kore başkenti

Seul (서울)

Seul Güney Kore’nin başkentidir.

Güney Kore ve Kuzey Kore farkları

Güney Kore'nin başkenti Seul, Kuzey Kore'nin başkenti ise Pyongyang'dır.