san xian

Shamisen kedi veya köpek derisi kaplı bir çalgının tarihi

Shamisen hakkında konuşmaya başlamak için önce 13. yüzyıl Çin'ine gitmeliyiz. San Xian (三线) adı verilen ilk üç telli enstrüman keşfedildi.