shamisen

Shamisen kedi veya köpek derisi kaplı bir çalgının tarihi

Shamisen hakkında konuşmaya başlamak için önce 13. yüzyıl Çin'ine gitmeliyiz. San Xian (三线) adı verilen ilk üç telli enstrüman keşfedildi.