Koreceye giriş

İlk dersimizde Korece hakkında bilgi edinip, Türkçe ile ufak bir kıyas yapacağız.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

İlk dersimizde Korece hakkında biraz bilgi edineceğiz. Böylece öğrenmek istediğimiz dil hakkında fikir edinip güzel bir temel atacağız. Bu derste Korecedeki cümle yapısını ve kibar ve samimi dil yapısını basitçe anlatacağım. Daha sonraki derslerde ise üzerine koyarak ayrıntıları ile göreceğiz.

SORU: Çalışırken defterime not tutmalı mıyım?

CEVAP: Koreceyi mutlaka yazarak çalışmalısınız. Bu sebeple kesinlikle not tutun.

Her derste aşağıdaki gibi kelime kartları göreceksiniz. Kelime kartının altındaki dinleme butonuna tıklayarak resimdeki kelimeleri dinleyebilirsiniz.

 

korece kelime kartı 1

 

Yukarıdaki kelime kartına baktığımızda yeni bir alfabe görüyoruz. Bu alfabe Kore alfabesi olup hem Güney Kore’de hem de Kuzey Kore’de kullanılır. Bu alfabeye hangıl adı verilmektedir. Biz de derslerimizde bu alfabeyi kullanacağımız için, bu eğitimden önce Kore Alfabesi Kursunu bitirmeniz daha önemlidir. Latin alfabesi ile Korece öğrenmek daha zordur. Bu derste size alfabe hakkında bilgi vermeyeceğim. Onu alfabe eğitiminden öğrenirsiniz zaten. Biz gelelim Korecenin Türkçe ile kıyaslanmasına.

Korece Hakkında


Korece de tıpkı Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir. Yani cümlenin başında özne en sonda ise yüklem yer alır. Araya da edatlar, sıfatlar ve zarflar gibi diğer öğeler gelir. Bu bakımdan Türkçe ile çok benzerdir. Bu sebeple de Türklerin öğrenebileceği en kolay dil Korecedir. Japoncadan bile daha kolaydır. Zira alfabesi çok daha basit olduğu için kendinizi geliştirme imkanınız da son derece hızlı olacaktır. Ortalama 1 yıl içerisinde iyi seviyede Korece öğrenebilirsiniz.

 

Peki Koreceyi kolay yapan nedir?


İlk olarak kelimelerin sırası Türkçe ile aynıdır demiştik. Gelin bunu örnek bir cümle ile görelim.

Dün kitabı okudum,

Kitabı dün okudum,

Okudum kitabı dün.

Cümlenin öğelerinin yerini kolayca değiştirerek, yukarıdaki gibi cümleler kurabiliriz. Yukarıdaki öğelere baktığımızda:

Dün: zaman zarfı

Kitap: nesne

Okudum: fiil

Ben: gizli özne

olarak yer alıyor. Bu kolaylık Korecede de mevcut. Fakat konuşurken okudum kitabı dün demeyiz. Zira bu doğal değil. Normali kitabı dün okudum şeklindedir. Kelimelerin yerini değiştirebiliyoruz diye de yapboz gibi cümle kurmayalım.

Korecede sizi şaşırtacak çok güzel bir yapı var. Bu yapı genelde edatların kullanımında önümüze çıkıyor. Bu yapı da şu oluyor: bazı edatlar ve çekim ekleri gelecekleri kelimenin son harfine göre değişebiliyor. Hızlı anlamanız için latin alfabesi ile örnek vereceğim:

Çeg – Kitap

Sagwa – Elma

Yukarıdaki kitap ve elma kelimeleri ismin yalın halidir. Hiç bir ek almamıştır. Şimdi bunları ismin i haline sokalım. Yani kitabı, elmayı diyeceğiz. İşte burada çeg ve sagwa kelimelerine ayrı ekler geliyor. Çünkü çeg kelimesi g harfi ile, sagwa ise wa ile bitmektedir. Yani son harfler farklı olduğu için farklı ekler alacaklar. Bunu daha sonra anlatacağım.

Çegıl – Kita

Sagwarıl – Elma

Bu yapıdan 1 tane yok. Neredeyse tüm Korece böyle 🙂 Zor mu? Pek sayılmaz. Hepsinin kuralları belli. Hemen kapıyorsunuz. Zaten fonetik olarak da konuşurken, sagwarıl demek sagwaıl demekten daha kolay. Bu sebeple hemen aklınızda yer edecektir. Korecenin Türkçede en belirgin farkı budur denebilir mi? Aslında değil. Çünkü bizde de aynı durum var. Hatta bizde çok daha fazla çekim eki geliyor. Kita, elma, romanı, İstanbul’u… Bakın 4 kelimenin de ismin i halinin çekiminde, 4 tane farklı ek getirdim. Korecede bunu 2 tane ile sınırlamışlar. Bu ve benzeri yapıları sonraki derslerde göreceğiz.

RESMİ VE SAMİMİ KONUŞMA DİLİ


Korecede cümleler resmi ve samimi form olarak ikiye ayrılır.

Resmi form: Fiillerin resmi çekimleri ve kibar sözcükler kullanılarak yapılır. Genel olarak yeni tanıştığınız kişilerle, bir iş yerindeki üstlerinizle ya da saygı duyduğunuz kişilerle kullanacağınız dildir. Kısacası resmi konuşmanız gerektiği anlarda sözcüklerinizi ona göre seçmeli, fiilleri ona göre çekimlemelisiniz. Bu formdaki cümleler genelde nida eki ile biter.

Samimi form: Günlük hayatta kullanılır. Rahat bir konuşma dili olması sebebiyle, daha çok yakın arkadaşlar arasında kullanılır. Bu yapı da gene kibardır. Fakat resmi bir konuşma değildir. Bu yapıdaki cümleler genelde yo eki ile biter.

Ben bu eğitimde sizlere her iki formu da göstereceğim. Aşağıda bir örnek görüyorsunuz:

학생입니다.

Conın hagsenimnida.

Ben, öğrenciyim.


학생이에요.

Nanın hagsenieyo.

Benöğrenciyim.


SORU: Yukarıdaki cümlede 입니다 – ibnida olarak yazıldığı halde neden imnida olarak okunuyor?

CEVAP: Çünkü ㅂ – B harfinden sonra ㄴ – N harfi gelirse ㅂ – B harfini M olarak okuruz. 

Yukarıdaki cümlelere dikkat edecek olursanız, kelimelerin sıraları aynıdır. Korece yazarken okumayı kolaylaştırmak için kelimeler arasında boşluk kullanılır. Fakat edatlar kelimelerden ayrı yazılmaz. Genelde bitişik yazarız. Siyah renkle işaretlediğim nın konu belirteci edatını ben anlamına gelen co ve na ile birleşik yazdım. Co kibar, na ise samimi bir kullanımdır. Nın edatını daha sonra anlatacağım.

Bu eğitimde kelimelerin latin harfleri ile yazımında okunuşları yazılmıştır. Normalde  kelimesi jeo olarak yazılır. Fakat okurken co olarak okunur. Ben de kafanız karışmasın diye okunuşunu yazacağım. Kore’ye gittiğinizde zaten kore alfabesi bildiğiniz için latin alfabesi ile yazılan yerler sizi alakadar etmez. Evet Kore’de bazı tabelalarda latin alfabesi var. Mesela başkent Seul, latin alfabesi ile Seoul olarak yazılır. Fakat Soul olarak okunur. Biz ise Seul olarak biliriz 🙂

Koreceye başlamak için küçük bir alt yapımız oluştu. Bundan sonraki derslerimizde ayrıntılı gramer göreceğiz. Bu eğitim size, Kore’ye yapacağınız bir turistik gezide ihtiyacınız olandan fazlasını öğretecektir. Her eğitimin sonunda aşağıdaki gibi bir adet günlük deyiş bulunmaktadır. Bu eğitim süresince günlük hayatta sık kullanılan bu tür deyişleri de öğreneceksiniz.

İlk deyişimiz teşekkür etmek anlamına gelen kamsahamnida kelimesidir. Kibar bir yapı olduğu için her yerde kullanabilirsiniz. Samimi arkadaşlarınızla konuşurken sadece kamsa demeniz de yeterlidir. Çok teşekkür ederim demek isterseniz acu kamsahamnida diyebilirsiniz.

GÜNLÜK DEYİŞ


감사합니다

Kamsahamnida

Teşekkürler

 

Her dersin altında o ders ve önceki derslerde geçen tüm cümleler sesli olarak yer almaktadır. Burada yer alan mp3ü dinleyerek önceki konuları da tekrar etmiş olacaksınız. Her mp3ün önerilen dinleme süresi farklıdır ve gittikçe artmaktadır. Belirtilen süre veya daha fazlası olarak dinleyiniz.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar