doğu ejderi

Çin ve Batı Ejderhalarının farkı

Batılı veya Avrupalı emsallerinin aksine Çinli ejderhalar sevilir ve tapılırlar. Çinliler kendilerinin ejderha soyundan geldiklerini düşünmektedirler.