japon dini

Şintoizm

Şintoizm, Japonya'nın milli dinidir. İlk olarak Şintoizm nasıl doğmuştur, onu açıklayalım.

Japon dinlerine giriş

Japon Dinleri hakkında teker teker bilgi vermeden önce, bu dinlere giriş mahiyetinde bir tanımlama yapmak gerekir.