Korece Dersi 49: Korece Şart ve Korece Olasılık Yapısı -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도

Korece şart ve Korece olasılık yapısı dersimizde Korecedeki şart ve olasılık cümlelerini öğreneceğiz.

Korece şart ve Korece olasılık yapısı dersimizde Korecedeki şart ve olasılık cümlelerini öğreneceğiz.

Bu dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -(으)면 ile yaparsa
  • -(으)려면 ile yapmak isterse
  • -(으)면 안 되다 ile yaparsa olmaz
  • -(아 / 어)도  ile yapsa da
  • 그러면 ile öyleyse

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Korece Kelimeler

피곤하다PigonhadaYorgun olmak
알아듣다AradıddaAnlamak
도망가다TomanggadaKaçmak
경찰KyongçalPolis, polis teşkilatı
잡히다ÇapidaYakalanmak
미소MisoGülümseme

경찰 kelimesi hem polis teşkilatı için hem de ben polisim derken kullanılan mesleği ifade etmek için uygundur.

Korecede -(으)면 ile -sa demek

Korecede şart ve olasılığı 면 (myon) ile yaparız. Son derece basit bir yapı olduğu için hemen anlayacaksınız. Önce kullanım şeklini öğrenelim.

Kural: Fiil veya sıfat kökü sesli harf veya ile bitiyorsa 면 (myon) ekleriz. Fiil veya sıfat kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으면 (ımyon) ekleriz.

Kamyon

Giderse

비싸

Pissamyon

Pahalıysa

Palmyon

Satarsa

으면

Ancımyon

Oturursa

Biz Türkçede genellikle eğer olursa, eğer giderse şeklinde eğer kelimesini de katarak cümle kurarız. Bunun için de Korece dilinde 만일 (manil) zarfını kullanırız. 2 örnek cümle ile devam edelim.

만일 내일 날씨가 좋으면 바다에 갈 거예요.

Manil neil nalşiga çoımyon padae kal goyeyo.

Eğer yarın hava güzel olursa denize gideceğim.

버스로 가면 얼마나 걸립니까?

Posıro kamyon olmana kollimnigga?

Otobüsle gidersem ne kadar sürer?

Gördüğünüz gibi son derece basit bir yapıdır. Burada değinmek istediğim bir nokta daha var. Bu yapıyı Türkçeye bazen ınca, ince diye de çeviririz. Mesela Güneş doğarsa gideceğim diye bir cümle kullanmayız, değil mi? Çünkü dünyanın sonu gelmezse Güneş mutlaka doğacaktır. Bu bir ihtimal veya şarta bağlı değildir. Veya 18 yaşında olursam ehliyet alacağım cümlesi de saçmadır. Çünkü yaşınızı durduramazsınız. Ölmezseniz mutlaka 18 olacaksınız. Bir başka örnek daha verelim. Yaz mevsimi gelirse tatile gideceğim. Yaz mevsiminin gelmeme ihtimali mi var? İşte bu tür durumlarda ınca, ince olarak Türkçeye çeviririz.

해가 뜨면 병원에 갈 거예요.

Hega dımyon pyongwone kal goyeyo.

Güneş doğunca hastaneye gideceğim.

Korecede -(으)려면 ile -mek isterse demek

Bir şey yapmak isterseniz kullanacağınız yapıdır. Sadece fiillerle kullanılır. Bu yapı yerine daha önce gördüğünüz 고 싶다 yapısını da kullanabilirsiniz. Bu durumda 고 싶으면 olur.

Kural: Fiil kökü sesli harf veya ile bitiyorsa 려면 ekleriz. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으려면 ekleriz.

려면

Karyomyon

Gitmek isterse

으려면

Ancıryomyon

Oturmak isterse

려면

Sallyomyon

Yaşamak isterse

Bu konuda da 2 örnek yapalım.

의사가 되려면 공부를 하세요.

Iisaga düeryomyon kongburıl haseyo.

Doktor olmak istersen ders çalış lütfen.

압둘라흐만 선생님과 말하려면 학교에 가세요.

Abdullahıman sonsengnimgwa marharyomyon haggyoe kaseyo.

Abdurrahman hoca ile konuşmak istersen okula git lütfen.

Korecede -(으)면 안 되다 ile -sa olmaz demek

Bu yapı bir şeyin yapılmaması  / olmaması gerektiğini anlatırken kullanılır. çekimi yapılmış fiil veya sıfata 안 되다 getireceğiz. 1 fiil ve 1 sıfat üzerinden görelim.

면 안 되다

Kamyon an düeda

Giderse olmaz

비싸면 안 되다

Pissamyon an düeda

Pahalıysa olmaz

Genelde bu yapıyı Türkçeye -mamalı gibi çeviririz. Yapmamalı, gitmemeli, sıcak olmamalı gibi.

이곳에서 담배를 피우면 안 됩니다.

İgoseso tamberıl piumyon an düemnida.

Burada sigara içersen olmaz.

Yukarıdaki yapının olumsuzu ise fiili olumsuz yaparak yapılır. Bunun için fiilin önüne getirmek veya fiili 지 않으면 ile olumsuz yapmak yeterlidir.

아침마다 커피를 안 마시면 안 돼요.

Çonın açimmada kopirıl an maşimyon an düeyo.

Ben, her sabah kahve içmezsem olmaz.

Korecede -(아 / 어)도 ile -sa da demek

Bu yapıyı Türkçeye -sa da olarak çevireceğim ki anlaşılır olsun. Fiil veya sıfatın yarı resmi yarı samimi çekiminden kısmını atıp getireceğiz.

읽어

İlgodo

Okusa da

Okusa bile

바빠

Pabbado

Meşgul olsa da

Meşgul olsa bile

Bu yapı sıklıkla (her) ne kadar  anlamına gelen 아무리 (amuri) ile kullanılır.

한국 노래를 아무리 들어도 이해하지 못해요.

Hangug norerıl amuri tırodo ihehaci moteyo.

Kore şarkılarını her ne kadar dinlesem de anlayamıyorum.

이 차가 비싸도 사고 싶습니다.

İ çaga pissado sago şibsımnida.

Bu araba pahalı olsa bile satın almak istiyorum.

Daha önce ile başlayan bazı kelimeler görmüştük. Bu dersimizde yeni bir tane daha göreceğiz.

Korecede 그러면 ile öyleyse demek

Günlük hayatta 그럼 olarak kısaltılır. Diyelim ki bir arkadaşınız Kore’ye gitmek istedi ama gidecek parası yoktu. 1 hafta sonra Kore’de olduğunu haber verdi. Aklınıza ne gelir? Parası yoktu, öyleyse nasıl Kore’ye gitti diye düşünürsünüz, değil mi? İşte bu tür durumlarda kullanabilirsiniz.

그러면 한국에 어떻게 갔어요?

Kıromyon hanguge oddoke kassoyo?

Öyleyse Kore’ye nasıl gitti?

Son olarak günlük deyişimizde şans dilemeyi öğrenelim.

Korece Günlük Deyiş

행운을 빕니다!

Henunıl pimnida!

İyi şanslar!

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 49 Korece Şart ve Korece Olasılık Yapısı -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir