Korece Dersi 26: Korecede 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” Demek

Korece 처럼, 같이, 함께 ile gibi, kadar, birlikte demek adlı Korece dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz.

Korece 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek adlı Korece dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz.

Genelde Türkçede ve Korece dilinde gibi, kadar sözcüklerini şu şekilde kullanırız.

Tavşan kadar hızlı.
Ayı gibi güçlü.
Kaplumbağa kadar yavaş.

Yukarıdaki cümlelerdeki gibi ve kadar sözcükleri için Korecede 처럼 (çorom), 같이 (kaçi) kullanılır.

ㅌ (t) harfinden sonra 이 (i) harfi gelirse ㅌ (t) harfini ç olarak okuruz. Bu sebeple 같이 (kati) yerine kaçi olarak okunur. Dikkat edin! 티 olsaydı ti olarak okurduk. Yani ㅌ harfi hecenin altında tek başına durur ve sonrasında 이 gelirse çi olarak okuyacağız. Şimdi yeni kelimeler görerek Korece derslerine devam edelim.

Korece Kelimeler

KomAyı
거북이KobugiKaplumbağa
요리사YorisaAşçı
잘하다Çarhadaİyi yapmak
느리다NıridaYavaş olmak
돼지Tweci, (tüeci)Domuz

Çarhada kelimesini genelde Çarada olarak duyarsınız. Tweci genellikle tüeci şeklinde söylenir.

Korece 처럼, 같이 ile “gibi, kadar” demek

Bu iki sözcüğün de kullanımı ve anlamı aynı olduğundan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir isimden sonra ve isme bitişik olarak yazılacaklar. Bitişik yazılması sebebi ile 같이 kelimesinin okunuşu kaçi değil, gaçi olarak değişir. Lütfen bu dersi dikkatli okuyunuz. Korece dilbilgisi öğrenenlerin karıştırabildiği bir konudur.

아기처럼

Agiçorom

Bebek kadar / gibi

거북이처럼

Kobugiçorom

Kaplumbağa kadar / gibi

같이

Komgaçi

Ayı kadar / gibi

Genelde bu tür yapılardan sonra sıfat getirmek gerekir. Fakat ben size henüz sıfatları anlatmadığım için örnek cümleleri fiiller üzerinden yapacağım. Şimdi birkaç örnek cümle ile devam edelim. Dilerseniz aşağıdaki cümleleri 같이 yerine 처럼, 처럼 yerine de 같이 kullanabilirsiniz.

어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl çarheyo.

Annembir aşçı gibi iyi yemek yapar.

아빠 돼지같이 먹고 있어요.

Abbaga tüecigaçi moggo issoyo.

Babam, domuz gibi yemek yiyor.

오늘은 거북이처럼 느립니다.

Onırın kobugiçorom nırimnida.

Bugün, kaplumbağa gibi yavaşım.

Korece 함께, 같이 ile “beraber, birlikte” demek

Daha önce ile anlamında birçok kelime görmüştük.

Annem ile gidiyorum.

Yoko ile konuşurum.

Gibi cümleleri söyleyebilmek için fiilleri bilmeniz lazım demiştim. Şimdi yukarıdakilere benzer cümleler kurabiliriz.

같이’nin farklı bir kullanımını göreceğiz. 같이 ve 함께 (hamge) kelimelerinin birliktelik anlamı vardır. 함께 genelde yazılı metinlerde 같이 ise konuşurken daha sık kullanılır. Yani Korece konuşurken 같이 kullanmak daha yaygındır.

하고 같이 (hago kaçi) ve 하고 함께 (hago hamge) ile beraber demektir. Dilerseniz cümleden 같이 (kaçi) / 함께 (hamge) kısmını çıkarabilirsiniz. Hago yerine diğer ile anlamına gelen 와 / 과 gibi kelimeleri de kullanabilirsiniz. 함께 (hamge) genelde 와 / 과 ile kullanılır.

Basit bir konu olduğu için direkt örneklerle görelim.

요코 씨하고 같이 학교에 갔습니다.

Çonın Yoko şihago kaçi haggyoe kassımnida.

BenYoko ile beraber okula gittim.

Yukarıda 하고 같이 yerine 하고 함께 de getirebilirdik. Dilerseniz bu yapıları tek başına da kullanabilirsiniz.

밥을 함께 먹었습니다.

Pabıl hamge mogossımnida.

Yemeği beraber yedik.

Basit bir konu olduğu için 2 örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sonraki dersimizde var ve yok kavramlarını öğreneceğiz. Korece kursunun bu dersi de bitti. Gelelim günlük deyişimizle Korece öğrenmeye devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

몰라요

Mollayo

Bilmiyorum

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 26 Korecede 처럼, 같이, 함께 ile gibi, kadar, birlikte Demek
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
1 Yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir