japon güneş tanrısı

Amaterasu – Güneş Tanrıçası

Amaterasu (天照), ismi “parlayan cennet” ya da “cennette parlayan” anlamına gelen, cennet düzlüklerinin hakimi ve güneş tanrıçasıdır.