Japon Tarihi

Japonya’ya dair ilk bilgileri Çin’in Han Hanedanlığı döneminde yazılmış ”Hanshu”dan ediniriz. 6. yüzyılda yapılarak ilk kalıcı imparatorluk başkenti 710 bugün Nara kenti olan Heijō-Kyō’da kuruldu. Kurulmasından bu yana inişli çıkışlı ama çoğunlukla bu çalkantıları iç mevzularında yaşayan Japonya, köklü bir tarihe sahiptir. Daha fazlasına kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Japon Tarihi Kategorisinden Son Yazılar

Tameshigiri; Burakumin’leri katleden uygulama

Tameshigiri, 17.yy Edo Dönemi'nde Japon kılıçlarının wara, goza, çeşitli kalınlıktaki bambular, çelik çubuklar ve levhalar, bazen kadavralar ve hatta hüküm giymiş suçlular üstünde kalitesini ve keskinliğini test etmek için yapılan popüler bir uygulamaydı.

Japonya’da dışlanıp ötekileştirilen sınıf: burakumin

Burakumin; Japonya’nın kast düzenine göre, kast dışı kalan, hiçbir toplumsal sınıftan olmayan, her türlü haklardan yoksun olanlar denilebilir.