mondo

Zen Budizminde mondo ve koan

Zen Budizmi, temelinde meditasyon kavramının bulunduğu bir Budist ekolüdür.