Korece Dersi 10: Korece işaret zamirleri 이것, 그것, 저것, 무엇 Kullanımı

Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi Korece dersinde bu nedir ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz.

Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi Korece dersinde bu nedir ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz.

Önceki dersimizde 이, 저 ve 그 kelimelerini incelemiştik. Bu derste bu kelimelerin farklı bir kullanımını göstereceğim. Tekrar ediyorum! Korece dilbilgisinde bu konuya dikkat etmelisiniz. Pekala, hazır mıyız? Korece derslerine hızla devam edelim!

Korece Kelimeler

하다HadaYapmak
있다İddaVar olmak
SuSayı
같다KaddaAynı olmak
주다ÇudaVermek
NyonYıl
Korece kelimeler 10

Korece işaret zamirleri

이것İgodBu / Bu şey (Konuşmacıya yakın, dinleyiciye uzak)
그것KıgodŞu / Şu şey (Konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın)
저것ÇogodO / O şey (Konuşmacıya ve dinleyiciye uzak)

Daha önceki bir dersimizde şöyle bir cümle kurmuştuk:

이것 흰색 건물이에요.

İgosın hıinseg konmurieyo.

Bu, beyaz binadır.

Yukarıdaki cümlenin başında 이것 – igos var. İşte Korece işaret zamirleri dersinde bu yapıyı göreceğiz. ‘nin ne olduğunu biliyoruz zaten. Bu demekti. Peki 것 – God ne demek?  kelimesinin anlamı şey‘dir. Koreliler bu şey, şu şey, o şey diyerek bir şeyi gösterirlerken biz Türkçede sadece bu, şu, o deriz.

kelimesinin sonunda ㅅ – s harfi bulunur. Bu harf hecenin altında ise veya bu harften sonra sesli bir harf gelmiyorsa d olarak okunur. Bu yüzden bu kelimenin okunuşu god oluyor. Peki neden yukarıdaki cümlede igos olarak okuduk? Çünkü bu harften sonra 은 – In gelmiş. Yani sesli harfle başlayan bir edat gelmiş.

  • Bu şey, bir kitaptır. (Bu, bir kitaptır)
  • Bu şey, benim şeydir. (Bu, benimdir)

Koreliler bu şekilde konuşuyorlar. Burada sizlere Korece konuşma mantığından bahsetmem gerekiyor:

Türkçede bu, benim kitabımdır gibi bir cümle kurabilmemize rağmen Koreliler bu şey, benim kitabımdır şeklinde cümle kurarlar. Türkçede bu, benimdir / benimkidir gibi bir cümle kurabilmemize rağmen Koreliler bu şey, benim şeydir şeklinde cümle kurarlar. Biz de Türkçeye çevireceğimiz zaman bu şey / şu şey / o şey olarak çevirmek yerine bu / şu / o diye çevireceğiz ki kafanız karışmasın. Korece işaret zamirleri ve Korece işaret sıfatlarını doğru anlamalısınız.

Şimdi önce bu nedir? diye sormayı öğrenelim.

Korece 무엇 – Ne?

Daha önce ne anlamına gelen 무엇 (muod) kelimesini görmüştük. Korece dilinde bu / şu / o nedir? diye bir şey sorarken kullanacağız.

Daha önce ve  özne edatlarını görmüştük. Bunların farklı kullanımları da mevcuttur. Soru cümlelerinde de genelde bu iki edatı kullanırız. Bildiğiniz gibi kelime sessiz harfle bitiyorsa kelime sesli harf ile bitiyorsa 가 alıyordu. Doğal olarak 무엇 kelimesinden sonra 이 gelecektir. ㅅ – s harfinden sonra 이 – i harfi gelirse ş olarak okunacağından 무엇이 – Muoşi olarak okunur. Aynı şekilde 이것이 kelimesi de igoşi olarak okunacaktır.

Günlük hayatta 것 ve 무엇 kelimeleri kısaltılarak kullanılabilirler. Bu kısaltılmış yapılara sonraki derste değineceğim. 

이것무엇입니까?

İgoşi muoşimnigga?

Bu, nedir?

Şimdi önceki derslerimizi de kapsayacak şekilde Korece işaret zamirleri ile örnek cümleler yapalım. Genelde hep bu şekilde örnekler veriyorum ki önceki dersleri de pekiştirin.

Aşağıdaki Korece işaret zamirleri ile kurulmuş olan ilk cümleye bakalım. kelimesi sessiz harfle bittiği için ardından 은 – In konulaştırma edatını getireceğiz. Aşağıdaki ilk cümlenin anlamı “bu bir kahvedir, bu kahvedir, bu şey kahvedir, bu şey bir kahvedir”. Kısacası gösterdiğimiz şeyin bir kahve olduğunu söyledik. Ben doğal bir çeviri olması için bu bir kahvedir olarak çevireceğim. Buradaki bir adet belirtmez. Herhangi bir anlamı vardır.

이것은 커피입니다.

İgosın kopiimnida.

Bu, bir kahvedir.

네, 이것은 입니다.

Ne, igosın çegimnida.

Evet, bu, bir kitaptır.

저것  입니다.

Çogosın çe çegimnida.

O (şu), benim kitabımdır.

이것입니까?

İgoşi çegimnigga?

Bubir kitap mıdır?

아니요, 이것은 이 아닙니다.

Aniyo, igosın çegi animnida.

Hayır, bu, bir kitap değildir.

그것 제 보라색 입니다.

Kıgoddo çe poraseg çegimnida.

Şu (o) da benim mor kitabımdır.

Korece işaret zamirleri dersimizi de burada bitiriyoruz. Sonraki dersimizde 것 kelimesinin farklı bir kullanımını göstereceğim. Korece işaret zamirlerini iyi bir şekilde öğrenmeden sonraki derse geçmeyiniz. Sonra Korece öğrenmenizde aksama oluşabilir. Unutmadan lütfen bu ücretsiz Korece kursu arkadaşlarınızla paylaşınız!

Korece Günlük Deyiş

Günlük deyişimizde İngilizcedeki Cool kelimesi var. Bir erkeğe iyi görünüyorsun gibi bir şey demek isterseniz moşissoyo demeniz yeterlidir. Bir nesne için de kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınızın çantasını beğendiyseniz onun için de moşissoyo diyebilirsiniz. Bu durumda hoş, güzel gibi bir anlama gelecektir. Ben de Kore’de bir alışveriş merkezinde gördüğüm bir çanta için bu kelimeyi kullanmıştım :)

멋있어요

Moşissoyo

Cool!

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece işaret zamirleri
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir