Korece Dersi 5: Korece Şahıs Zamirleri Ben, Sen, O ve 은, 는, 이, 가 Edatlarının Kullanımı

Korece şahıs zamirleri isimli Korece dersinde Korece ben, sen, o, biz, siz, onlar demeyi ayrıntıları ile görüp Korecede bulunan özne ve konulaştırma eklerini de göreceğiz.

Korece şahıs zamirleri isimli Korece dersinde Korece ben, sen, o, biz, siz, onlar demeyi ayrıntıları ile görüp Korecede bulunan özne ve konulaştırma eklerini de göreceğiz.

Artık Korece cümle kurmaya başlayacağımız için bu bölümde Korece şahıs zamirlerini görerek biraz hızlanalım.

Korecede şahıs zamirlerinin de yarı resmi yarı samimi ve resmi formları bulunur.

Korece Şahıs Zamirleri

ÇoBen (Resmi)
NaBen (Yarı resmi yarı samimi)
당신TangşinSen (Resmi)
NoSen (Yarı resmi yarı samimi)
O (Erkekler için)
그녀KınyoO (Kızlar için)
저희ÇohıiBiz (Resmi)
우리UriBiz (Yarı resmi yarı samimi)
당신들TangşindılSiz (Resmi)
너희NohıiSiz (Yarı resmi yarı samimi)
그들KıdılOnlar
Korece şahıs zamirleri

Korecede ben, sen, biz ve siz zamirlerini yarı resmi yarı samimi veya resmi şekilde ifade edebiliriz. Fakat o ve onlar zamirlerini böyle ayırmayız. Korece şahıs zamirleri çok da zor değil, öyle değil mi?

Korece Cümle Yapısı

Korecede cümleye yarı resmi yarı samimi bir zamirle başlarsanız yarı resmi yarı samimi fiil çekimi ile bitirmeniz daha uygundur. Bunu Türkçeden bir örnekle anlatayım.

Sen kimsin?

Cümlede sen ve kimsin diyerek samimi bir kullanım yaptık. Gramer ve mantık olarak doğru bir cümle.

Siz kimsiniz?

Cümlede siz ve kimsiniz diyerek resmi bir kullanım yaptık. Gramer ve mantık olarak doğru bir cümle.

Sen kimsiniz?

Cümlede sen ve kimsiniz diyerek samimi başladığımız cümleyi resmi bir şekilde bitirdik. Ne kadar saçma ve komik olduğunu görüyorsunuz değil mi?

Her ne kadar Türkçede bu durum komik olsa da Korecede komik değildir ve gramer olarak doğru bir cümle olur. Fakat gene de en doğru cümle yapısı, yarı resmi yarı samimi zamirle başladıysak yarı resmi yarı samimi fiil çekimi ile, resmi zamirle başladıysak resmi fiil çekimi ile bitirmektir. Aşağıda örnekle görelim.

Korece Resmi Cümle Yapısı

저…………….입니다.

당신…………입니다.

저희…………입니다.

당신들……..입니다.

Korece Yarı Resmi Cümle Yapısı

나…………….이에요 / 예요.

너…………….이에요 / 예요.

우리…………이에요 / 예요.

너희…………이에요 / 예요.

Diğerleri

그…………….이에요 / 예요 / 입니다.

그녀…………이에요 / 예요 / 입니다.

그들…………이에요 / 예요 / 입니다.

그녀들……..이에요 / 예요 / 입니다.

Normalde olması gereken Korece cümle yapısı yukarıdaki gibidir. Fakat şart değildir. Yukarıdaki yapı en doğru yapıdır. Bu vermiş olduğum cümle yapıları en doğru konuşma yapısı olsa da cümleyi yarı resmi yarı samimi zamirle başlayıp resmi fiil çekimi ile de bitirebilirsiniz. Bu konuda bir anımı da anlatmak isterim.

Kore’de Bir Anı

Kore’de kursa gittiğim sırada hocamız bize gramer kurallarını öğretiyor, ardından da bir tane örnek cümle kurmamızı istiyordu. Bir arkadaşımız cümleye 나 (yarı resmi yarı samimi zamir) ile başlayıp 입니다 (resmi fiil) ile bitirdi. Hocamız bize verilen örnek cümlenin doğru olup olmadığını sordu. Herkes “doğru” dedi. Hocamız da “doğru” dedi. Bense “yanlış” dedim. Hocamız cümleyi tekrarlattı. Gene herkes “doğru” dedi ben ise “yanlış” demeye devam ettim. Hocamız da bana neden böyle düşündüğümü sordu. Ben de “cümleye 나 ile başlarsa, 입니다 ile bitiremez, 이에요 / 예요 yapısı ile bitirmelidir” dedim. Hocamız bana hak verdi ve dedi ki “senin dediğin şekilde bitirirse cümle mükemmel doğru olur, fakat bu şekilde bitirmesinde de bir hata yok. Gene de en güzeli senin dediğin gibi bitirmektir.” Daha sonra birçok Korece kitapta da yarı resmi yarı samimi zamirle başlandığı halde resmi fiil çekimi ile biten cümleler gördüm ve tam tersi olarak resmi zamirle başlanıp, yarı resmi yarı samimi fiille biten yapılara da denk geldim.

Bu konuyu netleştirelim. Aşağıdaki tüm cümle yapıları Korece dilbilgisi olarak doğrudur. En doğru ve doğal olan ise 1 ve 2 numaralı olanlardır. Mümkün olduğunca 1 ve 2 yapılarındaki gibi cümleler kurmanızı öneririm. Ben de hep bu şekilde cümleler kuracağım.

 1. Yarı resmi zamir……..yarı resmi fiil çekimi.
 2. Resmi zamir…………….resmi fiil çekimi.
 3. Yarı resmi zamir……..resmi fiil çekimi.
 4. Resmi zamir…………….yarı resmi fiil çekimi.

Konulaştırma ve özne edatlarının Türkçede karşılığı olmadığı için dikkatinizi vererek okumalısınız. Geçen dersimizde şahıs zamirlerini görmüştük. Şimdi ilk cümlelerimizi kurmak için gerekli olan edatları görelim. Korece derslerimizde daha da ileri konulara geçiş yapmak için bunları çok iyi öğrenmelisiniz.

Korece 은 ve 는 konulaştırma edatları

은 (ın) ve 는 (nın) konulaştırma edatları Korece dilini öğrenenlerin anlamakta zorluk çektiği edatlar olduğundan dolayı dikkatlice okumalısınız. Neden anlamakta zorluk çekiliyor? Çünkü Türkçede bir karşılıkları yoktur.

Korece konulaştırma ekleri cümlenin konusunu belirtir. Yani cümlenin ne hakkında olduğunu bildirir. Eklendiği kelimeye ….den bahsedecek olursak gibi bir anlam katarlar. Önce bunu bir örnekle açıklayalım. Daha sonra nasıl kullanılacağını da göstereceğim. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Cümleye Korece şahıs zamirlerinden 나 ile başladım.

는…

Nanın…

Ben

Benden bahsedecek olursak…

Yukarıda 는 (nın) konulaştırma edatını 나 (na) zamirine ekledik. Böylece kendimiz hakkında bir şeyler söyleyeceğimizi belirttik.

학생이에요.

Nanın hagsenieyo.

Ben, öğrenciyim.

Benden bahsedecek olursak, öğrenciyim.

Yukarıda ise kendimiz hakkında bir şey söyledik. Öğrenci olduğumuzu bildirdik. Cümleye kattığı anlamı anladıysak biraz ayrıntıya girelim.

은 (ın) ve 는 (nın) ile genel bir şeyden bahsederiz. Size bir soru soracağım. Deniz ne renk? Mavi dediğinizi duyar gibiyim. Denizin mavi olması genel bir bilgidir. Herkes tarafından bilinir. İşte bu şekilde herkes tarafından bilinen bir şey hakkında konuşacağımız zamanlarda da konulaştırma edatlarını kullanırız.

바다는…

Padanın…

Deniz…

Yukarıdaki yapıda 는 (nın) kullandığım için deniz ile ilgili herkes tarafından bilinen genel bir şeyden bahsedeceğim demektir. 은 (ın) ve 는 (nın) edatlarının Türkçe karşılığı olmadığı için ben cümlelerde (,) virgül ile göstereceğim. Böylece daha rahat anlamanızı da sağlamış olacağım.

은 (ın) ve 는 (nın) konulaştırma edatları kelimeden sonra ve kelimeye bitişik yazılırlar.

Kelime sesli harf ile bitiyorsa 는 (nın) gelir. Yukarıdaki 나는, 바다는 dedik. Çünkü her 나 ve 바다 kelimeleri A harfi ile bitmektedir. Bu yüzden 는 (nın) geldi.

Kelime sessiz harf ile bitiyorsa 은 (ın) gelir. 당신 kelimesi üzerinden görelim. Kelimenin son harfi N harfidir. Bu sebeple konulaştırma eki olarak 은 (ın) gelmelidir.

Korece 이 ve 가 özne edatları

은 (ın) ve 는 (nın) edatları ile 이 (i) ve 가 (ga) edatları sıklıkla karıştırılırlar. Bu sebeple çok dikkatli okumalısınız. 이 (i) ve 가 (ga) özne edatlarının da Türkçede karşılığı bulunmamaktadır. 은 (ın) ve 는 (nın) genel bir durumu anlatırken 이 (i) ve 가 (ga) daha özel bir durumu anlatır.

은 (ın) ve 는 (nın) edatlarını anlatırken sizlere deniz ne renk? diye bir soru sormuştum. Cevap elbette ki maviydi. Çünkü genel olarak deniz mavi renktir. Peki, denizin üzerinde bulunan bir petrol gemisindeki petrol denize aksa ve denizin rengi siyaha dönse hala deniz mavidir diyebilir miydik? Elbette diyemezdik. Çünkü artık özel bir durum oldu ve deniz siyaha büründü. İşte bunun gibi özel durumlar için 이 (i) ve 가 (ga) kullanılır. İyi hoş da sadece özel durumlar için mi kullanılır? Tabii ki de hayır. Mesela cümleyi olumsuz yaparken de kullanıyorduk, öyle değil mi?

Kelime sesli harf ile bitiyorsa 가 (ga) gelir.

너희가…

Nohiga…

Siz

우리가…

Uriga…

Biz

Kelime sessiz harf ile bitiyorsa 이 (i) gelir.

그들이…

Kıdıri…

Onlar

한국이…

Hangugi…

Kore

나, 너 ve 저 Korece şahıs zamirleri 가 ile birleşerek değişime uğrarlar:

나 + 가 = 내가

너 + 가 = 네가

저 + 가 = 제가

Konuşma dilinde 내가 (nega) ve 네가 (nega) kelimelerinin telaffuzları aynı olduğundan, konuşurken sen demek için (nega) yerine (niga) deriz.

Korece İlk Cümleler

Artık Korece şahıs zamirleri ile cümle kurabiliriz. Geçen 4 derste gösterdiklerimin meyvesini bu derste alacaksınız. Konulaştırma ve özne ekleri için Türkçe karşılığı olmadığından virgül kullandım.

학생이에요.

Nonın hagsenieyo.

Sen, öğrencisin.

저희터키 사람입니다.

Çohıinın toki saramimnida.

Biz, Türküz.

파란색이에요.

Çegın paransegieyo.

Kitap, mavidir.

그들학생이 아닙니까?

Kıdırın hagseni animnigga?

Onlar, öğrenci değil mi?

Konuyu daha iyi pekiştirmeniz için kelime haznemizi arttırmamız gerekiyor. Fakat henüz çok fazla kelime öğrenmedik. Bu yüzden bir sonraki dersimizde renkler konusunu işleyerek, bu üniteyi de kapsayan çok sayıda örnek yapacağız. Umarım bu Korece kurstan memnunsunuzdur. Memnunsanız ve devam etmesini istiyorsanız bu kursu, kurs sayfasından yorumlamayı unutmayınız. Böylece başka insanlara da kurs hakkında fikir vermiş olursunuz.

Yukarıda 그들 kelimesinin son harfi olan ㄹ (l) harfi 2 tane sesli harfin arasında kalırsa r olarak okunur. Bu yüzden 그들은 kelimesi kıdırın olarak okunur. Bu dersle beraber Korece öğrenmemiz için en gerekli olan edatları da görmüş olduk. Bu arada lütfen yorum yaparak Korece dersleri kursu hakkında fikir veriniz.

Korece Günlük Deyiş

Şimdi gelelim günlük deyişimize. Geçen derste vedalaşma sözcüklerinden bir tanesini görmüştük. Şimdi ise size hoşça kal diyen birisine ne cevap vereceksiniz onu görelim. Aşağıdaki sözü bir yerde kalan kişi giden kişiye söyler. Eğer samimi bir arkadaşınız ise sadece annyong demeniz de yeterlidir.

안녕히 가세요

Annyonghi gaseyo

Güle güle

Alıştırmalar

Aşağıdaki alıştırma Asialogy Korece Alıştırmalar kitabından alınmıştır.

korece alıştırmalar 4

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 5 Korece Şahıs Zamirleri Ben, Sen, O ve 은, 는, 이, 가 Edatlarının Kullanımı
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
6 Yorum
 • hülya polat avatarıhülya polat says:

  çok zevkle çalışıyorum

  Yanıtla
 • Banu avatarıBanu says:

  Merhaba. Kadın ve erkek için o zamirleri var. Hayvan ve eşyalar için hangi o zamiri kullanmalıyız?

  Yanıtla
  • Asialogy avatarıAsialogy says:

   Merhaba, onlar için işaret zamirlerini ve işaret sıfatlarını kullanırız. İleriki derslerde göreceksiniz.

  • Banu avatarıBanu says:

   Teşekkür ederim

 • mrwarsln avatarımrwarsln says:

  teşekkür ederim hocam

  Yanıtla
 • Zehra95 avatarıZehra95 says:

  Teşekkürler hocam. :)

  Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir