Korece Dersi 34: Korece Gelecek Zaman Fiil Çekimi -(으)ㄹ 거

Korece gelecek zaman fiil çekimi -(으)ㄹ 거 adlı Korece dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.

Korece gelecek zaman fiil çekimi -(으)ㄹ 거 adlı Korece dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.

Korece gelecek zaman fiil çekimi için farklı yöntemler olsa da ben size en yaygın kullanılan yapıyı göstereceğim. Hazırsak başlayalım.

Korece -ecek/acak fiil çekimi – ~(으) ㄹ 거

Korece gelecek zaman fiil çekimi yaparken kullandığımız bir kelime var. Bu kelime 것’dur. Bu kelimenin anlamı ise şeydir. Korece dilinde resmi ifadelerde isimlerin sonuna bildiğiniz gibi 입니다 gelirdi. İşte bu 것 kelimesinin sonuna 입니다 getirirseniz gelecek zaman resmi fiil çekimine ulaşırsınız.

것입니다 (goşimnida) Resmi gelecek zaman eki

Resmi olmasın derseniz 이다 getirerek 것이다 (goşida) yapabilirsiniz. Hatta 것이에요 (goşieyo) bile diyebilirsiniz. 것 içeren yapılar genelde G ile okunur. Koreliler 것 kelimesini samimi konuşma dilinde 거 olarak kısaltıyorlar. 거 bir isim olduğuna göre ve Korecede de isimlerin yarı resmi yarı samimi çekimini yaparken sonuna yeyo veya ieyo getirdiğimize göre 거 kelimesi sesli harfle bittiği için sonuna 예요 gelecek ve bize Korece yarı resmi yarı samimi gelecek zaman yapısını verecektir.

거예요 (goyeyo) Yarı resmi gelecek zaman eki

Mastar formu için ise 거다 (goda) kullanılır. Bu yapıyı ise 겁니다 (komnida) olarak görmek de mümkündür. Tüm bunlardan önce ise gelecek zamana sokulacak olan fiilin sonundaki 다 mastar ekini kaldırıp yerine (으)ㄹ getireceğiz.

Kısacası aşağıdaki tüm yapılar Korece gelecek zaman ifadesidir.

–(으)ㄹ 것이다.
–(으)ㄹ 것입니다.
–(으)ㄹ 것이에요.
–(으)ㄹ 거예요.
–(으)ㄹ 거다.
–(으)ㄹ 거야.
–(으)ㄹ 겁니다.

En sık kullanılan Korece gelecek zaman ifadesi –(으)ㄹ 거예요 ve -(으)ㄹ 것입니다 olduğu için biz cümle ve fiil çekimlerimizi bu ikisi ile yapacağız. Yukarıdaki ifadelerin dışında da gelecek zaman yapıları mevcuttur ama bu kursta bahsetmeyeceğiz. Şimdi yeni Korece dilbilgisi kuralları öğrenerek konuyu anlayalım.

Kural 1: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sesli harf ise fiilin kökünün altına ㄹ gelir. Ardından yarı resmi yarı samimi kullanım için 거예요, resmi kullanım için 것입니다 getireceğiz. Ben örnekleri yarı resmi yarı samimi yapacağım.

사다

Sada

Satın almak

살 거예요

Sal goyeyo

Satın alacağım

오다

Oda

Gelmek

올 거예요

Ol goyeyo

Geleceğim

보다

Poda

Bakmak

볼 것입니다

Pol goşimnida

Bakacağım

Kural 2: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sessiz harf ise fiilin kökünün yanına 을 gelir. Son harf ㄹ ise 을 gelmez. Aşağıdaki ilk fiil 울다 (ulda) ağlamak fiilidir. Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf ㄹ olduğu için 을 gelmedi.

울다

Ulda

Ağlamak

울 거예요

Ul goyeyo

Ağlayacağım

입다

İbda

Giymek

입을 거예요

İbıl goyeyo

Giyeceğim

먹다

Mogda

Yemek yemek

먹을 거예요

Mogıl goyeyo

Yemek yiyeceğim

Sanırım Korece gelecek zaman fiil çekimini anladık. Son derece basit bir yolla Korece gelecek zaman yapısına ulaşabiliyoruz. Şimdi de Korecede en sık kullanılan gelecek zaman sözcüklerini öğrenip Korece kursa örnek cümlelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

내일NeilYarın
모레MoreErtesi gün
다음 주Taım çuGelecek hafta
다음 달Taım dalGelecek ay
내년NenyonGelecek yıl
앞으로Apıroİleride

앞으로 kelimesi bundan böyle, bundan sonra anlamında da kullanılır. Zaman sözcüklerine değinmişken bir bilgi verelim. Korecede zaman sözcüklerinden sonra gelen de, da takısı olarak kullandığımız 에 edatı, her “zaman” bildiren kelimeye eklenmez. Aşağıda eklenmeyen bazı kelimeleri görüyorsunuz.

그제 – 그저께Evvelki gün
어제 – 어저께Dün
오늘Bugün
내일Yarın
모레Ertesi gün

Artık Korece gelecek zaman örnek cümlelerine geçebiliriz.

내일 다시 올 거예요?

Neil taşi ol goyeyo?

Yarın tekrar gelecek misin?

내일 친구를 만날 거예요.

Nanın neil çingurıl mannal goyeyo.

Ben, yarın arkadaşımla buluşacağım.

다음 주에 서울에 있을 거예요.

Taım çue soure issıl goyeyo.

Gelecek hafta Seul’de olacağım.

주말에 할 거예요?

Çumare mwo hal goyeyo?

Hafta sonu ne yapacaksın?

엄마만, 점심을 먹을 거예요.

Ommaman, çomşimıl mogıl goyeyo.

Sadece annem, öğle yemeği yiyecek.

Korece 이다 ve 되다 fiillerinin kullanımı

İda fiili bildiğiniz gibi olmak anlamındadır. Biz de bunu imnida olarak isimlerden sonra getiriyorduk. Peki ben bu fiili gelecek zamana çekimlersem ne tür bir anlam verecek? Gelin buna bakalım. Bu yapı da Korecede sık kullanılan yapılardandır.

Ben doktor olacağım.
Öğretmen olacağım.

Yukarıdaki gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Fakat bu yapı sadece bir tahmin belirtir. Aşağıda örneklerle görelim.

선생님일 거예요.

Nanın sonsengnimıl goyeyo.

Ben, öğretmen olacağım.

Sanırım öğretmen olacağım anlamı var.

Yukarıdaki yapı doğal bir yapı değildir. 되다 fiilini kullanmak daha doğru olur. Aynı cümleyi 되다 ile yazalım:

선생님이 될 거예요.

Nanın sonsengnimi düel goyeyo.

Ben, öğretmen olacağım.

Doğal kullanım budur.

Gelecek zaman yapısını anlattık. Şimdi de -yor olacağım yapısını görelim. Bunu yapmak da son derece basittir. Geçen dersimize yapmaktayım, yapıyordum demeyi öğrenmiştik zaten. Gene aynı fiili burada da kullanacağız.

Korece -고 있을 거예요 – yor olacağım

Bekliyor olacağım, koşuyor olacağım, yemek yiyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceğiz. Fiilin sonundaki 다 mastar ekini kaldırıp yerine 고 있을 거예요 getirmeniz yeterlidir. Elbette 거예요 yerine de daha önce bahsettiğimiz 것입니다 gibi ekleri de getirebilirsiniz.

사다

Sada

Satın almak

사고 있을 거예요

Sago issıl goyeyo

Satın alıyor olacağım

오다

Oda

Gelmek

오고 있을 거예요

Ogo issıl goyeyo

Geliyor olacağım

보다

Poda

Bakmak

보고 있을 거예요

Pogo issıl goyeyo

Bakıyor olacağım

있다 fiilini bu yapı ile kullanmayız.

Şimdi örnek bir tane cümle yapalım.

영화를 보고 있을 거예요.

Nanın yonghwarıl pogo issıl goyeyo.

Ben, film izliyor olacağım.

Korece gelecek zaman dersini de bitirdik. Sonraki dersle Korece öğrenmeye devam edeceğiz.

Korece Günlük Deyiş

Biri size teşekkür ettiğinde ona cevaben çonmaneyo diyebilirsiniz. Sonraki derste görüşmek üzere :)

천만에요

Çonmaneyo

Rica ederim

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

korece dersleri 34 Korece gelecek zaman fiil çekimi -(으)ㄹ 거
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum
  • User Avatardilek says:

    EMEĞİNİZ İÇİN GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

    Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir