Ders Konuları

1. BÖLÜM
Koreceye giriş ÜCRETSİZ 00:11:00
İlk dersimizde Korece hakkında bilgi edinip, Türkçe ile ufak bir kıyas yapacağız.
Korece isim cümlesi 입니다 ve 입니까 ile “dır, mıdır?” demek ÜCRETSİZ 00:17:00
Korece isim cümlesi dersimizde 입니다 ve 입니까? soru yapısını göreceğiz.
Korece Test 1 00:10:00
Korece olumsuzluk eki 안 ile “değildir, değil midir?” demek ÜCRETSİZ 00:10:00
Korece olumsuzluk eki dersimizde korece olumsuz cümle ve olumsuz soru cümlesini göreceğiz.
Korece Test 2 00:10:00
Korece isim cümlesi 이에요 ve 예요 ÜCRETSİZ 00:10:00
Korece isim cümlesi 이에요 ve 예요 dersinde samimi konuşma dilindeki ieyo ve yeyo yapısını göreceğiz.
Korece Test 3 00:10:00
Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları ÜCRETSİZ 00:14:00
Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları dersinde konulaştırma ve özne edatlarını da göreceğiz.
Korece Test 4 00:10:00
2. BÖLÜM
Korece renkler ÜCRETSİZ 00:13:00
Korece renkler renkler dersimizde bir şeyin rengini sormayı ve söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece Test 5 00:10:00
Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma ÜCRETSİZ 00:15:00
Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz.
Korece Test 6 00:10:00
Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve uyruk söyleme ÜCRETSİZ 00:15:00
Korece bile, sadece edatları ve uyruk söyleme de, da, dahi, bile kelimesini ve sadece anlamına gelen man kelimesini göreceğiz
Korece Test 7 00:10:00
Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile “bu, şu, o” demek ÜCRETSİZ 00:13:00
Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile "bu, şu, o" demek dersinde Korecedeki bu kitap, şu kalem, o silgi gibi yapıları öğreneceksiniz
Korece Test 8 00:10:00
Korece işaret zamirleri 이것, 그것, 저것 ve 무엇 ile “bu, şu, o, ne? demek ÜCRETSİZ 00:11:00
Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi dersinde bu nedir? ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz
Korece Test 9 00:10:00
3. BÖLÜM
Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali ÜCRETSİZ 00:08:00
Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali dersinden bu kelimelerin kısaltılmış hallerini göreceksiniz
Korece Test 10 00:10:00
Korecede 것 ile benimki, seninki, onunki demek ÜCRETSİZ 00:10:00
Korecede 것 ile benimki, seninki, onunki demek dersinde Korecede benimki, seninki demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 11 00:10:00
Korece çoğul eki 들 ile “ler, lar” demek ÜCRETSİZ 00:12:00
Bu dersimizde Korece çoğul eki 들 konusunu inceleyeceğiz.
Korece Test 12 00:10:00
Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile “ve” demek ÜCRETSİZ 00:15:00
Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile "ve" demek dersinde Korecede ve anlamına gelen bağlaçlara değineceğiz.
Korece Test 13 00:10:00
Korece bağlaçlar 이나, 아니면 ile “veya” demek ÜCRETSİZ 00:10:00
Korece bağlaçlar 이나, 아니면 ile "veya" demek dersinde Korecede veya demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 14 00:10:00
4. BÖLÜM
Korece burası, şurası, orası 여기, 거기, 저기 ÜCRETSİZ 00:06:00
Bu dersimizde Korecede burası, şurası, orası ve neresi demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 15 00:10:00
Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma ÜCRETSİZ 00:31:00
Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma bir sayının sayının okunuşu ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz
Korece Test 16 00:10:00
Korece sayılar 2 Korece kökenli sayılar ile bir şeyin sayısını söyleme ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korece kökenli sayıları ve bir şeyin sayısının söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece Test 17 00:10:00
Korece yaşımızı ve saati söylemek ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korecede yaşınızı ve saatleri nasıl söylemeniz gerektiğini basitçe anlatacağız
Korece Test 18 00:10:00
Korece günler, aylar, mevsimler ve tarihi söylemek ÜCRETSİZ 00:15:00
Korecede ayları, günleri, mevsimleri ve tarih okumayı öğreneceksiniz
Korece Test 19 00:10:00
5. BÖLÜM
Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 ÜCRETSİZ 00:23:00
Bu dersimizde Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 fiil çekimini öğreneceğiz.
Korece Test 20 00:10:00
Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 ÜCRETSİZ 00:28:00
Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz
Korece Test 21 00:10:00
Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile “e, den, e kadar demek” ÜCRETSİZ 00:13:00
Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile "e, den, e kadar demek" dersinde ismin e halini, zaman sözcükleri için den halini ve -e kadar yapısını göreceksiniz.
Korece Test 22 00:10:00
Korece 로 edatı ile “değişim, olarak, yönelme, sebep, ile” demek ÜCRETSİZ 00:20:00
Korece 로 edatı ile "değişim, olarak, yönelme, sebep, ile" demek dersinde çok sık kullanım alanı olan 로 edatını inceleyeceğiz.
Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek ÜCRETSİZ 00:20:00
Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek dersinde çok sık kullanım alanı olan 마다, 쯤 ve 밖에 edatını inceleyeceğiz.
6. BÖLÜM
Korece 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek ÜCRETSİZ 00:15:00
Korece 처럼, 같이, 함께 ile "gibi, kadar, birlikte" demek dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz.
Korecede 있다 ve 없다 ile “var olmak, bulunmak, sahip olmak” demek ÜCRETSİZ 00:15:00
Korecede bir şeyin var olduğunu veya var olmadığını bu fiillerle söyleriz. Bu iki fiil genellikle özne ekleri olan 이 ve 가 ile kullanılırlar.
Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında ÜCRETSİZ 00:10:00
Bu dersimizde Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında demeyi öğreneceğiz
Korece samimi form fiil çekimi 아요 ÜCRETSİZ 00:25:00
Korece samimi dilde geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini göreceksiniz.
Korece samimi form fiil çekimi 어요 ÜCRETSİZ 00:20:00
Bu dersimizde Korece geniş ve şimdiki zaman yapısını 어요 ile yapacağız.
7. BÖLÜM
Korece geçmiş zaman fiil çekimi ÜCRETSİZ 00:20:00
Bu dersimizde Korece geçmiş zaman fiil çekimini göreceksiniz.
Korece mişli geçmiş zaman 았었/었었어요 ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz
Korece “yapmaktayım, yapıyordum” demek ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.
Korece gelecek zaman fiil çekimi ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece “kim, niçin, nerede, ne” 누구, 왜, 어디, 무엇 soru kelimeleri ÜCRETSİZ 00:20:00
Bu dersimizde Korece "kim, niçin, nerede, ne" 누구, 왜, 어디, 무엇 gibi bazı soru kelimelerini göreceğiz.
8. BÖLÜM
Korece “ne zaman, nasıl, hangi, ne tür ” 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤 soru kelimeleri ÜCRETSİZ 00:20:00
Bu dersimizde Korece "ne zaman, nasıl, hangi, ne tür" 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤 gibi bazı soru kelimelerini göreceğiz.
Korece “kaç, ne, kaç para, ne kadar ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korece “kaç, ne, ne kadar, ne kadar süre ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri göreceğiz.
Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile “ve, ama, öyle mi?, bu arada” demek ÜCRETSİZ 00:20:00
Bu dersimizde Korecede en sık kullanılan bazı 그 ile başlayan kelimeleri göreceğiz 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile "ve, ama, öyle mi?, bu arada" diyeceğiz.
Korece -ebilmek yeterlilik yapısı (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ve 그래서 ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu Korece dersimizde Korecedeki -ebilmek fiil çekimini ve bu yüzden anlamına gelen 그래서 kelimesini öğreneceğiz.
Korece sıfatlar 1 ve sıfatların resmi formu ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz.
9. BÖLÜM
Korece sıfatlar 2 sıfatların samimi formu ve geçmiş zaman hali ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korece sıfatlara devam edip, Korece sıfatların samimi form çekimini niteleme hallerini göreceğiz.
Korece kıyaslama cümleleri 더, 보다, 제일, 어느 쪽 ÜCRETSİZ 00:15:00
Sıfatları öğrendikten sonra görülmesi gereken konulardan birisi de Korece kıyaslama cümleleridir. Ben daha uzunum, ben senden uzunum, ben en uzunum, gibi kıyaslama cümleleri kuracağız.
Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma ÜCRETSİZ 00:10:00
Korece zarflar konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.
Korecede 기 ve 는 것 ile isim oluşturma ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korecede fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Korecede bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın got) kullanılır.
Korecede -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ ile bir ismi nitele ve eylemin sahipliği ÜCRETSİZ 00:30:00
Bu derste Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.
10. BÖLÜM yeni dersler eklenecek
Korecede -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 ile emir ve rica cümleleri ÜCRETSİZ 00:15:00
Bu dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.
31329 KAYITLI ÖĞRENCİ

Tüm Eğitimler

Yorumlar