Korece Dersi 32: Korece Mişli Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 았었/었었어요

Korece mişli geçmiş zaman fiil çekimi adlı Korece dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz. Bu yapı geçmişte yapılmış ama günümüzde olmayan şeyleri ifade ederken kullanılır.

Korece mişli geçmiş zaman fiil çekimi adlı Korece dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz. Bu yapı geçmişte yapılmış ama günümüzde olmayan şeyleri ifade ederken kullanılır. Mesela şişmandım dediğimde eskiden şişmandım ama şuan değilim anlamını verir. Şimdi Korece derslerimize yeni kelimelerle devam edelim.

Korece Kelimeler

용서하다YongsohadaAffetmek
설명하다SolmyonghadaAçıklamak
세수하다SesuhadaYüz yıkamak
생산하다SengsanhadaÜretmek
방문하다PangmunhadaZiyaret etmek
데이트를 하다Teitırıl hadaRandevuya gitmek

Korece mişli geçmiş zaman -ㅆ었어요

Öncelikle mastar hali ile çekimleyelim. Son derece basittir. Geçmiş zamana çekimlediğimiz fiile bir çekim daha uygulayacağız. Bu yapıya genelde çift geçmiş zaman derler.

Aşağıdaki resimde 가다 fiilini 갔다 ve 먹다 fiilini de 먹었다 haline getirmiştik. İşte bu geçmiş zaman yapısını 1 kademe daha geçmiş zaman haline getireceğiz. Bunun için aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi ㅆ ve 다 arasına yeşil renkte gösterdiğim 었 getireceğiz. Böylece mişli geçmiş zaman fiil çekimine ulaşmış olacağız.

Korece Mişli Geçmiş Zaman 1
Korece Mişli Geçmiş Zaman 1

Günlük hayatta böyle kullanmak yerine yarı resmi yarı samimi formu daha yaygın kullanırız. Bu sefer ise ㅆ었어요 getireceğiz. Yani ㅆ ve 어요 arasına sadece 었 getirmek yeterlidir. Aşağıdaki resimde yeşil renkte gösterdim.

Korece Mişli Geçmiş Zaman 2
Korece Mişli Geçmiş Zaman 2

Şimdi bu öğrendiklerimizi farklı fiiller üzerinde görelim.

만나다

Mannada

Buluşmak

만났어요

Mannassoyo

Buluştum

만났었어요

Mannassossoyo

Buluşmuştum

고치다

Koçida

Tamir etmek

고쳤어요

Koçyossoyo

Tamir ettim

고쳤었어요

Koçyossossoyo

Tamir etmiştim

Bu yapıları olumsuz yaparken önüne  getirmek yeterli. Örneğin:

안 했었어요

An hessossoyo

Yapmamıştım

Biliyorsunuz ki 이다 – İda – Olmak fiilini resmi form da çekimlerken 입니다 – İmnida diyorduk. Fakat yarı resmi yarı samimi formda 2 farklı kullanım vardı. Bunlar da 예요 ve 이에요 halleriydi. 2 farklı kullanım olduğu için geçmiş zamanda da 2 farklı ek getirmiştik. Bunlar aşağıdaki gibidir. Olumsuz halleri ise 1 tanedir. 가/이 아니에요 yerine 가/이 아니었었어요 diyeceksiniz.

Şimdiki / Geniş ZamanMişli Geçmiş Zaman
이에요 (ieyo)이었었어요 (iossossoyo)
예요 (yeyo)였었어요 (yossossoyo)
이 / 가 아니에요 (i/ga anieyo)이 / 가 아니었었어요 (i/ga aniossossoyo)

Yukarıdaki yapıyı Türkçeye çevirirken biraz garip olabilir. Şöyle gösterelim:

학생이에요 – Öğrenciyim.

학생이었어요 – Öğrenciydim.

학생이었었어요 – Öğrenciymiştim.

Gördüğünüz gibi son cümle olan öğrenciymiştim cümlesi biraz garip oldu. Türkçede biz böyle bir şey demiyoruz. Onun yerine öğrenciydim deriz.

Korece mişli geçmiş zaman resmi form -ㅆ었습니다

Resmi form mişli geçmiş zaman yapısında fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki 요 kısmını atıp yerine -ㅆ었습니다 getireceksiniz.

Korece Mişli Geçmiş Zaman 3
Korece Mişli Geçmiş Zaman 3

Sadece hece arasına 었 getirerek mişli geçmiş zaman çekimine gittik. Şimdi Korece örnek cümleler yapalım bu konuda.

1년쯤 한국에서 살았었어요.

İllyoncım hangugeso sarassossoyo.

1 yıl kadar Kore’de yaşamıştım.

Yukarıdaki cümleden çıkan sonuç şu: Kore’de yaşadım fakat şuan yaşamıyorum.

요코 편지 안 썼었어요.

Yokonın pyoncirıl an sossossoyo.

Yoko, mektup yazmamıştı.

알리 한때 그녀를 사랑했었어요.

Allinın hande kınyorıl saranghessossoyo.

Ali, bir zamanlar onu sevmişti.

으로 가는 길을 물었었어요.

Yogıro kanın kirıl murossossoyo.

İstasyona giden yolu sormuştum.

일본 전쟁에서 중국을 공격했었어요.

İlbonın çonceneso çunggugıl konggyokessossoyo.

Japonya, savaşta Çin’i vurmuştu.

그 한국 사람수프 한 그릇먹었었습니다.

Kı hangug saramın supı han kırısıl mogossossımnida.

Şu Koreli, 1 kase çorba içmişti.

Yukarıdaki cümledeki giden yol yapısını ileride göreceğiz. Böylece Korece kursumuzun bu dersini de bitirdik. Şimdi Korece öğrenmeye günlük deyiş ile devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Korece dilinde teşekkür etmek için kamsahamnida yerine komabsımnida da diyebilirsiniz.

고맙습니다

Komabsımnida

Teşekkürler

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 32 Korece Mişli Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 았었/었었어요
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir