Yin  merhamet tanrıçasıdır ve şefkatin fiziksel düzenlemesi olarak kabul edilir. O her şeyi gören, her şeyi duyan bir varlıktır ve tapanlar tarafından belirsizlik, umutsuzluk ve korku zamanlarında çağrılır. Guan Yin aslen bodhisattva Avalokiteśvara’ya dayanmaktadır. Avalokiteśvara’nın miti, Budizm’in ortaya çıkışı sırasında tüm Çin’e yayıldı ve senkretizm olarak bilinen bir süreçte yerel folklorla karışarak Guan Yin’in günümüzdeki anlayışı hâline gelmiştir. O, dharma koruyucusu olan ve dünyadaki barışı geri getiren kişidir. İdolleri ve tapınakları çoğunlukla dağlarda ve engebeli arazide (Kurunji Bölgeleri) bulunur. Tapınaklardan başka hiçbir şeyi olmayan modern Hindistan Eyaleti Tamil Nadu’da arupadai veedu’su (altı savaş evi) ve agasthiyar sitthar tarafından gizli bitkilerle yapılan Murugan (Guhn/Kugan, Kandhan olarak da bilinir) putları vardır. Değerlidirler ve kutsal kabul edilirler (idol gizli bitkilerle yapıldığından birçok hastalığı iyileştirecek tıbbi özellikler içerdiğine inanılır).

Meryem Ana’ya benziyor mu?

Bazı Budist ve Hristiyan gözlemciler, Guan Yin ile İsa’nın annesi Meryem arasındaki benzerlik hakkında yorum yapmışlardır. Bu, Guan Yin’in Çin sanatı ve heykelinde bir çocuğu tutan temsiline bağlanabilir. Guan Yin’in annelerin koruyucu azizi olduğuna ve ebeveynlere evlatlık çocuklar verdiğine inanılıyor, bu halk arasında “Çocuk Gönderen Guan Yin” olarak bilinir. Bu karşılaştırmanın bir örneği, Guan Yin’in bu formu ile Meryem Ana arasındaki benzerliği fark eden Tayvanlı bir Budist insani yardım kuruluşu olan Tzu Chi’de bulunabilir. Organizasyon, tipik Katolik Madonna ve Çocuğu’na çok benzeyen, bir bebek tutan Guan Yin’in bir portresini yaptırmıştır. tablo. Bu portrenin kopyaları, özellikle Tzu Chi’nin kurucusu bir Budist usta olduğu ve destekçileri çeşitli dini geçmişlerden geldiği için, şimdi Tzu Chi’ye bağlı tıp merkezlerinde belirgin bir şekilde sergileniyor. Asya kültürlerinin Meryem Ana gravürlerini etkilediği 16. yüzyılda, Filipinler’in İspanya tarafından fethi ve kolonizasyonundan gelir, buna örnek olarak Çinli bir oymacı tarafından Meryem Ana’nın fildişinden oyulmasında kanıtlanması da verilebilir.

Diğer Doğu dinlerindeki rolü nedir?

Guan Yin ayrıca Asya’nın yeni dini hareketlerinde bulunan her yerde bulunan bir figürdür: Tayvan merkezli Yiguandao’da Guan Yin, “Güney Denizi’nin Antik Budası” olarak adlandırılır ve sıklıkla fujilerinde görünür. Guanyin, benzer görünümleri nedeniyle bazen Yuehui Bodhisattva ile karıştırılır .

Guanyin, Zaili öğretisinde ve Tiandi öğretilerinde “Kutsal Dinin Antik Budası” (聖宗古佛) olarak adlandırılır. Zaili öğretisinde tapınılan ana tanrı odur.

Ching Hai, aydınlanmaya ulaşmak için takipçilerini “Guan Yin Yöntemi” adlı bir meditasyon yöntemine başlatır; takipçiler ayrıca Ching Hai’ye Guan Yin’in bir enkarnasyonu olarak saygı duyarlar.

Şinji Şumeikai, Guan Yin’i veya Japonca Kannon’u, kurucu Meishusama’ya aktif olarak rehberlik eden ve Zen ile Saf Toprak Budizmi arasında bir orta yolu temsil eden şefkat tanrısı veya Merhamet Tanrıçası olarak kabul eder.

Caodaizm, “Quan Am Tathagata” (Quan Âm Như Lai) olarak bilinen Guan Yin’i bir Buda ve bir öğretmen olarak kabul eder. Budist doktrinlerini ve geleneklerini Caodaist doktrinlerin (Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük) üç ana çizgisinden biri olarak temsil eder.

Popüler kültüre etkileri var mı?

Guan Yin, popüler Çin mitolojik destanı Batı’ya Yolculuk’ta ve onun çeşitli türevi kurgusal eserlerinde merkezi bir karakterdir.

1946 yapımı Three Strangers filminde, baş karakterler, filmde Kwan Yin olarak anılan bir Guan Yin heykelinin önünde ortak bir çekiliş bileti kazanmak için dilek dilerler.

Andy Lau, 2005 yapımı bir Fo Guang Shan TV dizisi için herkesin Guan Yin gibi olabileceği fikrini vurgulayan “Kwun Sai Yam” şarkısını seslendirir.

Alanis Morissette, 2008 tarihli “Citizen of the Planet” şarkısında Kwan Yin’den idealize edilmiş dünya versiyonunda küresel bir başkanlık figürü olarak bahseder.

Avcı x Avcı manga serisinde ve onun 2011 anime uyarlamasında, avcı derneği başkanı Isaac Netero, dev bir Guan Yin heykeli çağırma ve saldırmak için yüz kolunu kullanma yeteneğine sahiptir.

Paylaş
User Avatar
Yazar: Nur
Merhaba, ben Nur. Sanat Tarihi, Dinler Tarihi ve mitoloji üzerine araştırma yapmayı ve yeni bilgiler edinmeyi seviyorum. Asya mitolojisi hakkında yazıyorum.
Yorum Yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir