Korece Dersi 45: Korecede İsim Nitelemek ve Eylemin Sahipliği -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ

Korecede bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği dersinde Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

Korecede bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği dersinde Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

Yani dersimizin bu kısmında aşağıdaki yapıları söylemeyi öğreneceğiz.

 1. Koşan adam
 2. Koşacak adam
 3. Koşmuş adam

Dikkat ettiyseniz zaman dilimleri farklıdır. Birinci yapıda geniş ve şimdiki zamanda koşan birinden, ikinci yapıda gelecekte koşacak birinden ve üçüncü yapıda da geçmişte koşmuş birinden bahsediyoruz. Bu yapıları ifade etmek için zaman çekimlerini yapmak gerekiyor.

Korece Kelimeler

코트KotıPalto
불다Pulda Esmek
벽난로PyongnannoŞömine
물건MulgonEşya, mal
이사하다İsahadaTaşınmak
태어나다TeonadaDoğmak

İlk olarak Korece geniş ve şimdiki zaman yapısını görelim.

Korece 는 ile ismi nitelemek

Fiilin 다 (da) mastar ekini atıp yerine 는 (nın) getireceğiz. Ardından da nitelenecek isim gelir.

보는 사람

Ponın saram

İzleyen kişi

마시는 사람

Maşinın saram

İçen kişi

Şimdi örnekler yapalım.

코트를 입고 있는 사람압둘라흐만입니다.

Kotırıl ibgo innın sarami abdullahımanimnida.

Palto giymekte olan kişi, Abdurrahman‘dır.

Gördüğünüz gibi yukarıdaki cümlede -mekte yapısını kullandım.

음식을 만드는 사람요리사입니다.

Imşigıl mandının saramın yorisaimnida.

Yemeği hazırlayan kişi, aşçıdır.

만들다 (mandılda) fiili düzensiz olduğu için yukarıda 만드는 oldu.

초밥생선 으로 만드는 일본 음식입니다.

Çobabın sengsongwa pabıro mandının ilbon ımşigimnida.

Suşi, balık ve haşlanmış pirinç ile hazırlanan bir Japon yemeğidir.

Yukarıdaki cümlede hazırlanan diye çevirdik. Çünkü yemeği kimin hazırladığı belli değil.

Korece (으)ㄹ ile ismi nitelemek

Bu ek gelecek zamanda kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına ㄹ (l) gelir.

사람

Pol saram

İzleyecek kişi

마실 사람

Maşil saram

İçecek kişi

Kural 2: Fiilin kökü sessiz bir harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 을 (ıl) gelir.

먹을 사람

Mogıl saram

Yiyecek kişi

찾을 사람

Çacıl saram

Arayacak kişi

Örneklerle devam edelim.

내일 만날 사람누구입니까?

Neil mannal saramın nuguimnigga?

Yarın buluşacak kişi, kim?

아침마다 마실 음료수뭐예요?

Açimmada maşil ımnyosuga mwoyeyo?

Her sabah içeceğimiz içecek, nedir?

Yukarıdaki ilk cümleyi birisine söyleseydik buluşacağın kişi anlamına gelecekti. Diğer cümlede içeceğimiz olarak çevirdim. Özne olmadığı halde kendimiz için söylersek böyle bir anlam verebiliriz.

Korece (으)ㄴ ile ismi nitelemek

Bu ek geçmiş zamanda kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına ㄴ (n) gelir.

사람

Pon saram

İzlemiş kişi

마신 사람

Maşin saram

İçmiş kişi

Kural 2: Fiilin kökü sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 은 (ın) gelir.

먹은 사람

Mogın saram

Yemiş kişi

찾은 사람

Çacın saram

Aramış kişi

2 örnekle devam edelim.

어제 먹은 피자 정말 맛있었습니다.

Oce mogın picanın çongmal maşissossımnida.

Dün yediğim pizza (yenmiş pizza), gerçekten lezzetliydi.

지난 달에 산 만화를 읽었어요.

Çinan tare san manhwarıl ta ilgossoyo.

Geçen ay satın aldığım çizgi romanı tamamen okudum.

Son cümlede satın aldığım çizgi roman diye çeviri yaptık. Çünkü Korece dilinde sürekli ben dememize gerek yok demiştim daha önce. Şimdi bir eylemin kimin tarafından yapıldığını göstererek dersi bitirelim.

Korecede eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemek

Son derece basittir. Aşağıdaki kuralı uygulayacağız.

Eylemi yapan (이 / 가) + nitelenmiş fiil + isim

요코 씨이사한

Yoko şiga isahan çib

Yoko’nun taşındığı ev

누나 물건

Nunaga san mulgon

Ablamın satın aldığı eşya

Yukarıdaki yapılardan da göreceğiniz gibi önce eylemi yapanı sonra özne ekini sonra ne yaptığını ve neyi nitelediğini söylüyoruz.

제가 태어난 이즈미르입니다.

Çega teonan gosın icımirıimnida.

Benim doğduğum yer, İzmir‘dir.

어머니가 먹을 초밥제가 먹었어요.

Omoniga mogıl çobabıl çega mogossoyo.

Annemin yiyeceği suşiyi ben yedim.

Böylece bir dersi daha bitirdik.

Korece Günlük Deyiş

잘했어요

Çarhessoyo

Aferin, bravo

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 45 Korecede İsim Nitelemek ve Eylemin Sahipliği -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
3 Yorum
 • User AvatarBurak says:

  İlk bölümde 는 lı ifadelerde eğer kelime sessiz harf ile biterse nasıl kullanıcağız? Genel 는 kuralları 3. bölüm ile çatışıyor

  Yanıtla
  • User AvatarAsialogy says:

   Buradaki yapı tamamen farklı.

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir