Korece Dersi 46: Korece Emir ve Korece Rica Cümleleri -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오

Korece emir ve Korece rica cümleleri dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.

Korece emir ve Korece rica cümleleri dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.

Korece Kelimeler

팔다PaldaSatmak
돌아가다ToragadaDönmek
축하하다 Çukahada Kutlamak, tebrik etmek
무릎MurıbDiz
MomVücut
팝콘PabkonPatlamış mısır

Korecede rica bildirmek -(으)세요

Bir şeyin yapılması için rica ederken kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 세요 (seyo) gelir. ile bitiyorsa kalkar ve kalan hecenin yanına 세요 (seyo) gelir.

세요

Haseyo

Yapınız

(yap lütfen)

세요

Paseyo

Satınız

(sat lütfen)

Kural 2: Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으세요 (ıseyo) gelir.

으세요

İlgıseyo

Okuyunuz

(oku lütfen)

으세요

Çacıseyo

Arayınız

(ara lütfen)

2 örnek cümle ile görelim.

이 책 읽으세요.

İ çegıl ilgıseyo. 

Bu kitabı oku lütfen.

선생님 이야기하세요.

Sonsengnimgwa iyagihaseyo.

Öğretmenle konuş lütfen.

Korecede rica bildirmek -지 마세요

세요 (seyo) yapısının olumsuz halidir. Fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마세요 (ci maseyo) getireceğiz.

지 마세요

Haci maseyo

Yapmayınız

지 마세요

Palci maseyo

Satmayınız

Yukarıdaki örneklerde ilk olarak olumlu ricayı, daha sonra da olumsuz ricayı gördük. Peki ben rica değil de emir vermek istersem ne yapacağım?

Korecede emir vermek

Fiilin ayo / oyo formundan 요 (yo) kısmını çıkarırsanız emir vermiş olursunuz. Olumsuzunda ise fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마 (ci ma) ekleriz.

He

Yap

하지 마

Haci ma

Yapma

Korecede sert emir vermek -라

Korece bir emri daha sert bir şekilde ifade etmek için 라 (ra) ekleyebilirsiniz. Olumsuz emir için fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마라 (ci mara) ekleriz.

읽어라!

İlgora!

Oku!

지 마라!

İgci mara!

Okuma!

Korecede resmi emir vermek -(으)십시오

Bir şeyin yapılması için resmi bir emir verirken kullanabilirsiniz.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 십시오 (şibşio) gelir. ile bitiyorsa kalkar ve kalan son hecenin yanına 십시오 (şibşio) gelir.

하십시오

Haşibşio

Yapınız

파십시오

Paşibşio

Satınız

Kural 2: Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으십시오 (ışibşio) gelir.

읽으십시오

İlgışibşio

Okuyunuz

찾으십시오

Çacışibşio

Arayınız

Kore’de aşağıdaki cümleyi çok duyacaksınız.

잠깐 기다리십시오.

Çamganman kidarişibşio.

Sadece kısa bir süre bekleyiniz.

Böylece bir dersi daha bitirmiş olduk. Günlük deyişle son verelim.

Korece Günlük Deyiş

신경 쓰지 마세요

Şingyong sıci maseyo

Boş ver, merak etme

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 46 Korece Emir ve Korece Rica Cümleleri -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir