Korece Dersi 21: Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다

Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 isimli Korece dersinde Korece fiil çekimini olumlu, olumsuz ve soru yapısı ile beraber öğreneceğiz.

Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 isimli Korece dersinde Korece fiil çekimini olumlu, olumsuz ve soru yapısı ile beraber öğreneceğiz. Korece kursumuzun bu dersinde ilk olarak Korecedeki fiil yapısından bahsedelim ki temelimiz oluşsun.

Korece Kelimeler

전화를 하다Çonhwarıl hadaTelefon etmek
자다ÇadaUyumak
오다OdaGelmek
먹다MogdaYemek yemek
앉다AndaOturmak
살다SaldaYaşamak

Korece fiiller

Türkçede fiiller mek ve mak mastar ekleri ile biterler. Örneğin gelmek fiili mek ile, koşmak fiili mak mastar eki ile bitmektedir. Doğal olarak Türkçedeki fiilleri 2 gruba ayırmak mümkündür. Hatta bir isimden sonra fiil getirerek farklı fiiller de oluşturabiliriz. Örneğin resim yapmak fiilinde resim kelimesinden sonra yapmak fiili gelerek yeni bir fiil oluşturmuştur. Golf oynamak fiilinde ise golf kelimesinden sonra oynamak fiili gelerek yeni bir fiil oluşturmuştur. Bunları neden anlattım? Çünkü benzer yapılar Korece fiillerde de mevcuttur. Önce kendi dilimizi anlamalıyız ki başka dilleri de kolayca öğrenebilelim, öyle değil mi?

Türkçede 2 tane mastar eki (mek, mak) olsa da Korece dilinde sadece 다 (da) mastar eki vardır. Biz Korece fiilleri çekimlerken 다 (da) ekini kaldırıp yerine çekim eki getireceğiz. Korecede de bir isimden sonra fiil getirerek yeni bir fiil oluşturabiliriz. Bu Korece fiil genelde 하다 (hada) olur. Fakat farklı fiiller de mevcuttur. En yaygın olanı ise 하다 (hada) yapmak fiilidir.

Korece fiiller ve Korece sıfatlar 다 (da) mastar eki ile biterler.

Bu yüzden Korece fiillerin zaman çekimini öğrenmek demek sıfatınkini de öğrenmek demektir. Örneğin Korece fiillerin geçmiş zaman çekimini öğrendiyseniz bilin ki Korece sıfatların da geçmiş zaman yapısını öğrenmiş oldunuz. Bu bakımdan Korece çekimleri öğrenmek size çok kolay gelecektir.

Korecede tüm sıfatlar ve fiiller 다 (da) ile bittiği için bir kelimenin sıfat veya fiil olduğunu yazılışından ayırt edemeyiz. Kelimeyi öğrenirken fiil veya sıfat olduğunu da öğrenmeliyiz.

Korece geniş ve Korece şimdiki zaman

Şimdiki zaman dediğimizde aklımıza, başlamış ve devam eden eylem gelmelidir. Mesela, şimdi yemek yiyorum dediğimde, yemeğe başladım ve halen yiyorum anlamı vardır. Geniş zaman dediğimiz yapı ise hemen her gün yaptığımız şeyleri ifade eder. Mesela, her gün çikolata yerim dediğimde geniş zaman cümlesi kurmuş olurum.

Korece fiillerin mastar hali hem şimdiki zaman hem de geniş zaman anlamını verir. Yani hiçbir çekime uğratmadan direkt sözlük haliyle kullanabilirsiniz.

Korecede bir cümlede sadece özne ve fiil var ise genelde özne ve yüklem arasına 이 / 가 (i / ga) özne eki gelir. Aşağıda bir örnekle görelim:

압둘라흐만먹다.

Abdullahımani mogda.

Abdurrahman, yemek yiyor. (Şimdiki zaman)

Abdurrahman, yemek yer. (Geniş zaman)

Yukarıdaki cümleye dikkat edecek olursanız, özneden sonra 이 (i) geldi ve fiil mastar halinde kullanıldı. Bu şekilde bir kullanımda bir hata yoktur. Cümlenin anlamını ise 2 farklı zamanda yaptık. Çünkü Korecede şimdiki ve geniş zaman fiil çekimi aynıdır.

Peki cümlenin hangi zamanda olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için cümleye zaman zarfı eklemek uygun olacaktır. Şimdiki zaman zarfı eklersem yiyor anlamını verecektir. Geniş zaman zarfı eklersem yer anlamına gelecektir.

지금 압둘라흐만먹다.

Çigım Abdullahımani mogda.

Şimdi Abdurrahman, yemek yiyor.

매일 압둘라흐만먹다.

Meil Abdullahımani mogda.

Her gün Abdurrahman, yemek yer.

Korece fiillerin resmi ve yarı resmi yarı samimi formları bulunmaktadır. Bu dersimizde resmi formu ve sık kullanılan şimdiki ve geniş zaman sözcüklerini göreceğiz. İlk olarak fiil çekimi ile başlayalım.

Korece fiillerin resmi olumlu yapısı

Biz bu Korece fiiller dersinde sadece fiilli örnekler yapacağız. Sıfatlar ile ilgili örnekleri Korece sıfatlar konusunda yapacağız. Resmi form çekiminde fiilin sonundaki 다 (da) mastar ekini kaldıracağız. Kalan kısma fiilin kökü denir.

Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa -ㅂ니다 (-mnida) getireceğiz. Aşağıdaki Korece fiillere baktığımızda en sondaki ekini kaldırıp yerine ㅂ니다 getirdik. ㅂ니다’nın ㅂ kısmının, fiil kökünün altına gelecek şekilde yazıldığına dikkat ediniz. 이다 oluş bildiren fiilinin nasıl 입니다 olduğunu da böylece öğrenmiş oldunuz.

가다

Kada

Gitmek

갑니다

Kamnida

Gidiyor, gider

오다

Oda

Gelmek

옵니다

Omnida

Geliyor, gelir

자다

Çada

Uyumak

잡니다

Çamnida

Uyuyor, uyur

Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa -습니다 (-sımnida) getireceğiz. 습니다 eki fiil kökünün sağına yazılır.

먹다

Mogda

Yemek

먹습니다

Mogsımnida

Yiyor, yer

앉다

Anda

Oturmak

앉습니다

Ansımnida

Oturuyor, oturur

살다

Salda

Yaşamak

삽니다

Samnida*

Yaşıyor, yaşar

Gördüğünüz gibi Korece fiiller son derece basit. Fiil kökünün hangi harfle bittiğini bilmeniz yeterlidir.

Yukarıda 살다 fiilinin çekiminde bir farklılık gördünüz. Bunun sebebi 살다 fiilinin düzensiz bir fiil olmasıdır. Korecede düzensiz fiiller bulunur ve bunlar mevcut çekim kurallarına uymazlar. Bunları ezberlemeniz gerekir. Ama merak etmeyin en sık kullanılan fiiller arasında düzensiz fiil sayısı oldukça az olduğu için sizi pek zorlamaz. Bu düzensiz fiillere ve çekimlerine eğitimin sonunda yer verdim. Gene de örnek olması için 살다 düzensiz fiili için kuralı aşağıya yazayım.

*Fiil kökü ㄹ harfi ile bitiyorsa ㄹ düşer ㅂ니다 gelir.

Korece fiillerin resmi olumsuz yapısı

Korecede olumsuz cümle kurmak için farklı yollar olsa da sık kullanılan 2 yapı vardır. Bunlar an ve ci anta yapılarıdır.

안 an olumsuzluk eki

Bir Korece fiili olumsuz yapmak istersek fiilden önce an getirmek yeterlidir.

안 가다

An kada

Gitmiyor, gitmez

안 갑니다

An kamnida

Gitmiyor, gitmez

안 먹다

An mogda

Yemiyor, yemez

안 먹습니다

An mogsımnida

Yemiyor, yemez

안 살다

An salda

Yaşamıyor, yaşamaz

안 삽니다

An samnida

Yaşamıyor, yaşamaz

-지 않다 -ci anta olumsuzluk eki

Bir diğer yöntem ise ci anta yöntemidir. Fiilden atılır ve onun yerine 지 않다 gelir. 지 않다’nın da resmi hali için sonundaki 다 kısmı atılır ve 습니다 eklenir. Yani resmi formda fiilin sonundaki 다 atılacak ve yerine 지 않습니다 (ci ansımnida) gelecek.

가다

Kada

Gitmek

가지 않습니다

Kaci ansımnida

Gitmiyor, gitmez

살다

Salda

Yaşamak

살지 않습니다

Salci ansımnida

Yaşamam, yaşamıyorum

먹다

Mogda

Yemek yemek

먹지 않습니다

Mogci ansımnida

Yemem, yemiyorum

Korece fiillerin resmi soru yapısı

Korece fiillerin resmi form soru yapısı olumluda da olumsuzda da 니까 (nigga) ile yapılır. Fiilin resmi çekimli halinden 니다 kısmını kaldırıp 니까 (nigga) getirmek yeterlidir. Aşağıda gitmek fiili üzerinden görelim.

갑니까?

Kamnigga?

Gidiyor mu?, gider mi?

안 갑니까?

An kamnigga?

Gitmiyor mu?, gitmez mi?

Bu dersimizde Korece fiillerin şimdiki zaman ve geniş zaman resmi formunun çekimini öğrendiniz. Artık örnek cümleler kurabiliriz. Fakat henüz ismin hallerini öğretmedim. İsmin hallerini fiillerle kullandığımız için önce fiilleri öğretmem gerekti. Bu derste ismin hallerini hiç kullanmadan sadece zarf, isim ve yüklem ile birer tane çok basit cümle kuracağız. Gelecek derste ise ismin hallerini öğreteceğim. İşte o zaman artık Korece basit bir günlük tutacak seviyede Korece bilir hale gelmiş olacaksınız. Sanırım Korece dersleri kursu iyi gidiyor :)

Korece bazı zaman sözcükleri

오늘OnılBugün
매일MeilHer gün
날마다NalmadaHer gün
자주ÇacuSık sık
가끔KaggımBazen
항상HangsangDaima
보통PotongGenellikle
대개TegeGenelde
NılHer zaman
지금ÇigımŞimdi

Aşağıda fiil çekimlerini cümle içinde kullandık. İsmin halleri konusuna henüz başlamadığımız için aşağıdaki bazı yapıları anlamayabilirsiniz. Sonraki derste hepsine değineceğiz. Bu derste sadece fiil çekimini ve yukarıdaki zaman sözcüklerini öğrenmeniz yeterlidir.

지금 서울에서 안 삽니다.

Çigım soureso an samnida.

Şimdi Seulda yaşamıyorum.

아기 에서 잡니다.

Agiga paneso çamnida.

Bebekodada uyuyor.

날마다 학교갑니다.

Nalmada haggyoe kamnida.

Her gün okula giderim.

Bu Korece dilbilgisi dersimiz bitti. 22. derste ismin halleri konusuna değineceğim ve bir anda Korece cümleler kurabildiğinizi göreceksiniz. Şimdi Korece öğrenmeye günlük deyiş ile devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Bugünkü günlük deyişimiz hoş geldiniz anlamına gelen oso oseyo. Bazen tabelalarda da görebilirsiniz. Mesela mağaza girişlerinde falan.

어서 오세요

Oso oseyo

Hoş geldiniz

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 21 Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
3 Yorum
 • Berre says:

  감사함니다 선셍님😊

  Yanıtla
 • Nuran FINDIK says:

  갑니다
  갑니까?
  안갑니다
  안갑니까?
  가지않습니다
  가지않습니까?

  먹다
  먹습니다
  먹습니까?
  안먹습니다
  안먹습니까?
  먹지않습니다
  먹지않습니까?

  오다
  옵니다
  옵니까?
  안옵니다
  안옵니까?
  오지않습니다
  오지않습니까?

  자다
  잡니다
  잡니까?
  안잡니다
  안잡니까?
  자지않습니다
  자지않습니까?

  살다
  삽니다
  삽니까?
  안삽니다
  안삽니까?
  살지않습니다
  살지않습니까?

  앉다
  앉습니다
  앉습니까?
  안앉습니다
  안앉습니까?
  앉지않습니다
  앉지않습니까?

  감사합니다 선생님.🌺🌹

  Yanıtla
 • teflon says:

  kamsahamnida sonsengnim

  Yanıtla

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir